Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024

Các chủ đề sinh hoạt PT năm 2024

Download PDF here

CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU NĂM 2024: ĐỒNG HÀNH VỚI SỨ MỆNH 1/1/2024-31/12/2024Tháng Giêng
Chủ Đề: Đồng Hành với Sứ Mệnh. "Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." Mt. 28:20.

 • Sứ Mệnh là ơn gọi và Đức Kitô luôn đồng hành với chúng ta.
 • Thầy Chí Thánh Đồng với Phong Trào Cursillo.

Tháng Hai
Chủ Đề: Sứ Mệnh là Ân Sủng. "Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp." (Mt. 19: 29).

 • Những gì từ Thiên Chúa đều là ân sủng.
 • Sứ mệnh là vâng phục.
 • Sứ mệnh thánh hóa đời sống.
 • Sứ mệnh là cộng tác với Thiên Chúa.
 • Có sứ mệnh ta mới cảm nghiệm Chúa.

Tháng Ba
Chủ Đề: Thầy đã Chọn Con để Thi Hành Sứ Mệnh.
"Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!" (Isaiah 43:1).

 • Diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi.
 • Thầy chọn con là mời gọi vào tình yêu.
 • Sứ mệnh ơn gọi: gia đình, phục vụ, phúc âm hóa môi trường.
 • Vui mừng thi hành thánh ý Chúa.

Tháng Tư
Chủ Đề: Những Thách Đố của Sứ Mệnh.
"Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu." (Mt. 10:16).

 • Những gì của Chúa đều có cản trở thách đố.
 • Thách đố là bậc thang để trưởng thành đức tin.

Tháng Năm
Chủ Đề: Sứ Mệnh của Đức Maria.
"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc. 1:38).

 • Đức Maria nuôi dưỡng Đức Kitô.
 • Sứ mệnh khiêm nhường vâng phục.
 • Chịu đựng đau khổ.

Tháng Sáu
Chủ Đề: Sứ Mệnh của Thánh Phaolô.
"Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl. 2:20).

 • Truyền giáo rao giảng lời Chúa.
 • Cam kết sống cho Đức Kitô.
 • Xây dựng giáo hội với đức tin.

Tháng Bảy
Chủ Đề: Công Cụ của Sứ Mệnh.
"Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi." (Lc. 9:3).

 • Đức tin.
 • Cầu nguyện.
 • Liên kết với Đức Kitô.
 • Hăng say cam kết với sứ mệnh.

Tháng Tám
Chủ Đề: Sứ Mệnh của Chúng Ta cũng là của Giáo Hội.
"Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” (Mt. 25:45).

 • Chính chúng ta là giáo hội và cùng đồng hành với giáo hội.
 • Truyền giáo đức tin là cùng với giáo hội.
 • Qua dấu chỉ tình yêu là môn đệ của Đức Kitô.

Tháng Chín
Chủ Đề: Sứ Mệnh của Gia Đình.
"Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính Đức Ki-tô yêu thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh." (Ephêsô 5:25).

 • Gia đình là nền tảng của sứ mệnh.
 • Sứ mệnh sống tình yêu.
 • Sứ mệnh truyền bá đức tin.
 • Sứ mệnh sống bác với tha nhân.

Tháng Mười
Chủ Đề: Sứ Mệnh của kinh Mân Côi.
"Hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi."

 • Sứ mệnh cầu nguyện cho thế giới bình an.
 • Sứ mệnh cộng tác với Đức Maria.

Tháng Mười Một
Chủ Đề: Sứ Mệnh của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
"Tôi bị bắt lần này là lần thứ ba, thì quyết vâng ý Đức Chúa Trời định cho tôi làm vậy, đừng chuộc tôi làm gì." (Anrê Dũng Lạc)

 • Anh hùng đức tin.
 • Sứ mệnh của các thánh tử đạo Việt Nam là tài sản đức tin của Giáo Hội Việt nam.
 • Con cháu Việt đang thừa hưởng đức tin của các thánh tử đạo.

Tháng Mười Hai
Chủ Đề: Ngôi Lời Thi Hành Sứ Mệnh.
"Này con xin đến! xin làm theo thánh ý Cha." (Tv. 40:7).

 • Ngôi Lời thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa.
 • Chỉ có mình Ngôi Lời mới làm vừa lòng Thiên Chúa.
 • Tình yêu vô biên trung thành đến cùng.

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال