Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

Bản Tin Ultreya Tháng 2/2022 - Số đầu tiên 2022: Hiệp thông

BẢN TIN ULTREYA THÁNG 2/2022 HIỆP THÔNG TRONG HÀNH TRÌNH NGÀY THỨ TƯ Kính gởi quý Cha và quý anh chị Bản tin Ultreya tháng 2/2022 của PT Curdillo ngành VIệt Nam Úc Châu. Chúc mừng năm mới Nhâm Dần An Mạnh và tràn đầy Thánh ân. Mời đọc bản tin Tháng 2 cùng những tin tức quan trọng cho năm sinh hoạt 2022 Đọc/Download full tại đây From Thắng Nguyễn 0488 988 946 & Ban truyền thông PT Việt Úc Decolores!