Skip to main content

Thư xin Hỗ Trợ Palanca 2 Khóa Sydney 53&54 21-28/9/2023

Sydney 28/03/2023.

Thư xin Hỗ Trợ Palanca

 

Kính thưa Cha Phanxicô Xaviê Vũ Viết Phương Linh Hướng Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam Úc Châu.

Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng.

Kính thưa Anh Vincent Nguyễn Mạnh Hà Trưởng Ban Đại Diện và Quý Thành viên Ban Đại Diện

Kính Thưa Quý Chủ tịch và Quý Thành viên Văn Phòng Điều Hành các Giáo phận.

Kính thưa toàn thể Quý anh chị Cursillista.

 

Như đã được thông báo. Phong trào Cursillo TGP Sydney sẽ tổ chức hai khóa Tĩnh huấn 53 và 54 vào tháng 9 năm 2023. Để giúp cho khóa học được thành công ,hoàn thành tốt đẹp theo Thánh ý Thầy Chí Thánh Giêsu.  Chúng con , Chúng tôi tha thiết kính xin Đức Ông , Quý Cha Linh hướng, Quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em Cursillista làm palanca cầu nguyện cho hai khóa 53 và 54.

Kính xin Ủy viên Palanca Ban đại Diện gửi thông báo làm palanca, đến cấp quốc gia, quốc tế.

 Trưởng Khối Tiền VPĐH  các giáo phận thông báo làm Palanca cầu nguyện, đến quý anh chị cursillista.

Chúng con tin tưởng tuyệt đối vào hiệu năng của lời cầu nguyện qua palanca.

 

Nguyện xin Thầy Chí Thánh GiêSu KiTô và Hiền Mẫu Maria  chúc lành cho hai khóa 53 và 54, cùng ban muôn Hồng ân trên Phong trào Cursillo chúng ta.

 

TM VP Đ H Sydney.

Chủ tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh.

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô