Diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi - Tân Cursillista #55

Sứ Mệnh" mang một ý nghĩa hết sức cao cả, một công việc phải được hoàn

thành, người được lãnh nhận sứ mệnh là người phải vâng phục và đã được tin tưởng. Lạy Chúa, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, xuống thế để cứu chuộc loài người và chết trên thập giá. Không có tình yêu nào cao cả chấp nhận chết vì tha nhân.

" Đừng sợ…,vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta!" (Isaiah 43:1).

Câu kính thánh trên làm cho con/em nhớ lại câu chuyện của thánh Matthew, thánh người thu thuế mối liên hệ mật thiết với vua Herodes và hoàng gia. Chúa đã mời gọi Matthew và ông đáp trả bằng cách mời Chúa cùng các môn đệ đến tư đình để dự tiệc.

Lạy Chúa, chúng con luôn hãnh diện là con chiên của Chúa được giống hình ảnh của Ngài nhưng chúng con sống rất dễ phạm lỗi lầm: Tự cao, tự đại, tham, sân, si và giả hình.Chúng con lo sợ một ngày nào đó có thể lãng quên Chúa vì đam mê trần thế, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi để thực thi ý Ngài.

Diễm phúc được Thiên Chúa mời gọi. Ngày con/em gia nhập vào khóa Cursillo # 55, lúc đầu con chỉ nghĩ con đi để được bình an trong tâm hồn và có thời gian tịnh tâm để nhìn lại bản thân của mình trong quá khứ với Chúa qua cuộc sống hàng ngày. Sau ngày học thứ nhất con/em đả nhận ra lỗi lầm bản thân của mình trong môi trường con/em đã đang sống. Con/em đã nhận ra Thầy Chí Thánh âm thầm đồng hành với con/ em mỗi ngày mà không hề hay biết. Qua ngày học thứ hai, con/em suy gẫm trong quá khứ, đã được lãnh nhận nhiều ơn Hiện Sủng và Thường Sủng. Chúa đã không màng đến những lỗi lầm và mời gọi con/em hãy nhìn thẳng vào trái tim lòng Chúa thương xót, với đôi mắt nhân từ, con/ em cảm nhận được lòng hân hoan, bình an, tâm trí thật thảnh thơi hạnh phúc mặc ngày học này là áp lực nhất.


Sau những ngày học của khóa #55, con/em hiểu được Chúa luôn đồng hành với từng người Kitô hữu trong cuộc sống. Chúa luôn luôn mời gọi mọi người hãy lắng nghe lời Chúa để nhận ra ân sủng Chúa trao ban. Ân sủng là món quà mà sứ mệnh là ân sủng, con/em cảm nhận được sự diễm phúc vì đã được trở thành người Cursillista trong đại gia đình của Cursillo đã được lãnh nhận sứ mệnh vì Chúa đã tin tưởng ở nơi con/em . Trong niềm vui và tín thác vào Chúa, con/em luôn suy niệm lời Chúa và siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày để sứ mệnh của Chúa trao ban s không bị mai một, mất dần theo thời gian.

Decolores.

 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال