Học hỏi Giáo Hội Tháng 11/2023: Đặc sủng của cầu nguyện

Đặc Sủng Cầu Nguyện

Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy? " Người đáp: "Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi." (Mc. 9:28-29)  Mọi ơn thiêng đều được phát xuất từ Thiên Chúa và Thiên Chúa mời gọi những người đặc biệt để thi hành thánh ý của Thiên Chúa và Thiên Chúa ban cho họ ẩn sủng đặc biệt để lãnh nhận trách nhiệm mục vụ và làm sáng danh Thiên Chúa. 

Mọi Cầu nguyện Thiên Chúa đều lắng nghe nhưng có nhiều đặc sủng khác nhau, ví dụ như: Thánh Têrêsa Avila, Gioan Thánh Giá, Têrêsa Hài Đồng Giêsu, và Thánh Benedict được đặc sủng cầu nguyện chiêm niệm.  Thánh Daminh, Thánh Anton và Thánh Phaolô Thánh Giá sáng lập dòng Thương Khó Chúa Giêsu được đặc sủng cầu nguyện nói tiếng lạ.  Thánh Faustina được đặc sủng cầu nguyện Lòng Chúa Thương xót.  Thánh Peter Julian Eymard sáng lập dòng Thánh Thể được đặc sủng cầu nguyện yêu mến Thánh Thể. 


Có nhiều dòng tu họ yêu mến cầu nguyện chiêm niệm.  Chiệm niệm là cầu nguyện bằng suy ngẫm lời Chúa, tình yêu Đức Kitô, và lắng nghe nội tâm.  Họ yêu mến im lặng và trong nội tâm có tiếng Chúa đang tiếp xúc với họ.  Họ là những dòng kín của nam hoặc nữ, ví dụ như các dòng kín và không có tiếp xúc bên ngoài xã hội, như dòng Carmilo (Camilites), Biển Đức (Benedictine), Cistercian, Trappist, Phanxicô và Đa Minh.  Họ đạt được thái độ yêu mến im lặng là đã được đặc sủng của phần cầu nguyện.  Họ vừa làm việc và im lặng và cầu nguyện để tìm kiếm tình yêu Đức Kitô bên trong nội tâm.  Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sống trong đan viện nhưng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo, cầu nguyện cho ơn gọi hoặc các vị cầu nguyện cho giáo hội.  Cầu nguyện của họ rất là hữu hiệu vì họ gắn liên với Thiên Chúa và đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể.  Có rất nhiều kinh nghiệm cầu nguyện của các thánh nhân trở thành tài liệu của giáo hội và hướng dẫn cho chúng ta trong đời sống cầu nguyện. 

Cầu nguyện không chỉ để chúng ta đến xin ơn Thiên Chúa nhưng mà mục đích chính là chúng ta được thêm đức tin vào Đức Kitô và liên kết tình yêu thương với Đức Kitô.  Khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta không phải đến than phiền hoặc xin ơn này hay ơn khác, nhưng mà là được ngồi bên Chúa để cảm nghiệm tình yêu thương với Đức Kitô. “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.  Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt. 6:7-8)  Dĩ nhiên khi cầu nguyện thì có nhiều chia trí vì chúng ta chưa được ơn yêu mến im lặng và chưa hoàn toàn biết phó thác cho Đức Kitô khi cầu nguyện để tâm hồn được bình an.  Bình an là trạng thái quan trọng nhất trong khi cầu nguyện vì Thiên Chúa luôn luôn bình an và yêu thương.  Nhưng phần chúng ta là trong trạng thái đau thương, hoang mang, lo âu hoặc buồn sầu mà là khó để tâm hồn bình an với Thiên Chúa.  Chúng ta chỉ biết chú trọng vào trạng thái đau khổ buồn sầu của ta vì thế chúng ta không nghe được tiếng Chúa đang mời gọi chúng ta hãy trao phó and tin tưởng vào lời nguyện của mình.  “Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.” (Lc. 10:41-42)  Maria ngồi bên Chúa trong im lặng và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.  Còn Matha tâm trạng trong bối rối bâng khuâng no âu mà đánh mất đi cảm nghiệm sự hiện của Chúa đang trong nhà mình. 

Khi chúng ta được cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa rồi thì chúng ta không còn phải là tin mà Thiên Chúa thật.  “Rồi Người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa Người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! " (Ga. 19:27-28)  Khi chúng ta hồi tâm nhìn lại đời sống của mình thì chúng sẽ nhận ra ân sủng của Chúa đã ban cho mình và Thiên Chúa cũng đã đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta và cũng như chúng ta đã cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa, hoặc khi chúng ta đi dự khóa Cursillo chúng ta đều cảm nghiệm tình yêu Chúa.  Nhân thế chúng ta không còn phải là tin mà Thiên Chúa là thật.  Đây là nền tảng để giúp chúng ta biết yêu mến cầu nguyện và giúp chúng ta yêu mến sự im lặng và lắng nghe tiếng Chúa trong cầu nguyện.  Và đó là chúng ta sẽ đạt được ân sủng của cầu nguyện. 

Một khi chúng ta đạt được sự yêu mến im lặng, thì đời sống cầu nguyện của chúng ta sẽ được gia tăng và yêu mến Chúa nhiều hơn và tâm hồn chúng ta rất là nhạy cảm nhận ra được tiếng Chúa đang tiếp xúc với Chúng ta.  Ví dụ như Thánh Têrêsa Avila, Thánh Têrêsa Hài Đồng Giê su, Thánh Benedict và các thánh nhân yêu mến cầu nguyện chiêm niệm.  Các vị đạt đến siêu vượt trên con người mình và cảm nghiệm sự mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa và đó là đặc sủng cầu nguyện của các vị. 

Nhân loại không có ai có thể làm hài long Thiên Chúa được ngoài ra Đức Kitô con Thiên Chúa.  “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!” (Mt. 17:5)  Nhân thế chúng ta không biết thế nào để cầu nguyện và ca tụng Thiên Chúa, ngoài trừ ra Chúa Thánh Thần tác động trên chúng ta.  Ví dụ như các thánh nhân biết cầu nguyện bằng tiếng lạ là ca tụng Thiên Chúa.  Khi chúng ta cầu nguyện thì chúng cầu xin Chúa Thánh Thần tác động linh hứng chúng ta để giúp cầu nguyện. 

Cầu nguyện và đức tin cần phải đi đôi.  Chúng ta phải tin lời cầu nguyện của chúng ta và lời cầu nguyện của chúng ta đem lại sự diễm phúc cho tha nhân và chính mình, và đồng thời cũng làm sáng danh Thiên Chúa.  Mỗi khi phong trào Cursillo tổ chức khóa là chúng ta làm Palanca để cầu nguyện cho khóa sinh được tràn đầy ân sủng.  Chúng ta tin vào cầu nguyện của Palanca và hăng say phó thác khi thi hành khóa ba ngày.  Hơn nữa Thiên Chúa luôn luôn hiện diện giữa chúng ta trong khóa ba ngày. 

Chúng ta hãy cầu nguyện và tin vào lời nguyện mình cầu xin. 

De Colores. 

Lm. Fx. Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال