Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam

 Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam

LÁ THƯ LINH HƯỚNG THÁNG 9 - 2021

Cùng Mẹ Mân Côi sống bác ái huynh đệ: Cầu nguyện cho Việt Nam 


“Này Là Con Bà. Này Là Mẹ Con.” (Jn. 19:26) Đức Kitô chia sẻ tình mẫu tử với mọi Kitô hữu và Mẹ Maria vui vẻ lãnh nhận mọi huynh đệ của con mình thành con mình.  Linh hồn tôi ngợi khen Đức Kitô, thần khí tôi cảm tạ ơn Ngài.  Tâm linh của con người cần Cha trên Trời, Đức Kitô là bạn tình yêu, thầy hướng dẫn Chúa Thánh Thần và Đức Maria là Mẹ linh thiên của ta.  Gia đình Thiên Quốc là hồng ân cao cả mà Đức Kitô ban tặng cho nhân loại.  

Trong cầu nguyện của Mẹ Têrêsa Calcutta, Đức Kitô kêu gọi Mẹ Têrêsa sáng lập dòng với y phục: “Ơn gọi của con là yêu thương, và chịu đau khô và cứu rỗi linh hồn, bằng cách con theo lời Ta để thỏa lòng trái tim Ta mà Ta ước muốn con làm theo.  Con sẽ mặc y phục Ấn Độ đơn sơ hoặc như Mẹ Maria của Ta đã mặc – đơn giản nghèo nàn.  Y phục dòng thể hiện thánh thiện vì là hiệu tượng của ta.” Đức Kitô chia sẻ hình ảnh của Mẹ Maria cho Mẹ Têrêsa.  Hình ảnh ấy nói nên đời sống của Mẹ Maria, Mẹ là người chọn sống nghèo nàn đơn sơ sống với những người đau khổ nghèo đói trong dân Do Thái thành Nazareth xưa kia.  Nhưng giàu tình yêu thương và hùng mạnh chịu đựng đau khổ.  Mẹ phục vụ bái ái cho dân nghèo vô trí thức thành Nazareth mà anh em của Mẹ Maria khinh bỉ, “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria.” (Mt.13:54)  Dân thành Narareth bị kinh bỉ, “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Gn. 1:45)  Tinh thần phục vụ của Đức Maria vượt trên đôi mắt nghèo nàn của thế gian mà Mẹ muốn yêu mến những kẻ yếu đuối loại bỏ như Thiên Chúa yêu mến họ.  

Bởi đâu Mẹ Maria có tinh thần bác ái huynh đệ như thế?  Và tinh thần bác ái có ân sủng gì?  Lẽ dĩ nhiên tinh thần bác ái là hình ảnh của Thiên Chúa luôn nhìn đến những kẻ nghèo nàn loại bỏ.  Thiên Chúa mời gọi gia đình Thánh Gia hãy sống nghèo nàn và bác ái đến huynh đệ kẻ nghèo.  Khi phục vụ bác ái cho kẻ nghèo nàn với tình yêu chân thật thì tình yêu bên trong được triển nở và nhận thức cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa đang yêu mến bên trong nội tâm của Mẹ Maria.  Con người yêu thương được kẻ nghèo nàn loại bỏ như chính mình và nhận họ là huynh đệ mình thì con người mới ý thức được chân lý tình yêu là gì và chính Thiên Chúa là Tinh Yêu.  Và đó là ân sủng của tinh thần bác ái mà ta biết yêu thương.  Sống trong yêu thương ấy thì ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện giữa nơi ta phục vụ, như Mẹ Terêsa nhìn thấy Đức Kitô trong anh vô gia cư nằm trên vỉa đường.  

Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa chiếu trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. (Lc. 1:35)  Đức Mẹ luôn luôn cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa bên trong nội tâm và yêu mến phục vụ những kẻ nghèo nàn huynh đệ.  Mẹ luôn phó thác tin yêu vào Thiên Chúa và âm thầm phục vụ quan tâm.  Tình yêu bên trong là đủ cho Mẹ vững mạnh vượt qua mọi sự thách đố và đau khổ.  Kinh nghiệm tình yêu này trở thành nền tảng tình yêu vững mạnh khi Mẹ đương đầu với cái chết của con mình.  

Trong lịch sử Giáo Hội Đức Maria đã hiện ra trên nhiều nơi và kêu gọi nhân loại hãy cầu nguyện với Mẹ để xin Thiên Chúa giữ bình an và cứu rỗi những người nghèo đói loại bỏ.  Mẹ vẫn đang mang tinh thần phục vụ cho kẻ nghèo nàn bằng cách cầu xin Thiên Chúa cứu rỗi.  

Đặc biệt thế giới đang gặp vấn nạn của dịch Covid-19 mà cướp đi biết bao nhiêu mạng sống con người.  Tôi tin rằng Đức Mẹ đang cầu bầu Thiên Chúa trước thánh nhan Ngài, xin uy quyền của Thiên Chúa cứu chữa nhân loại.  Đất nước Việt Nam ta đang đau khổ chiến đấu với đại dịch.  Mẹ La Vang Việt Nam đang phục vụ với Giáo Hội Việt Nam và tình huynh đệ Việt Nam trên toàn cầu đang trông nhìn đến cho đất nước dân tộc Việt, xin Thiên Chúa cứu chữa.  Chúng ta hãy cùng Mẹ cầu bầu Thiên Chúa và cùng Mẹ phục vụ cho tình huynh đệ đất nước Việt Nam.  Đồng thời chúng ta cũng xin phó thác những người bị tử vong cho Thiên Chúa.  Những gì thế gian loại bỏ Thiên Chúa đều lãnh nhận và thánh hóa như các thiên thần của Thiên Chúa.  

Lm. Fx. Vũ Viết Phương, SVD 


Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال