Ultreya T11/2023: Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô

 Ultreya T11/2023: 

Các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức KitôDominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال