Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021
Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh ĐệQuý Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh,


Tháng 2 năm 2021 là tháng của Mùa Xuân Tân Sửu.

Mùa Xuân về trong yêu thương và hạnh phúc. Ban Linh Hướng Liên Bang mến chúc Quý Anh Chị Cursillista một Mùa Xuân Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, và hồng ân chan chứa trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria dịu hiền. Nguyện chúc Hồng Ân xuống trên toàn thể Quý Anh Chị và Gia Đình.


Mùa Xuân Tân Sửu, chúng ta cùng nhau chia sẻ Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ trong cuộc sống Ngày Thứ Tư với lời mời gọi của Thầy Chí Thánh:

“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta sống tình yêu thương huynh đệ trong suốt hành trình cuộc đời. Hành trình tình yêu thương huynh đệ đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Xuyên suốt 33 năm cuộc đời, Thầy đã thể hiện tình yêu thương và lòng thương xót nhân từ cho mọi tầng lớp xã hội: Người già, người trẻ, bệnh nhân, người tội lỗi, các Môn Đệ yêu quý… Tất cả Ngài đã biểu lộ tình yêu thương huynh đệ với lòng nhân từ thương xót…Tôi và Quý Anh Chị hãy theo Thầy thực hiện Tình Yêu Thương Huynh Đệ như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ là một hạnh phúc trong cuộc đời, nhất là trong Hành Trình Ngày Thứ Tư của mỗi người Cursillista chúng ta.


Chính Thầy Giêsu Kitô đến trần gian để cứu độ nhân loại. Ngài đến để sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua các hoạt động của Ngài với hành động kiện toàn lề luật dựa trên Giới Luật Yêu Thương. Ngài khẳng định vai trò kiện toàn lề luật qua Giới Luật Yêu Thương: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri; Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn.” Để mời gọi chúng ta là con cái của Ngài, Ngài khuyến khích chúng ta hãy sống hoàn thiện theo Giới Luật Yêu Thương: “Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành.” Trong Sách Lêvi, Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta: “Hãy yêu thương bạn hữu như chính mình.” Đó chính là sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của Thầy Chí Thánh. Ngài mời gọi chúng ta lên đường dấn thân sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ qua thực hành Giới Luật Yêu Thương mà chính Ngài làm gương trước cho chúng ta.


Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài hoàn hảo hóa Giới Luật Yêu Thương. Trong Luật Môisen cũ, con người sống tiêu cực và được phép đền trả ân oán: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” Khổng Tử cũng đã đưa ra một triết lý của yêu thương chưa hoàn hảo: “Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân - Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình, thì mình đừng làm cho người khác.” Thầy Giêsu Kitô đến, Ngài tích cực đưa ra một nguyên lý mới: “Điều gì chúng con muốn người khác làm cho mình, thì chúng con hãy làm cho người ta.” (Mt. 7:12). Đây là chìa khóa Thầy trao cho mỗi người Cursillista sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng sống Giới Luật Yêu Thương. Hơn thế nữa, Thầy Giêsu Kitô còn mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ bằng thực hành cầu nguyện chung với nhau: “Ở đâu có hai hay ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ” (Mt. 18:20). Thầy Giêsu Kitô mời gọi chúng ta sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ nơi các Cursillista đang phục vụ hay sinh hoạt trong các Phong Trào, Đoàn Thể, Cộng Đoàn, hay trong các nơi làm việc…bằng cách kiến tạo những cộng đồng cầu nguyện và sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ.


Hình ảnh anh Richard Weaver khi làm công nhân hầm mỏ, có lần anh vô tình chọc giận một công nhân khác. Anh này gầm lên: “Chắc tao phải cho mày mấy bạt tai quá.” Richard trả lời trong yêu thương: “Nếu anh thấy cần thì cứ làm đi.” Người ấy tức giận tát Richard Weaver một cái. Anh đưa má kia, và anh này tát thêm nữa. Tất cả là 5 lần. Đến lần thứ 6, người kia hậm hực bỏ đi. Richard Weaver còn nói theo: “Chúa tha thứ cho anh. Tôi cũng thế. Xin Chúa cứu anh.” Sáng hôm sau khi xuống hầm mỏ, người đầu tiên mà Richard Weaver gặp là người tát mình hôm qua. Anh mỉm cười lại gần. Người ấy chợt bật khóc: “Ôi anh Richard. anh thực sự tha thứ cho tôi chứ?” Cả hai ôm chầm lấy nhau. Rồi khoảng thời gian ngắn sau đó,

người ấy xin được Rửa Tội. Richard Weaver đã sống Tình Yêu Thương Huynh Đệ của anh để đưa bạn anh về với Chúa.


Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với bạn bè trong Phong Trào Cursillo mà tôi gặp gỡ thường xuyên bằng yêu thương, quảng đại, nhân ái, và phục vụ. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với gia đình là môi trường đầu tiên mà tôi phải trở thành Người Trợ Tá dễ thương trong phục vụ, yêu thương, quảng đại, và nhân ái nhiều nhất. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ đối với môi trường Cộng Đoàn và xã hội tôi đang sống với vai trò chứng nhân của Thầy như vai trò một Trợ Tá dấn thân, yêu thương, phục vụ, quảng đại, tha thứ, và niềm nở với mọi người như Thầy đã sống. Sống Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ tôi đọc được qua mẫu gương của Nelson Madela. Nelson Mandela đã trải qua 27 năm trong nhà tù Nam Phi.


Sau cùng, khi ông được phóng thích, ông đã có mọi lý do để cảm thấy chua cay, và tỏ ra quyết tâm trả thù những người đã cướp đoạt tự do của ông một cách bất công. Thay vì như thế, ông tỏ ra tươi cười và cố gắng hòa giải với những nhà lãnh đạo của chế độ đã bắt giam ông. Do đó ông trở thành viên đá góc tường của nước Nam Phi mới. Nếu ông nuôi dưỡng sự cay đắng uất hận, ai biết được điều gì đã xảy ra? Nelson Mandela đã thực hiện một phương thế sống Tình Yêu Huynh Đệ. Nelson Mandela đã tràn ngập Hạnh Phúc khi ông biết sống Tình Yêu Huynh Đệ trong những nghịch cảnh của cuộc đời và ông đã trở thành vĩ nhân của thời đại. Như vậy, tôi sẽ lên đường sống Tình Yêu Huynh Đệ tôi đang sống theo lời khuyên nhủ và mời gọi tôi sống Chứng Nhân của Thầy ngay trong cuộc sống hôm nay: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Tôi quyết tâm, hăng say, và dấn thân lên đường để sống trọn vẹn niềm vui ơn cứu độ tôi chia sẻ trong sứ mệnh sống Hạnh Phúc Tình Yêu Huynh Đệ trong thời đại hôm nay. ●


Decolores.

Linh Mục Paul Chu Văn Chi.

Linh Hướng PT Cursillo.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال