Monday, 31 January 2022

Bản Tin Ultreya Tháng 2/2022 - Số đầu tiên 2022: Hiệp thông

BẢN TIN ULTREYA THÁNG 2/2022
HIỆP THÔNG TRONG HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ TƯ

Kính gởi quý Cha và quý anh chị Bản tin Ultreya tháng 2/2022 của PT Curdillo ngành VIệt Nam Úc Châu.

Chúc mừng năm mới Nhâm Dần An Mạnh và tràn đầy Thánh ân.

Mời đọc bản tin Tháng 2 cùng những tin tức quan trọng cho năm sinh hoạt 2022


Đọc/Download full tại đây

From Thắng Nguyễn 0488 988 946

& Ban truyền thông PT Việt Úc

Decolores!