Skip to main content

Văn Phòng Điều Hành Perth 2021-2024

 VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM

TGP PERTH (2021 - 2024)

3 Victoria Road, Westminster, WA. 6061

LINH HƯỚNG

Lm Michael Phạm Quang Hồng - (08) 9344 4437

CHỦ TỊCH

Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa

tthddtn@yahoo.com.au - 0417 929 564

PHÓ NỘI VỤ

Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh

hanhcan10@gmail.com - 0449 238 188

PHÓ NGỌAI VỤ

Vicente Nguyễn Văn Hiền

vanhiennguyen@iinet.net.au - 0429 125 727

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO

Phaolô Vũ Bình

binhminh5459@gmail.com - 0466 502 090

Maria Trương Thị Minh - 0427 959 832

Têrêsa Đinh Thị Lan - 0406 238 483

THƯ KÝ

Maria Nguyễn Thị Luyến - 0415 324 462

THỦ QŨY

Vicente Trương Quang Huy - 0432 421 658

Rosa Nguyễn Thị Thanh Hương - 0466 542 588

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

KHỐI TIỀN

Phaolô Nguyễn Đinh Ngọc Minh - 0450 096 788

Giuse Maria Phạm Văn Trường - 0402 595 180

KHỐI BA NGÀY

Maria Madalena Trần Ngọc Thúy Nga - 0421 359 375

Phêrô Nguyễn Quang Thiện - 0404 689 990

KHỐI HẬU

Teresa Nguyễn Thị Khánh Vân - 0430 088 507

Maria Trương Thị Quỳnh Tiên - 0401 246 090

Ban Phụng Vụ

Teresa Châu Đan Sâm - 0423 003 444

Monica Phạm Thùy Duyên - 0450 096 788

Ban Xã Hội

Anna Vũ Thị Phấn - 0490 816 968

ban Khánh Tiết

Maria Nguyễn Thị Tuyết Lan - 0448 874 827

Maria Phan Thị Phượng - 0430 479 328

Michael Lữ Ngọc Minh - 0430 479 328

BAN ẨM THỰC

Maria Nguyễn Thị Thơm - 0431 018 794

Maria Trần Thị Một - 0431 563 412

BAN TRUYỀN THÔNG

Têrêsa Nguyễn Tô Anh Hoa

toanhhoa@hotmail.com - 0418 943 242

Giuse Nguyễn Bá Hùng - 0470 663 441

ĐẠI DIỆN GIỚI TRẺ

Dominic Viên Đức Thắng - 0435 288 603

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô