Liên Bang PT Cursillo Việt Úc

Thông báo về mở khóa 3 ngày 53&54

Sydney 30/01/2020

Kính gửi:
- Quý Anh Chủ Tịch,
- Qúy Trưởng Khối Tiền, Khối ba ngày,
- Quý anh Chị trong VPĐH thuộc Tổng Giáo Phận Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne và Perth.

Như Quý anh chị đã biết, Phong Trào Sydney sẽ tổ chức hai khóa tĩnh huấn 53 và 54 tại trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly với chi tiết như sau:
Khóa 53 Nam từ ngày 17 /9/2020 đến ngày 20/9/2020.
Khóa 54 Nữ từ ngày 24/9/2020 đến ngày 27/9/2020.

Với sự hỗ trợ và cộng tác của Ban Đại Diện Liên Bang và tất cả Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang. Tiếp theo thư Anh Chủ Tịch Phong Trào Sydney gửi đến Quý Anh Chị trước đây, về việc chuẩn bị cho hai khóa 53 & 54.

Nay Khối 3 Ngày thuộc phong trào Sydney xin kính gửi đến Quý Anh Chị Chủ Tịch, Quý Anh Chị Trưởng các Khối Tiền và Khối 3 Ngày thuộc Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang và tất cả các Anh Chị Cursillista Ngành Việt Nam Úc Châu một số thông báo như sau:

1. Palanca:

Ơn Chúa là yếu tố cần thiết nhất cho việc tổ chức khóa tĩnh huấn Cursillo. Để công việc tổ chức và điều hành hai khóa được diễn tiến và hoàn thành theo như Thánh ý Thầy Chí Thánh. Nhất là cho khóa sinh nhận được nhiều ơn Chúa, sẵn sàng dấn thân để trở thành khí cụ cho công cuộc Phúc Âm hóa môi trường mà phong trào theo đuổi, xin Quý Anh Chị tích cực cầu nguyện và làm Palanca cho hai khóa. Khối 3 Ngày sẽ gửi đến Quý Anh Chị danh sách khóa sinh trong thời gian sớm nhất có thể, để Quý Anh Chị thực hiện Palanca cho họ. (viết Palanca cá nhân lưu ý xin viết tay không đánh máy).

Về Palanca tập thể, xin Quý Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang thực hiện và giao cho Khối 3 Ngày Sydney trong ngày Khai Khóa.

2. Ban Điều Hành Khóa:

Ban Điều Hành Khóa đã  được thành lập và đang trong giai đoạn ráo riết chuẩn bị cho hai khóa.

3. Rollista:

Xin mỗi tiểu bang hỗ trợ 1 Rollo cho mỗi khóa 53 và 54. Sau khi nhận được thơ hồi báo từ các tiểu bang, Khối Ba Ngày sẽ chính thức phổ biến Rollo phụ trách của các tiểu bang trên báo Ultreya.
Rollo và dàn bài sẽ do Ban Đại Diện Liên Bang cung cấp và sẽ gứi đến Quý Anh Chị sau.

Xin Quý Anh Chị chuẩn bị kỹ cho Rollista theo quy trình kỹ thuật khóa ba ngày của phong trào. Cũng xin Quý Anh Chị tích cực cầu nguyện để Rollo họ chia sẻ đem lại nhiều lợi ích cho khóa sinh.
Xin gửi danh sách Rollista với đầy đủ chi tiết (Tên Thánh, Họ và Tên) qua email huynhpham116@yahoo.com trễ nhất 30/6/2020 để kịp đăng trên bản tin Ultreya.

4. Trợ tá:

Xin mỗi tiểu bang hỗ trợ 1 trợ tá Decuria cho mỗi khóa và cũng xin chuẩn bị cho họ theo quy trình kỹ thuật khóa ba ngày của phong trào hầu đem lại lợi ích cho khóa sinh.
Trợ tá từ các tiểu bang không giới hạn. Nhưng xin vui lòng tham dự các tuần tĩnh tâm để nắm vững tinh thần của người trợ tá hầu đem lại lợi ích thiết thực cho khóa.

Lệ Phí giúp trang trải các chi phí cho khóa tĩnh huấn cho Một khóa $200 AUD.

Xin Quý Anh Chị Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang gửi danh sách trợ tá với đầy đủ chi tiết: Tên Thánh, Họ và Tên, số điện thoại, chuyến bay, hãng máy bay, ngày giờ đến và rời Sydney. Hạn chót 30/6/2020.

Để có đủ thời gian di chuyển giữa nơi tổ chức khóa và phi trường, cũng để Quý Anh Chị không phải chờ đợi lâu, Ban vận chuyển tha thiết mời gọi Quý Anh Chị cố gắng Book vé máy bay theo nhóm và đến phi trường Sydney trong ngày thứ năm, trễ nhất là 12 giờ trưa ngày khai khóa và rời phi trường Sydney 8:00 tối Chúa nhật ngày mãn khóa. Riêng Quý Anh Chị nào muốn ở lại giữa hai khóa và cần phong trào Sydney giúp chỗ ăn ở. Xin cho biết khi ghi danh để ban tiếp tân thu xếp và đón tiếp Quý Anh Chị.

5. Khóa sinh:
Lệ phí cho mỗi khóa sinh $200.00 AUD.

Xin Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang gửi danh sách khóa sinh cho Khối 3 Ngày Sydney với đầy đủ chi tiết ( Tên Thánh, Họ và Tên, Tuổi . Số phone, Email). Trễ nhất 30/6/2020.

6. Kỷ yếu:
Xin Qúy Văn Phòng Điều Hành Các tiểu bang vui lòng đóng góp bài viết tường trình sinh hoạt của tiểu bang mình, kèm theo hình ảnh để đăng trong kỷ yếu khóa tĩnh huấn. Trễ nhất là 19/7/2020.
Trong tâm tình “Một Tay Nắm Lấy Chúa, Một Tay Nắm Lấy Anh Chị Em “, Khối 3 Ngày xin Chân Thành cám ơn sự hỗ trợ và cộng tác của tất cả Anh Chị. Kính xin Quý Anh Chị cầu nguyện cho hai khóa tĩnh huấn 53 và 54 qua việc tham dự 8 tuần tĩnh tâm, cùng hiệp lực làm Palanca để việc tổ chức hai khóa được tốt đẹp theo Thánh Ý Thầy Chí Thánh.

Nguyện Xin Thầy Chí Thánh Giêsu luôn cùng đồng hành và chúc lành cho tất cả Qúy Anh Chị mọi nơi mọi lúc.

Thay mặt Văn Phòng Điều Hành Sydney.

Trưởng Khối 3 Ngày: Giuse Phạm Ngọc Huynh.
Email: huynhpham116@yahoo.com
Phone: 0414.693.369. H (02) 9786.9606.●

No comments:

Post a Comment