Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2022

Học Hỏi Giáo Hội Tháng 3/2022: Hiệp Thông Phúc Âm

 Học Hỏi Giáo Hội: Hiệp Thông Phúc Âm Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. (Tv. 119:105) Định nghĩa của Phúc Âm theo tiếng Hy Lạp là “chuyện tốt, Good story” về đời sống rao giảng, sự chết và sống lại của Đức Kitô và nay đã trở thành hiệp nhất là “Good News, Tin Mừng”. Vào thế kỷ thứ nhất, các Môn đệ đi rao giảng bằng lời nói và các vị đến những cộng đoàn khác văn hóa chủng tộc và dựa theo văn hóa của địa phương để rao giảng Tin Mừng, ví dụ như Thánh PhaoLô viết thư cho những cộng đoàn như Hy Lạp, Do Thái, Roma, Côrintô, và Thessalonica. Tin Mừng không được hiệp thông vì sự khác biệt của văn hóa và mỗi môn đệ hiểu biết lời Đức Kitô khác nhau. Vào khoảng cuối thế kỷ thứ nhất Giáo Hội có khoảng hơn 20 Tin Mừng khác nhau. Vào khoảng năm 66 đến năm 110, có bốn Tin Mừng được Giáo Hội tuyển chọn hiệp nhất: Marcô là người viết Tin Mừng đầu tiên (Năm 66-70), sau đó Matthew và Luca dựa trên Tin Mừng của Marcô và cộng thêm tài liệu của mình viết để viết Tin Mừng (