Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2021

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không?

Bài chia sẻ về ơn gọi Cursillo và câu hỏi: Con có yêu mến Thầy hơn .. không? Mến chúc PT Cursillo Úc Châu ngày lễ tuyệt vời  BTT

Cầu Nguyện và Thánh Lễ - F.X Vũ Viết Phương, SVD

Học hỏi Giáo Hội Tháng 7 / 2021 Cầu Nguyện và Thánh Lễ Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại; họ tưởng rằng cứ nói nhiều thì sẽ được nhận lời. Đừng bắt chước họ; vì Cha biết các con cần gì trước khi các con xin Ngài. (Mt. 6:7-8) Chuyện cổ tích Sáng Thế, Thiên Chúa đàm thoại trực tiếp với Adam tạo nên khái niệm của sự cầu nguyện cho nhân loại.   Hình ảnh ấy nói nên Thiên Chúa là Đấng quyền năng sáng tạo và con người cần sự giúp đỡ của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện.   Dẫn tiếp trong lịch sử Do Thái Giáo, Thiên Chúa đàm thoại với các tiên tri để hướng dẫn nhân loại bằng 10 điều răn và phải giữ ngày Sabbath.   Ngày Sabbath là ngày thứ bảy nghỉ ngơi không được phép làm việc gì, chỉ có cảm tạ và ca tụng Thiên Chúa, như Thiên Chúa nghỉ trong ngày thứ bảy sau khi tạo dự vũ trụ.   Đức Kitô đến và chỉ dạy sự quan trọng của việc cầu nguyện.   Ngài là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, “ bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn

Bản Tin Ultreya Tháng 6/2021: Thánh Phaolô Mẫu gương của tình yêu nhân hậu

 Bản Tin Ultreya Tháng 6/2021 Thánh Phaolô Mẫu gương của tình yêu nhân hậu Đọc Full here