Tâm linh gia đình Thánh gia - Bài học hỏi Giáo Hội Tháng 12/2021

 Đời Sống Tâm Linh Gia Đình Thánh Gia

" Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su." (Lc. 1:30-31)  “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (Mt. 1:21-22) 

Đức Maria và Thánh Giuse được Thiên Chúa mời gọi xây dựng gia đình với Đức Giêsu.  Lời mời gọi quá rõ ràng, khiêm nhu và tôn trọng, mà Đức Maria và Thánh Giuse sẵn sàng chấp nhận.  Sau lời mời gọi ấy, họ đặt tâm hồn vào Thiên Chúa để nghe tiếng Thiên Chúa hướng dẫn họ nuôi dưỡng Đức Giêsu và xây dựng đời sống theo Thiên Chúa hướng dẫn.  Sau khi trở về Nazareth, gia đình Thánh Giá sống âm thầm đơn sơ nghèo nàn mà người đời bị khinh bỉ Nazareth “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Gn. 1:46)  Tước vị của Đức Maria và Thánh Giuse là mẹ của Con Thiên Chúa và là cha nuôi, nhưng họ dựa trên thân phận đơn sơ nghèo nàn để giữ kín thân phận của mình và Đức Kitô.  Thẩm chí ông Simeon nhật định Đức Maria phải chụi đau khổ với Đức Kitô nhưng Đức Maria vẫn một lòng ân thầm.  Tâm trí của họ đều quy thuộc về Thiên Chúa. 

 

Tâm linh là gì?

Định nghĩa căn bản của Tâm Linh truyền thống Kitô Giáo là xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô và được trưởng thành trong thánh thiện.  Tâm Linh là sống trong sự màu nhiệm của Đức Kitô và được thánh hóa trở thành như Đức Kitô và được tuôn đổ hồng ân bởi Chúa Thánh Thần. 

Ví dụ như Thánh Phaolô là người bách hại Kitô Giáo và trở thành môn đồ của Đức Kitô và ngài nói rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Ga. 2:20)  Câu nói của Thánh Phaolô bao hàm tình yêu thương với Đức Kitô và được trưởng thành trong Đức Kitô.  Mọi sự do bởi Chúa Thánh Thần hướng dẫn Thánh Phaolô ra đi rao giảng. 

Trong truyền thống Kitô Giáo được triển sinh nhiều thành phần tâm linh, ví dụ như tâm linh khó nghèo, linh thao, cầu nguyện chiêm niệm, phục vụ tha nhân và truyền giáo.  Nhưng mọi tâm linh đều được quy hướng về Đức Kitô và là khuynh hướng xây dựng tình yêu kết hợp với Đức Kitô.   

 

Tâm Linh Gia đình Thánh Gia

Gia đình Thánh Gia thể hiện bản chất thánh thiện với tinh thần vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh và ta có thể tưởng tượng Thánh Gia sống trong căn nhà nhỏ bé đơn.  Thánh Gia thể hiện hình ảnh của Chúa Ba Ngôi mà cả ba; Đức Maria, Thánh Giuse và Đức Giêsu đều quy hướng về Thiên Chúa Cha.  Thiên Chúa chọn Đức Maria và Thánh Giuse nơi nghèo nàn để nuôi dưỡng Đức Giêsu và trong cảnh nghèo nàn, gia đình toàn tâm trông cậy vào Thiên Chúa và đó là đời sống tâm linh của gia đình Thánh Gia. 

Trong nhật ký của Mẹ Têrêsa Calcutta, Mẹ Têrêsa chia sẻ chuyện cầu nguyện với Đức Kitô và Đức Kitô yêu cầu Mẹ Têrêsa khi lập dòng, Mẹ Têrêsa phải theo y phục hội dòng là đơn sơ nghèo nàn như Mẹ Maria của Đức Kitô.  Y phục hội dòng biểu hiện sự thánh thiện vì đó là biểu tượng của Đức Kitô.  Sự cảm nghiệm cầu nguyện của Mẹ Têrêsa mạc khải đời sống khó nghèo của Thánh Gia và Đức Kitô yêu mến Mẹ Maria trong đời sống nghèo nàn ấy và cũng thể hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. 

 

Sự Vâng Phục của Thánh Gia

Khi Đức Maria vâng theo lời Sứ Thần truyền và Thánh Giuse vâng theo lời truyền trong giấc mộng, cả hai không chỉ xin vâng một lần mà sự vâng lời đến khi Đức Kitô bị chết trên cây thập giá.  Khi Đức Giêsu 12 tuổi, gia đình Thánh Gia đi lên Giêrusalem và hai ông bà bỏ quên Đức Giêsu ở lại.  Khi tìm thấy Đức Giêsu; Đức Maria dùng trách nhiệm người Mẹ trách mắng Đức Giêsu và Ngài vâng lời Đức Maria mà về cùng hai ông bà.  Trong bữa tiệc cưới tại Cana, Đức Maria xin Đức Giêsu làm phép nước thành rượu, và Ngài vẫn vâng lời Đức Maria.  Khi Đức Giêsu bị chết trên thập giá, Đức Maria cảm nhận lời của ông Simeon là Đức Maria phải chịu đau bởi Đức Giêsu, vì cũng là sự vâng phục cho Thiên Chúa Cha và Đức Kitô mà Đức Maria không chống lại những kẻ giết hại Đức Kitô. 

Đời Sống Tâm Linh Gia Đình Ta

Thiên Chúa tạo dựng con người có nam và nữ mà họ trở nên thành một gia đình và theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Gia đình là thánh ý của Thiên Chúa và chính con một của Thiên Chúa nhập thể vào thế gian cũng phải qua gia đình.  Đời sống gia đình của Thánh Gia thể hiện đời sống tâm linh thánh thiện và vâng phục Thiên Chúa.  Ai cũng được sinh ra từ gia đình và diễm phúc hơn là ta được Thiên Chúa mời gọi theo Đức Kitô và được xây dựng tình yêu thương tâm linh với Đức Kitô. 

Đời sống căn bản nhất của gia đình là bắt nguồn từ tình yêu mà Thiên Chúa là tình yêu.  Nhân thế Thiên Chúa luôn luôn ở giữa gia đình và trong niềm đức tin với Đức Kitô, ta được ân sủng xây dựng đời sống tâm linh gia đình ta trong sự màu nhiệm của Thiên Chúa.  Tình yêu gia đình là động lực cho tìm đến Thiên Chúa và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đời sống luôn có thách đố.  Ân sủng của thách đố là giúp ta biết trông cậy vào Thiên Chúa như gia đình Thánh Gia.  Với tâm hồn khó nghèo sẽ giúp ta sống đời sống tâm linh được thêm thánh thiện hơn.  Gia đình ta để tâm hồn quy hướng về Thiên Chúa, thì gia đình ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa hiện diện. 

Chia Sẻ

Gần đây tôi linh hướng cho một người Nam Dương.  Chú là người theo đạo Công Giáo vì lập gia đình.  Chú chia sẻ, từ khi được rửa tội, tâm hồn chú luôn luôn muốn tìm hiểu về Thiên Chúa.  Mỗi cuối tuần đều tham gia nhiều sinh hoạt vì lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa.  Nhưng trái lại người vợ và hai người con lại thiếu sự khao khát về Thiên Chúa.  Nhưng Chú vẫn tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.  Gần đây chú có cảm tưởng là khi chú lãnh nhận mình Thánh Chúa là chú được vui mừng, nhưng các linh hồn nơi luyện ngục đang khao khát mà họ không được.  Trong tâm chú là chú cầu xin Thiên Chúa cho chú chia sẻ một phần linh thiêng ấy cho các linh hồn.  Tôi cảm tưởng câu chuyện trong Phúc Âm Lazarô và ông chủ giàu có xin Abraham một giọt nước. (Lc. 16:19-31)  Tôi không ngờ rằng, câu truyện đang được diễn xuất ra trước mắt tôi và tôi cảm nhận kinh nghiệm đời sống tâm linh của chú quá gần gũi với Thiên Chúa. 

Trong khóa Ba Ngày Thiên Chúa đã ban cho ta cảm nhận tình yêu của Thầy Chí Thánh.  Nếu ta mất đi tâm hồn khao khát khó nghèo, thì ngọn lửa sẽ bị tàn.  Gia đình Thánh Gia là gương mẫu giúp đời sống tâm linh cho gia đình ta.  Đời sống tâm linh là động lực cho ta tiến tới đời sống và ta cần phải được gần gũi với Thầy Chí Thánh của ta. 

Declores.

Fx Vũ Viết Phương.  

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال