Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống

 Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống

Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, nhưng Cha các con trên trời nuôi nấng chúng! Các con không quí trọng hơn chúng sao? (Mt. 6:26)

Nếu Thiến Chúa tắt đi hơi thở của tình yêu, thì cả vũ trụ sẽ thành điêu tàn.  “Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (STK 2:7) Ai ai cũng cần sức sống của tình yêu để sống, mà Thiên Chúa là tình yêu.  Những gì Thiên Chúa tạo dựng, đều là tốt đẹp và Ngài luôn chăm sóc và gìn giữ.  Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.  Nhưng thế gian luôn phản lại Thiên Chúa và muốn hủi diệt những gì Thiên Chúa tạo dựng.  “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Gn 15:18)  Tình yêu Thiên Chúa cao vời và tôn trọng sự tự do của con người để lựa chọn Thiên Chúa hay thế gian.  Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa không một mực thay đổi vì Thiên Chúa biết là con người không thể nào sống ngoài tình yêu của Thiên Chúa và linh hồn của con người luôn cần tình yêu.  Vì tình yêu là nền tảng động lực phát sinh nhiều hoa lợi như gia đình hạnh phúc, sức mạnh cho công ăn việc làm, bạn hữu và gìn giữ bình an. 

 

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa trong Cựu Ước

Thiên Chúa chọn dân Do Thái là dân riêng của Ngài và Ngài chăm sóc gìn giữ.  Khi gặp nạn đói Ngài đưa dân Do Thái vào Ai Cập để tránh nạn đói.  Do Thái bị Ai Cập bách hại làm nô lệ và Thiên Chúa đưa Do Thái ra khỏi Ai Cập đi qua biển Đỏ.  Môi-Sen là người lãnh đạo của dân Chúa và dẫn họ vào đất hứa.  Nhưng con người nhiều yếu đuối và chống đối lại Thiên Chúa và không nhận biết tình yêu quan phòng của Ngài. 

Điều quan phòng cao quý nhất là Thiên Chúa tuyển chọn các tiên tri biết phụng sự vâng phục Ngài và hướng dẫn giảng dạy dân Ngài là có đấng sáng tạo là Thiên Chúa tình yêu thương.  Có sự hướng dẫn của các tiên tri chân chính là giúp con người biết sống chính nghĩa và trở nên thánh thiện.  Hơn nữa sẽ giúp ích cho đời sống tâm linh của con người.  Nhưng thế gian lợi dụng con người và len lút vào hàng ngũ của các vị tiện tri để mờ áng sự giảng dạy lời của Thiên Chúa.  Thiên Chúa báo lời tiên đoán cho các vị tiên tri là Ngài sẽ sai con một của Ngài đến thế gian để kiện toàn lời giảng dạy của Ngài.  Một sự hồng ân quan phòng ban cho toàn cầu và đến tận cùng trái đất.  Và sẽ được thấm nhuần vào trên mọi văn hóa và thời gian. 

 

Đức Kitô là sự Quan Phòng bao la cho mọi dân tộc

Đức Kitô đến thế gian để con người được hưởng sự quan phòng của Ngài.  Thiên Chúa lôi kéo ta đến Đức Kitô để ta nhận biết Thiên Chúa và xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô để được nương nhờ ơn cứu độ.  Được xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô là ta được vào sự quan phòng của Ngài.  Mọi dân tộc và cá nhân được trực tiếp cầu xin với Đức Kitô và phù trợ cho ta và ta được gần gũi với Thiên Chúa.  Đức Kitô mạc khải Chúa Cha cho con người để con người có niềm hy vọng của đời sau và nhận thức được Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và quyền năng.  Hơn nữa Đức Kitô để lại Phúc Âm cho Giáo hội để con người biết sống trong chân lý và là nền tảng của đời sống. 

Đức Kitô thiết lập Giáo Hội qua kêu gọi môn đệ và mục tử mà Thiên Chúa tuyển chọn để hướng dẫn và phục vụ cho nhân loại.  Ngày nay gia đình Thiên Quốc được trải trên toàn thế giới mà kinh lạy Cha nguyện rằng: nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  Nhà thờ và Thánh Lễ trên toàn cầu để con người được gần gũi với Thiên Chúa.  Thiên Chúa nuôi dưỡng linh hồn con người bằng mình máu thánh của Đức Kitô để con người có bình an và tình yêu. 

Giáo Hội là sự quan phòng cho ta

Giáo Hội là nền tảng đức tin của Kitô Giáo.  Giáo Hội phải là hình ảnh của Thiên Chúa như Đức Kitô và Giáo Hội đang phục vụ trên toàn cầu là từ Thiên Chúa Ba Ngôi.  Thiên Chúa gìn giữ Giáo Hội nghĩa là Thiên Chúa gìn giữ đời sống và đức tin của ta được bình an và tương đồng yêu thương.  Con người cần sức mạnh của bình an và yêu thương thì con người mới phát sinh nhiều hoa quả tốt đẹp cho đời sống.  Tình yêu Thiên Chúa ẩn nấu giống như con người cần oxygen để sống mà con người không nhìn thấy và cảm thấy oxygen.  Đây là sự quan phòng căn bản nhất của Thiên Chúa ban cho con người.  Nhân thế con người phải tự mình dùng đức tin để nhận thức sự hiện diện của Thiên Chúa trong Giáo Hội. 

Kinh Thánh và Thần Học là tài sản của Giáo Hội mà không thể bị điêu tàn và đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.  Các thánh tử đạo làm chứng đức tin cho Giáo Hội là sự quan phòng cho ta.  Các thánh nhân cảm nhận sự màu nhiệm tình yêu Thiên Chúa và là khuynh hướng linh đạo giúp đời sống tâm linh cho ta. 

 

Sự Quan Phòng của Thiên Chúa ban cho ta

Tôi linh hướng cho một chị và tôi hỏi chị, “chị có cảm thấy chị sống theo thánh ý của Thiên Chúa không?”  Chị đáp lại, “thưa cha, con không thể nào làm theo thánh ý Chúa được, nhưng con chỉ biết là con sống trên tình thương xót của Chúa thôi.”  Câu trả lời của chị làm cho tôi và lẫn cả chị cũng không ngờ với câu trả lời này.  Câu trả lời rất là chính xác.  Không có ai làm theo thánh ý Thiên Chúa được ngoài trừ Đức Kitô.  Con người chỉ có nương nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa và đó chính là sự quan phòng của Thiên Chúa săn sóc cho con người. 

Thiên Chúa thánh hóa từ sự đau buồn, bóng tối, điêu tàn của ta thành diễm phúc, yêu thương và mừng vui.  Ví dụ như sự điêu tàn của chiến tranh Việt Nam và ngày nay con cháu Việt được diễm phúc.  Giáo Hội Việt Nam bị bách hại năm xưa nhưng ngày nay Giáo Hội Việt công hiến đức tin và ơn gọi cho Giáo Hội hoàn vũ năm châu.  Qua sự bách hại của Thánh Phaolô mà Thánh Phaolô mới biết Đức Kitô.  Đây là sự màu nhiệm công trình của Thiên Chúa mà con người không thể thấu hiểu được. 

Chúng ta không thể nào nhận ra được sự quan phòng của Thiên Chúa đang xẩy ra trước mắt ta, nhưng ta có thể phản ảnh lại đời sống của ta và nhặt lại những thời khắc màu nhiệm mà Thiên Chúa chăm sóc, đưa ta vượt qua những lúc đau khổ, điêu tàn hoặc trong bóng tối, thì ta nhận ra sự quan phòng của Thiên Chúa.  Mọi người chúng ta đều nương nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa để vượt qua mà sống.  Khi ta phản ảnh lại những thời khắc màu nhiệm ấy sẽ củng cố đức tin và nhận ra Thiên Chúa là đấng đáng được tôn thờ sùng kính và Thiên Chúa của sáng tạo.  Hơn nữa nhận thấy Phúc Âm được tái sinh trong đời của mình và Đức Kitô chính là con Thiên Chúa đã giáng trần cho ta.  Đại hồng ân quan phòng. 

Lm. P. Xavie Vũ Viết Phương, SVD 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال