CHỦ ĐỀ SINH HOẠT 2021

 Tháng Hai

 
Chủ ĐềHạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ.
“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thực hành bài học yêu thương của Chúa đối với tha nhân.
·         Trở thành dấu chỉ tình Yêu Thương Huynh Đệ.
·         Sống chứng nhân tình yêu trong môi trường.
 
 
Tháng Ba
 
Chủ ĐềSống Giới Luật Yêu Thương bằng lòng nhân ái.
“Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót.” (Lc. 6:36).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống giới luật yêu thương nơi môi trường: Nơi cộng đoàn, gia đình, công sở...
·         Sống yêu thương với tha nhân cần gì?
·         Sống tử tế và giúp đỡ tha nhân.
·         Sống Giới Luật Yêu Thương qua lòng nhân ái trong mọi hoàn cảnh.
 


CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU

NĂM 2021: CURSILLO SỐNG YÊU THƯƠNG HUYNH ĐỆ.

THEO THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ LÀ ANH CHỊ EM - FRATELLI TUTTI.”

oOoooOo

Tháng Giêng
 
Chủ Đề: Tất Cả Là Anh Chị Em.
"Cứ dấu này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ Thầy là các con hãy yêu thương nhau." Jn. 14:35.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Thông Điệp Fratelli Tutti-Tất Cả Là Anh Chị Em.
·         Sống Ngày Thứ Tư bằng tình huynh đệ yêu thương.
 
THÔNG ĐIỆP “TẤT CẢ LÀ ANH CHỊ EM” FRATELLI TUTTI
BAN HÀNH 4.10.2020.
 
Thông điệp kết thúc bằng việc tưởng nhớ Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và trên hết là Chân phước Charles de Foucauld, một hình mẫu cho mọi người về ý nghĩa của việc đồng nhất hóa với những người nhỏ bé nhất để trở thành “người anh em phổ quát” (286-287). Những dòng cuối cùng của Văn kiện được dành cho hai lời cầu nguyện: một lời “dâng lên Đấng Tạo Hóa” và lời kia là “Lời cầu nguyện đại kết Kitô giáo ”, để trái tim nhân loại nuôi dưỡng“ tinh thần huynh đệ”.

Một cách sống

Thông điệp “Tất cả là anh chị em” (Fratelli tutti) không phải đơn thuần là một số điều để thực thi, để điều chỉnh đây kia trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta cho bằng đây là một cuốn Phúc Âm sống cho thời đại của chúng ta. Những gì Đức Thánh Cha viết, là điều cần thiết giúp chúng ta không chỉ sống sót qua cơn đại dịch coronavirus, mà còn để được sống sung mãn trong thế giới đương đại đầy hấp dẫn này.

Đức Thánh Cha gọi đây là “Thông điệp xã hội” thứ hai của ngài. Trong Thông điệp này ĐTC muốn đề ra “một tầm nhìn mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội sẽ không còn cô đọng ở mức độ lời nói.” Theo cách nói ngày nay, ĐTC muốn chúng ta “đi đạo” chứ không chỉ “nói về đạo”. Đây là một tài liệu sơ lược về cuộc sống của người Kitô hữu Công Giáo trong việc đối thoại với những người có thiện chí.
 
 
Tháng Hai
 
Chủ Đề: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ.
“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thực hành bài học yêu thương của Chúa đối với tha nhân.
·         Trở thành dấu chỉ tình Yêu Thương Huynh Đệ.
·         Sống chứng nhân tình yêu trong môi trường.
 
 
Tháng Ba
 
Chủ Đề: Sống Giới Luật Yêu Thương bằng lòng nhân ái.
“Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót.” (Lc. 6:36).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống giới luật yêu thương nơi môi trường: Nơi cộng đoàn, gia đình, công sở...
·         Sống yêu thương với tha nhân cần gì?
·         Sống tử tế và giúp đỡ tha nhân.
·         Sống Giới Luật Yêu Thương qua lòng nhân ái trong mọi hoàn cảnh.
 
 
Tháng Tư
 
Chủ Đề: Sống Yêu Thương Bằng Tha Thứ.
“Thầy không nói bảy lần, nhưng bảy mươi lần bảy.” (Mt. 18:22).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống bài học tha thứ trong Hành Trình Ngày Thứ Tư.
·         Tha thứ như Chúa đã tha thứ.
·         Tha thứ trong gia đình, trong môi trường.
·         Sống bình an trong tha thứ và tập quên những xúc phạm của tha nhân.
 
Tháng Năm
 
Chủ Đề: Cursillista theo gương Mẹ sống yêu thương.
"Người bảo gì, các anh cứ làm theo." (Jn. 2:5).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Theo gương Mẹ tạ ơn và sống yêu thương.
·         Thực hành theo gương Mẹ sống quan tâm đến tha nhân qua tình yêu.
·         Cùng Mẹ phó thác trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa.
 
Tháng Sáu
 
Chủ Đề: Thánh Phaolô, mẫu gương của Tình Yêu Nhân Hậu.
“Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu.”(1Cor.13: 4).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Lòng yêu thương nhân từ trong hành trình Truyền Giáo của Thánh Phaolô.
·         Cursillista theo gương Thánh Phaolô sống bác ái yêu thương.
·         Mẫu gương nhân hậu của Thánh Phaolô.
 
Tháng Bảy
 
Chủ Đề: Giá Trị của Lòng Nhân Hậu.
“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần hy lễ.”  Hose. 6:6.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Sống thương xót người để được cứu độ.
·         Lòng nhân hậu là của lễ đẹp lòng Chúa.
·         Sống nhân hậu mang lại bình an cho bản thân, gia đình, và xã hội.
·         Nhân Hậu hàn gắn những chia rẽ và đổ vỡ.
 
Tháng Tám
 
Chủ Đề: Sống Yêu Thương để được hạnh phúc vĩnh cửu.
"Vì chúng con đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho chúng con bằng đấu ấy.” (Lc. 6: 37-38).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Muốn được Chúa yêu thương hãy sống nhân từ với tha nhân.
·         Muốn được Chúa tha thứ hãy sống thứ tha.
·         Sống phục vụ tha nhân trong yêu thương.
·         Thực hành sống tử tế bằng những lời Làm Ơn, Cám Ơn, Xin Lỗi..
 
Tháng Chín
 
Chủ Đề: Sống Đức Ái trong Gia Đình.
"Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả." (1Cor. 13:7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Tha Thứ trong gia đình.
·         Đời tín thác trong gia đình.
·         Hy sinh và phục vụ trong Đức Ái.
·         Nhẫn nhục và hài hòa trong gia đình.
 
Tháng Mười
 
Chủ Đề: Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ
“Này Là Con Bà. Này Là Mẹ Con.” (Jn. 19:26). 
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Cầu nguyện với Kinh Mân Côi để cùng Mẹ ngợi khen lòng từ bi Chúa.
·         Theo gương Mẹ sống nhân hậu với tha nhân.
·         Sống tình con yêu của Mẹ với niềm phó thác.
 
Tháng Mười Một
 
Chủ Đề: Chứng Nhân của Tình Yêu và Nhân Ái trong Tử Đạo hằng ngày.
“Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga. 4: 8,16).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là mẫu gương chứng nhân của tình yêu và lòng nhân ái.
·         Căn tính nhân hậu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Tiền Nhân trong đời sống.
·         Sống Biết Ơn qua thái độ hiếu thảo cầu nguyện cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
·         Học hỏi và thực hành lòng nhân hậu nơi Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ.
 
Tháng Mười Hai
 
Chủ Đề: Giáng Sinh, dấu chỉ của Tình Yêu tha nhân.
"Lạy Chúa Giêsu, Con Vua David, xin thương xót con." Mc. 10:47-48.
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh, dấu chỉ của Lòng Chúa Thương Xót.
·         Quà tặng Giáng Sinh: Cursillo sống hiền hậu với mọi người.
·         Sống trông cậy vào Lòng Thương Xót của Chúa.
·         Hãy sống tâm tình cầu nguyện: "Lạy Chúa xin thương xót con."

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال