Thư đồng thuận việc tổ chức hai khóa Ba Ngày 57 & 58 tháng 1 năm 2025 tại TGP Perth


PHONG TRÀO CURSILLO – NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU
BAN ĐẠI DIỆN LIÊN BANG

Linh Hướng: Lm Phanxicô X. Vũ Viết Phương – 0423 508 645 – phuongvusvd@gmail.com
Trưởng Ban: Vincent Nguyễn Mạnh Hà – 0411 867 923 – baonhietthanh@gmail.com

 

Melbourne, ngày 22 tháng 02 năm 2024

 

Thư đồng thuận việc tổ chức hai khóa Ba Ngày 57 & 58

tháng 1 năm 2025 tại TGP Perth

 

Kính gửi:       -    Cha Linh hướng Micae Phạm Quang Hồng

-         Anh Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa Chủ tịch

-         Và quý anh chị em thuộc VPĐH PT Cursillo ngành VN – TGP Perth,

 

Đồng kính gửi:   Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Đức ông Phaolô và quý cha Linh hướng cùng quý anh chủ tịch và thành viên VPĐH PT Cursillo ngành VN các TGP và GP.

 

Ban Đại diện Liên bang chúng con rất vui mừng khi đón nhận tin vui từ cha Linh hướng và VPĐH PT Cursillo ngành VN – TGP Perth thông báo đã chấp nhận đăng cai việc tổ chức 2 khóa Ba Ngày thứ 57 và 58 vào tháng 01 năm 2025.

 

Chúng con cũng kính xin Đức cha, Đức ông và quý cha Linh hướng thêm lời cầu nguyện đặc biệt cho phong trào Cursillo ngành VN tại TGP Perth gặt hái nhiều thành quả trong việc tổ chức hai khóa Ba Ngày nói trên.

Chúng con luôn luôn sẵn sàng tiếp tay cho việc tổ chức hai khóa này cũng như tiểu ban Palanca sẽ gửi thư đến các phong trào trên toàn thế giới để cùng cầu nguyện cho hai khóa hoàn thành tốt đẹp theo ý Thầy Chí Thánh và lòng mong ước của phong trào tại địa phương.

Cũng xin các VPĐH khắp nơi phổ biến để anh chị em Cursillistas ghi danh trợ tá cũng như mời gọi tham dự viên cho 2 khóa nói trên.

 

Trong tinh thần: "Một tay nắm lấy Chúa và một tay nắm lấy anh chị em";

Chúng ta cùng hướng lòng về hai khóa Ba Ngày này.

 

De Colores,

 

KhánVincent Nguyễn Mạnh Hà
Trưởng Ban

Lm P. X. Vũ Viết Phương
Linh Hướng

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال