Văn Phòng Điều Hành Perth 2021-2024

 VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

TGP PERTH (2021 - 2024)

3 Victoria Road, Westminster, WA. 6061

LINH HƯỚNG

Lm Michael Phạm Quang Hồng - (08) 9344 4437

CHỦ TỊCH

Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa

tthddtn@yahoo.com.au - 0417 929 564

PHÓ NỘI VỤ

Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh

hanhcan10@gmail.com - 0449 238 188

PHÓ NGỌAI VỤ

Vicente Nguyễn Văn Hiền

vanhiennguyen@iinet.net.au - 0429 125 727

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Phaolô Vũ Bình

binhminh5459@gmail.com - 0466 502 090

Maria Trương Thị Minh - 0427 959 832

Têrêsa Đinh Thị Lan - 0406 238 483

THƯ KÝ

Maria Nguyễn Thị Luyến - 0415 324 462

THỦ QŨY

Vicente Trương Quang Huy - 0432 421 658

Rosa Nguyễn Thị Thanh Hương - 0466 542 588

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

KHỐI TIỀN

Phaolô Nguyễn Đinh Ngọc Minh - 0450 096 788

Giuse Maria Phạm Văn Trường - 0402 595 180

KHỐI BA NGÀY

Maria Madalena Trần Ngọc Thúy Nga - 0421 359 375

Phêrô Nguyễn Quang Thiện - 0404 689 990

KHỐI HẬU

Teresa Nguyễn Thị Khánh Vân - 0430 088 507

Maria Trương Thị Quỳnh Tiên - 0401 246 090

Ban Phụng Vụ

Teresa Châu Đan Sâm - 0423 003 444

Monica Phạm Thùy Duyên - 0450 096 788

Ban Xã Hội

Anna Vũ Thị Phấn - 0490 816 968

ban Khánh Tiết

Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan - 0448 874 827

Maria Phan Thị Phượng - 0430 479 328

Michael Lữ Ngọc Minh - 0430 479 328

BAN ẨM THỰC

Maria Nguyễn Thị Thơm - 0431 018 794

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

BAN TRUYỀN THÔNG

Têrêsa Nguyễn Tô Anh Hoa

toanhhoa@hotmail.com - 0418 943 242

Giuse Nguyễn Bá Hùng - 0470 663 441

ĐẠI DIỆN GIỚI TRẺ

Dominic Viên Đức Thắng - 0435 288 603

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال