Học hỏi Giáo Hội Tháng 4/2022 Hiệp thông Đức Tin

 Hiệp Thông Đức Tin

Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt. 18:20) Đức Kitô hứa với các môn đệ nếu cùng một đức tin trong cùng một cộng đoàn Kitô Giáo thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Đức tin cần phải hiệp nhất trong cộng đoàn và cùng một chí hướng với Giáo Hội thì sự cầu nguyện của chúng ta sẽ được đáp ứng. 

Một Thiên Chúa, một Đức Kitô, một Chúa Thánh Thần và chỉ có một đức tin.  Chúng ta chỉ có một Giáo Hội, nhưng nhiều chi thể.  Điều quan trọng là nhiều chi thể cần phải hợp nhất trong một đức tin để nhận ra sự quyền năng của Thiên Chúa trong thế gian.  Nền tảng của đức tin bao gồn Phúc Âm, Thần học và Triết học, tài liệu kinh nghiệm đời sống tâm linh của những vị thánh nhân là nhân chứng đức tin, tông huấn của Đức Thánh Cha và bảy Bí Tích.  Nền tảng đức tin của Giáo Hội được xây dựng hơn 2000 năm và vẫn đang phát triển cập nhật với khoa học hiện đại mà do Chúa Thánh Thần linh đạo Giáo Hội. 

Đức tin rất là qua trọng cho đời sống của con người.  Đức tin cho ta niềm hy vọng sự sống vĩnh cửu và nâng đỡ tinh thần cho ta vượt qua mọi gánh nặng của đời sống.  Đức tin dẫn dắt con người nhận ra Chân lý và chính Thiên Chúa là Chân lý.  Đức tin cần phải đi cùng với cầu nguyện và cần phải mạnh dạng chủ động tuyên xưng đức tin của chính mình thì ơn cứu độ mới thành đạt.  Đức tin cần phải có Giáo Hội và cùng hiệp nhấp với Giáo Hội thì mới nên một trong Thiên Chúa. 

Trong lịch sử Giáo Hội, Giáo Hội đã phải trải qua biết bao nhiêu lần thăng trầm bị chia rẽ vì tuyên xưng đức tin nhân danh Đức Kitô, tư tưởng thần học bất đồng và phụng vụ không được hiệp nhất.  Một số phái Kitô Giáo bất đồng ý kiến với Công Giáo là Đức Maria không thể nào là Mẹ của Thiên Chúa vì Đức Maria là người phàm.  Một phái nhón khác cho rằng Bí tích Thánh Thể không thể nào là Mình và Máu Đức Kitô vì Đức Kitô chỉ có hiến dâng một lần là đủ.  Nhưng đức tin Công Giáo tin rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa và chầu mình thánh Đức Kitô.  Nhưng Ngày nay tư tưởng của con người được hiểu biết rộng hơn và cởi mở và có trình độ hơn.  Giáo Hội đang cầu nguyện ơn Chúa để Nước Trời trong thế gian được hợp nhất, tuy bất đồng tôn giáo đức tin, nhưng vì sự bình an của thế giới. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi mọi tôn giáo trên toàn cầu cần phải đàm thoại liên tôn để hiểu biết thông cảm và để thế giới được hòa bình.  Mọi Kitô giáo cần hiệp nhất trong cầu nguyện cùng một đức tin Kitô và cùng nhau thực hành sống Phúc Âm trong môi trường đời sống của mọi địa phương.  Năm 2013 Đức Thánh Cha kêu gọi rằng: “Chúng ta cần phải cầu nguyện chung với nhau là người Công Giáo và lẫn cả mọi Kitô hữu, ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng hiệp nhất để chúng được hiệp nhất.  Nhưng làm thế nào để chúng ta được hiệp nhất giữa chúng ta, nếu chúng ta không có quyết tâm hiệp nhất giữa Công Giáo chúng ta? Hoặc trong gia đình chúng ta? Vì rất nhiều gia đình đang bị bạo lực và chia rẽ! Tìm kiếm hợp nhất và sự hợp nhất sẽ xây dựng Giáo Hội.  Sự hiệp nhất đến từ Đức Kitô.  Ngài sai Chúa Thánh Thần đến chúng ta để tạo hiệp nhất.” 

Giáo Hội cần phải hiệp nhất và mọi tôn giáo mới được hiệp nhất.  Để được nên sự hiệp nhất thì yêu cầu Giáo Hội phải hiệp nhất trong đức tin.  Điều thứ nhất của hiệp nhất là từ gia đình cần phải hiệp nhất thì Giáo Hội mới đạt được sự hiệp nhất.  Cầu nguyện và đức tin là công cụ giúp con người được thánh hóa và dẫn đưa con người biết yêu thương thông cảm và sẽ tiến đến sự hiệp nhất. 

Giáo Hội luôn luôn cầu nguyện và duy trì sự hiệp nhất của đức tin và sự đóng góp xây dựng Giáo Hội được hiệp nhất.  Như Kinh Tạ Ơn II sách phụng vụ cầu nguyện rằng: “Lạy Cha xin nhớ đến Hội Thánh Cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho Hội Thánh nên hoàn hảo về đức mến, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh Cha…, Đức Cha …. Giám mục giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.” Giáo Hội đã lan rộng khắp hoàn cầu và sự hiệp nhất với Đức Thánh Cha và đó là việc màu nhiện của Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội nên hiệp nhất.  Nhưng riêng con người vẫn phải cầu nguyện để định hướng phân biệt sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và tích cực xây dựng Giáo Hội nên hiệp nhất. 

Thế gian luôn luôn ước muốn phân rẽ Giáo Hội và lợi dụng các vị lãnh đạo trong Giáo Hội để Giáo Hội rơi vào lâm nguy hỗn loạn đức tin.  Đức Kitô hứa với Phêrô: “anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt. 16:18) Nhân thế mỗi Thánh Lễ đều được cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các vị giám mục đại phương và các hàng giáo sĩ có đầy đủ ơn khôn ngoan để hướng dẫn Giáo Hội bước theo thánh ý của Thiên Chúa.  Trong cương vị lãnh đạo, họ có nhiều quyền lực ảnh hưởng đến giáo dân và dễ bị dẫn đưa Giáo Hội bước vào con đường sai lầm tư tưởng thần học và đức tin.  Nếu vị lãnh đạo bị sai lầm thì giáo dân sẽ bị chia rẽ. 

Sứ vụ lệnh của Phong Trào Cursillo cũng cần sự hiệp nhất đức tin là mọi Cursillista đang phục vụ trong Giáo Hội, Giáo xứ, đoàn thể, và môi trường đang công tác và và gia đình đều cần duy trì sự hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hiệp nhất đức tin thì Cursillista mới Phúc Âm hóa môi trường và trở thành men và muối cho Giáo Hội, xã hội và gia đình mình.  Thánh Lễ là nguồn sự sống của đức tin là nơi để ta đến lãnh nhận ân sủng đức tin và để rồi được sai ra đi.  Nếu ta không đạt niềm tin và yêu mến Thánh Lễ thì làm sao ân sủng tuôn đổ trên ta được. 

Xin chia sẻ; có lúc tôi tiếp chuyện với một số giáo dân.  Họ chỉ trích Giáo Hội là Đức Thánh Cha và Giám mục làm việc và quyết định không đúng.  Tôi chỉ biết lắng nghe và thắc mắc họ đang lâm vào cảnh đời sống ra sao hoặc tư tưởng của họ đã thay đổi ra sao.  Một phần khác tôi chỉ biết cười thầm trong bụng là Đức Thánh Cha có một phái đoàn hội đồng Giám Mục và lẫn cả tu sỹ và giáo dân trên toàn cầu để ra một quyết định cho Giáo Hội.  Tôi cảm thấy rất là buồn sầu là trước mắt tôi chỉ là một người trong thế giới nhỏ bé của họ mà chỉ trích Giáo Hội.  Đức Kitô nói rất là đúng: “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc. 23:34) Những lời chỉ trích của ta là động lực công cụ để chia rẽ đức tin và Giáo Hội và nghĩa là ta không có hiệp nhất đức tin với Giáo Hội.  Hơn nữa tư tưởng thần học của ta đang bị hạn chế.  Tư tưởng của Giáo Hội là được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.  Đức Kitô cảnh cáo con người rằng: “Ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha” (Mc 3, 22-30). 

Đặc biệt là chúng ta đang trong mùa Chay và Giáo Hội đang mời gọi chúng ta ăn chay cầu nguyện.  Đây là cơ hội cho ta cầu nguyện cho Giáo Hội được hiệp nhất trong đức tin và thế giới được bình an và hào bình.  Đặc biệt bệnh dịch Covid-19 chưa được chấm dứt mà chiến tranh đã xẩy ra.  Và trong sân nhà đất nước Úc ta đang bị mưa lụt mà dân ta phải bị tổn kém.  Việc cầu nguyện rất là quan trọng và cần sự hiệp nhất đức tin để cầu nguyện.  Thiên tai, chiến tranh và bệnh dịch quá là vĩ đại trên tầm tay con người.  Xin Thiên Chúa cứu giúp và xin Mẹ Maria và các thánh cầu bầu cho thế giới. 

Decolores

Lm. Vũ Viết Phương.  

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال