Cầu nguyện LH Cursillista Rosa Phạm Thị Di


BÀ CỐ ROSA PHẠM THỊ DI đã từ trần ngày 18 tháng 2 năm 2024 tại viện Dưỡng Lão Australia Vietnamese Aged Care Services (AVACS), Smithfield NSW. Hưởng thọ 97 tuổi.
  • Bà Cố là Hiền Thê của Ông Cố Cursillista Nguyễn Văn An khóa #1 (đã qua đời).
  • Là Thân Mẫu của Linh Mục Cursillista Đôminicô Nguyễn Văn Vượng khóa #1.
  • Là Nhạc Mẫu chị Cursillista Maria Nguyễn Thị Nguyệt khóa #24, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam Tổng Giáo Phận Sydney.
Xin cùng lời cầu nguyện cho Linh hồn Rosa sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiên Đàng và xin Chúa an ủi, nâng đỡ Tang quyến.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال