THÔNG BÁO VỀ HAI KHÓA 53 & 54 SYDNEY 21/9-28/9/2023

 THÔNG BÁO VỀ HAI KHÓA 53 & 54 SYDNEY.

 

Sydney, Ngày 13/03/2023.

Kính gởi:     

-          Quý Anh Chủ Tịch        

-          Quý Trưởng Khối Tiền, quý Trưởng Khối Ba Ngày

-          Quý Anh Chị trong VPĐH thuộc Tổng Giáo Phận Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne, Perth và Sydney.

Như quý anh chị đã biết, phong trào Sydney sẽ tổ chức hai khóa Tĩnh Huấn 53 & 54 tại trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse, Bringelly với chi tiết như sau:

v  Khóa 53 Nam :từ thứ Năm ngày 21/9/2023 đến Chủ Nhật ngày 24/9/2023

v  Khóa 54 Nữ    :từ thứ Năm ngày 28/9/2023 đến Chủ Nhật ngày 01/10/2023

Với sự hỗ trợ và cộng tác của Ban Đại Diện Liên Bang và tất cả Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang. Tiếp theo thư anh Chủ Tịch Phong Trào Sydney gởi đến quý anh chị trước đây về việc chuẩn bị cho hai Khóa 53 & 54 . Nay Khối 3 Ngày thuộc phong trào Sydney xin kinh gởi đến quý anh chị Chủ Tịch, quý anh chị Trưởng các Khối Tiền và Khối 3 Ngày thuộc Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang và tất cả các anh chị Cursillista Ngành Việt Nam Úc châu một số thông báo như sau:

1.      PALANCA :

Ơn Chúa là yếu tố rất cần thiết cho việc tổ chức hai khóa tĩnh huấn Cursillo được diễn tiến và điều hành theo Thánh ý Thầy Chí Thánh, nhất là cho các khóa sinh nhận được nhiều ân sủng của Chúa, sẵn sàng dấn thân để trở thành khí cụ cho công cuộc Phúc Âm hóa môi trường mà phong trào theo đuổi, xin quý anh chị tích cực cầu nguyện cho hai Khóa.

Khối 3 Ngày sẽ gởi đến quý anh chị danh sách khóa sinh trong thời gian sớm nhất có thể, để quý anh chị mời gọi quý anh chị cursillista thực hiện Palanca cá nhân cho họ.

Về Palanca tập thể, xin quý Văn Phong Điều Hành các tiểu bang thực hiện và giao cho Khối 3 Ngày Sydney trong ngày Khai Khóa.

2.      BAN ĐIỀU HÀNH KHÓA:

Ban Điều Hành hai Khóa 53 & 54 đã được thành lập và đang trong giai đoạn chuẩn bị cho hai Khóa.

3.      ROLLISTA:

Xin mỗi tiểu bang hổ trợ một Rollo cho mỗi Khóa 53 & 54. Sau khi nhận được thơ hồi báo, Khối 3 Ngày sẽ chính thức phổ biến Rollo phụ trách của các tiểu bang trên báo Ultreya.

Ước mong quý anh chị chuẩn bị chu đáo cho Rollista theo quy trình kỹ thuật Khóa 3 Ngày của phong trào. Cũng xin quý anh chị cầu nguyện cho các Rollista sẽ truyền đạt lại được nhiều lợi ích cho khóa sinh.

Xin gởi danh sách Rollista với đầy đủ chi tiết (Tên Thánh, Họ và Tên) qua email samngocph@gmail.com trễ nhất ngày 30/06/2023 .để kịp đăng trên Bản Tin Ultreya.

4.      TRỢ TÁ:

Xin mỗi tiểu bang hổ trợ 1 trợ tá Decuria cho mỗi Khoá 53 & 54 và cũng xin chuẩn bị cho trợ tá Decuria theo quy trình kỹ thuật của phong trào.

Trợ tá từ các tiểu bang không giới hạn nhưng xin tham dự các tuần tĩnh tâm để nắm vững tinh thần của người trợ tá.

Lệ phí giúp trang trải các chi phí cho Khóa tĩnh huấn:

·         Một Khóa : $ 250 Úc kim

·         Hai Khóa  : $400 Úc kim

            Xin quý anh chị VPĐH các tiểu bang gửi danh sách trợ tá với đầy đủ chi tiết:

Tên Thánh

Họ và Tên

Số điện thoại

Chuyến bay

Hãng máy bay

Ngày giờ đến Sydney

Ngày giờ rời Sydney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạn chót gửi danh sách ngày 30/06/2023.

Để có đủ thời gian di chuyển giữa nơi tổ chức khóa và phi trường, cũng như không để quý anh chị phải chờ đợi lâu, ban Vận chuyển tha thiết mời gọi quý anh chị cố gắng mua vé máy bay theo nhóm và đến phi trường Sydney trong ngày thứ Năm trễ nhất là 12 giờ trưa ngày khai khóa và rời phi trường Sydney 8 giờ tối Chúa Nhật ngày mãn khóa. Riêng quý anh chị nào muốn ở lại giữa hai khóa và cần phong trào Sydney giúp chỗ ăn ở thì xin cho biết lúc ghi danh để ban Tiếp tân thu xếp và đón tiếp quý anh chị.

5.      KHÓA SINH:

Lệ phí cho mỗi khóa sinh $ 250 Úc kim

Xin Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang gửi danh sách khóa sinh cho Khối 3 Ngày Sydney với đầy đủ chi tiết:

Tên Thánh

Họ và Tên

Tuổi

Số phone

Email

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trễ nhất ngày 30/06/2023.

6.      KỶ YẾU:

Xin quý Văn Phòng Điều Hành các tiểu bang vui lòng đóng góp bài viết tường trình sinh hoạt của tiểu bang mình, kèm theo hình ảnh để đăng trong Kỷ Yếu Khóa Tĩnh Huấn trễ nhất là ngày 30/06/2023.

Trong tâm tình  “Một Tay Nắm Lấy Chúa, Một Tay Nắm Lấy Anh Chị Em”, Khối 3 Ngày xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ và cộng tác của tất cả anh chị. Kính xin quý anh chị cầu nguyện cho hai Khóa 53 & 54 qua việc tham dự 8 tuần Tĩnh Tâm, cùng hiệp lực làm Palanca để việc tổ chức hai khóa được tốt đẹp theo ý Thày Chí Thánh.

Nguyện xin Thày Chí Thánh Giêsu luôn cùng đồng hành và chúc lành cho tất cả quý anh chị mọi nơi mọi lúc.

Thay mặt VPĐH Sydney

Trưởng Khối 3 Ngày

Anna Phạm Thị Sâm

Email: samngocph@gmail.com

Mobile  0425 229 410  H (02) 9755 7646     

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال