Skip to main content

Maria Trần Thị Trâm Anh - Là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại

PT Cursillo Úc Châu chúc mừng và cảm ơn Trâm Anh đã dấn thân phục vụ.

----------------

Trọng kính quý cha Linh hướng và anh chị em trong ban đại diện đương nhiệm,


Tiếp theo email ngày hôm qua đã gửi đến quý cha và tất cả anh chị em; Về việc đề cử một thành viên vào vai trò Thủ quỹ của APG nhiệm kỳ sắp tới, sau khi tham khảo ý kiến của cha linh hướng Vũ Viết Phương cùng với sự góp ý của vài thành viên trong ban đại diện; Mặc dù có nhiều lo lắng, ái ngại của chính đương sự, con đã cố gắng động viên, khuyến khích và hứa rằng toàn ban đại diện sẽ hỗ trợ tối đa để  mọi việc tiến hành tốt đẹp.

Theo yêu cầu của APG việc đề cử cần hoàn tất trước ngày 02 tháng 4 năm 2023 để thông báo đến OMCC; Vi vậy, con xin chính thức giới thiệu chị Maria Trần Thị Trâm Anh hiện là thủ quỹ của ban đại diện liên bang sẽ đại diện cho Phong trào Cursillo Việt Nam - Hải ngoại đảm trách vai trò Thủ quỹ của APG trong nhiệm kỳ tới.

Con xin quý cha cùng tất cả anh chị em chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ chị Trâm Anh trong trách nhiệm được giao phó.

De Colores,
Nguyễn Mạnh Hà

---------

Con xin kính chào Cha, Chú và xin kính chào tất cả.

Con xin cảm ơn tất cả mọi người và xin mọi người cầu nguyện cho con làm tốt nhiệm vụ đã được trao.

Have a great weekend 😊

Best regards 
Tram Anh

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô