Đồng hành nên một và Đặc sủng của phong trào Cursillo

 Đồng hành nên một và Đặc sủng của phong trào Cursillo

“lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Mt. 18: 13).  Mục đích của Đức Kitô đến thế gian là ước ao đi tìm chiên lạc.  Đức Kitô đến là đi tìm chúng ta.  Sự Tìm kiếm của Đức Kitô là phải hy sinh mạng sống của Ngài để dẫn chiên lạc về với Thiên Chúa.  Ngài vẫn đang tìm chúng ta cho đến tận cùng trái đất.  Nhưng con người vẫn ngoan cố và phủ nhận tình yêu của Ngài. 

Đức Kitô đang tìm kiếm chúng ta và chúng ta cũng đang tìm kiếm Ngài.  Nhưng chỉ có khác là tâm hồn của con người chưa biết huyết tâm khiêm nhường tin tưởng phó thác.  Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn luôn đồng hành với nhân loại, nhưng tâm hồn của nhân loại đang bận rộn lưu loạn chú tâm đến sự nghiệp của thế gian.  Chúng ta tìm kiếm Chúa không thể nào chỉ riêng chính mình, nhưng chúng ta cần phải có 2 hoặc 3 vì danh Đức Kitô thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Nhân thế chúng ta cần phải tìm đến nhau thì tinh thầy của Đức Kitô sẽ được nảy sinh giữa đời sống chúng ta. 

Đồng hành thì nhiều khuông mặt nhưng mọi khuông mặt chỉ có một trái tim đó là Đức Kitô và đó là thánh ý Thiên Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Giáo Hội có nhiều chi thể, nhưng chỉ có một Phúc Âm và một Thánh Lễ mà Đức Kitô mời gọi giáo dân hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.  Mọi khuông mặt đều được mời gọi vào vườn nho của Đức Kitô và liên kết với cây nho.  Nếu cành nho bị cắt đi thì sẽ không sinh hoa kết trái và phải bị vất đi.  Được tham gia vào vườn nho của Đức Kitô là được đạt ân sủng của sự sống và niềm hy vọng cho đời sau. 

Chúng ta là chi thể của Đức Kitô và nhiều khuông mặt, nhưng chúng ta cần phải đồng hành với nhau.  Nhân thế rất là khó và phức tạp, nhưng Đức Kitô là trung tâm điểm của mọi khuông mặt để gìn giữ chúng ta được trở nên một.  Có nghĩa là trên con đường đồng hành chúng ta sẽ phải gặp sự bất đồng ý kiến, sự nhiệt thành hăng say chưa đủ, hoặc đức tin bị yếu kém mà làm cho chúng ta gặp khó khăn, nhân thế việc cầu nguyện và phó thác vào Đức Kitô là điều quan trọng nhất trên con đường hành trình đồng hành.  Hơn nữa công việc thánh thiện của Chúa thì dĩ nhiên luôn luôn bị thử thách và cám dỗ, mà nó nằm ngoài ý thức của chúng ta.  Thí dụ như: chúng ta nhìn lại lịch sử của Giáo Hội, Thiên Chúa vẫn gìn giữ Giáo Hội nên một.  Đức Kitô nói với Phêrô: Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt. 16:18) Giáo Hội đã trả qua biết bao nhiêu là sóng gió của chiến tranh, bách đạo, và tranh cãi giáo lý tín ngưỡng, nhưng Giáo Hội vẫn nên một.  Ngày hôm nay Giáo Hội đang giáp mặt với thách đố vấn đề của đồng tình hôn nhân, ơn gọi thiếu hụt, nội bộ của Vatican tham nhũng, và giáo dân vô cảm kích thánh lễ.  Thế gian luôn chống lại thánh ý của Thiên Chúa và Chúng ta cần phải cầu nguyện để nên một với Đức Kitô. 

Phong trào Cursillo là một chi thể của Đức Kitô và phong trào có nhiều khuông mặt, mà chúng ta cần phải nên một trong phong trào trong đức tin của Đức Kitô.  Phong trào Cursillo là nơi để ta tìm đến nhau là chúng ta được sinh hoạt và cầu nguyện.  Tình yêu của Đức Kitô được thể hiện và Phúc Âm được sống động khi chúng ta được gặp nhau.  Nền tảng của phong trào Cursillo là tình yêu và phục vụ.  Tình yêu của Thiên Chúa linh hứng chúng ta vào phong trào Cursillo và để được phục vụ với Đức Kitô.  Chúng ta nhìn lại kinh nghiệm của Khóa Ba Ngày là nơi chúng ta cảm nghiệm tình yêu phục vụ của từng quý anh chị Cursillista quá là nồng hậu nhiệt tình dâng hiến.  Thẩm chí quý anh chị Cursillista không cảm thấy mệt nhọc vì tâm hồn đầy tình yêu của Đức Kitô.  Trong thời kỳ Tiền Cursillo, chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm anh chị em đến để tham gia Khóa Ba Ngày.  Hơn nữa là cả phong trào Cursillo làm Palanca cho từng khóa sinh.  Sinh hoạt của phong trào đào tạo anh chị Cursillista biết cầu nguyện và tham gia phục vụ trong Giáo Hội. 

Văn phòng điều hành của phong trào được mời gọi tham gia hướng dẫn phong trào cùng đồng hành trở nên một.  Mỗi người chúng ta đều gòng gánh vai trò quan trọng trong phong trào mà hy sinh công ăn việc làm và gia đình để công việc của Đức Kitô được coi là quan trọng.  Văn phòng điều hành liên bang và văn phòng điều hành của các tiểu bang đang đồng hành và cầu xin để được nên một.  Công cụ đồng hành của chúng ta là Khóa Ba Ngày, Ultreya, Trường Lãnh Đạo, Họp Nhóm và Những Tư Tưởng Nền Tảng của Phong Trào Cursillo.  Những công cụ này được phát xuất từ đặc sủng của phong trào mà Chúa Thánh Thần ban tặng cho phong trào Cursillo. 

Đặc sủng của Cursillo là gì? Theo văn bản viết “Những Tư Tưởng Nền Tảng (III) đọan 40” định nghĩa rằng: Đặc sủng của Phong trào Cursillo là một ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội, định hình tâm tưởng và thúc đẩy một phong trào của Giáo hội, bằng phương pháp rao truyền riêng của mình, tăng cường kinh nghiệm và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi cá nhân, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu làm dậy men các môi trường với Phúc Âm, qua tình bằng hữu.  Phong Trào Cursillo là được Thiên Chúa mời gọi và Chúa Thánh Thần ban đặc sủng cho Phong Trào qua khóa Ba Ngày.  Chính Khóa Ba Ngày là đặc sủng của phong trào mà mọi Cursillista và khóa sinh đều được cảm nghiệm ơn Chúa Thánh Thần.  Tương tự như cảm nghiệm của các Tông Đồ.  Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các Tông Đồ tụ họp và được lãnh ơn Chúa Thánh Thần trên họ.  Sau đó các Tông Đồ mạnh dạng ra đi roa giảng Phúc Âm.  Hơn nữa phong trào được Giáo Hội phê chuẩn là Phong Trào Cursillo được tham gia truyền giáo trong Giáo Hội.  Mọi Cursillista đều được ghi ấn đặc sủng của Chúa Thánh Thần và mời gọi ra đi phục vụ trong môi trường đang sinh hoạt.  Qua cách sống động và linh hoạt của đời sống cá nhân để làm chứng nhân và sống giữa đời.  Từ đó tạo nên hấp lực và lời mời gọi để nối kết mọi người với nhau và cùng thăng tiến để đồng hành nên một trong Đức Kitô.  Mỗi người Cursillista đều được mời gọi làm chứng nhân và mỗi Cursillista đều có ơn gọi riêng và Chúa Thánh Thần luôn tác động trên Cursillista.  Khi Cusillista tích cực thi hành đặc sủng của mình thì Chúa Thánh Thần thêm ân sủng.  Nhưng một khi Cursillista hờ hững với ân sủng của mình thì những gì đang có cũng sẽ bị lấy đi. (Mt. 13:12)

Đồng hành mà không có đặc sủng thì không thể nào nên một.  Giống như người mù dắt người mù.  Đặc sủng là chí hướng để chúng ta đồng hành đến mục đích.  Đặc sủng là động lực cho chúng ta tiến bước, và là mối liên kết tình quan hệ giữa Cursillista.  Đặc sủng là thần khí của Chúa Thần đang đồng hành với phong trào vì Chúa Thánh Thần là Đấng ban thưởng và mời gọi chúng ta.  Nhân thế tinh thần Cursillo cần phải được thấm nhuần vào bên trong con người của Cursillista.  Thiên Chúa không đòi hỏi tài năng của chúng ta nhưng Ngài yêu cầu cái trung thành và đạt tin yêu vào Thiên Chúa. 

Trong 2 ngày của buổi họp liên bang này, mọi người chúng ta đều là nhân vật quan trọng vì chúng ta đều được mời gọi lãnh trách nhiệm rao giảng Phúc Âm qua phong trào Cursillo.  Đàng sau chúng ta còn rất nhiều anh chị trông chờ sự quyết định của chúng ta như Khóa Ba Ngày, học hỏi tư tưởng đặc sủng của phong trào, và tương lai của phong trào.  Chúng ta quyết định theo thánh ý của Thiên Chúa và đặc sủng của Chúa Thánh Thần để đồng hành với mọi anh chị em Cursillista được nên một trong đất nước Úc Châu.  Chúng ta không quyết định riêng cho văn phòng điều hành liên bang hoặc cá nhân riêng mà là toàn phong trào Cursillo Úc Châu.  Nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn khôn ngoan và xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ân sủng. 

De Colores

FX Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال