Maria Trần Thị Trâm Anh - Là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại

PT Cursillo Úc Châu chúc mừng và cảm ơn Trâm Anh đã dấn thân phục vụ.


----------------

Trọng kính quý cha Linh hướng và anh chị em trong ban đại diện đương nhiệm,


Tiếp theo email ngày hôm qua đã gửi đến quý cha và tất cả anh chị em; Về việc đề cử một thành viên vào vai trò Thủ quỹ của APG nhiệm kỳ sắp tới, sau khi tham khảo ý kiến của cha linh hướng Vũ Viết Phương cùng với sự góp ý của vài thành viên trong ban đại diện; Mặc dù có nhiều lo lắng, ái ngại của chính đương sự, con đã cố gắng động viên, khuyến khích và hứa rằng toàn ban đại diện sẽ hỗ trợ tối đa để  mọi việc tiến hành tốt đẹp.

Theo yêu cầu của APG việc đề cử cần hoàn tất trước ngày 02 tháng 4 năm 2023 để thông báo đến OMCC; Vi vậy, con xin chính thức giới thiệu chị Maria Trần Thị Trâm Anh hiện là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại đảm trách vai trò Thủ quỹ của APG trong nhiệm kỳ tới.

Con xin quý cha cùng tất cả anh chị em chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ chị Trâm Anh trong trách nhiệm được giao phó.

De Colores,
Nguyễn Mạnh Hà

---------

Con xin kính chào Cha, Chú và xin kính chào tất cả.

Con xin cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người cầu nguyện cho con làm tốt nhiệm vụ đã được trao.

Have a great weekend 😊

Best regards 
Tram Anh

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال