CẢM NGHIỆM VỀ KHOÁ 3 NGÀY

Lạy Chúa sau 3 ngày học tập bên Chúa và anh chị em. Con đã tìm lại được ánh mắt

xót thương của Chúa mà con có cảm giác như đã nhạt nhoà. Dù con vẫn là một Giáo lý viên, nói về Chúa mà lòng lạnh nhạt như vắng Chúa.

Ba ngày bên Chúa. Con đã tìm lại ánh mắt yêu thương, xót thương và đợi chờ của Chúa.


Con rất cảm động và hết lòng xin Chúa vẫn thương con. Thương con hơn và ban cho con Thánh Thần của Chúa. Xin Ngài hoạt động trong con không giới hạn, để con luôn gặp được Chúa trong đời con, trong tha nhân và nhất là những người đang tìm kiếm Chúa mà Chúa gửi đến cho con.

Con ao ước và xin là cây viết chì nhỏ trong tay Chúa.

Con khốn cùng,

Maria Nguyễn Thị Tin

Decuria TERESA

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال