Lá thư Linh Hướng : Sứ mệnh của khóa 3 ngày và Ân Sủng - Lm Fx Vũ Viết Phương

Phong trào Cursillo Melbourne đã hoàn tất hai khóa Cursillo 55 & 56. Sau 10 năm trống vắng của khóa ba ngày và tinh thần trong phong trào cảm nhận phong trào Melbourne cần phải khóa ba ngày để hun đốt tinh thần anh chị em. Quả thật là thi hành sứ mệnh của khóa 55 & 56 trong tháng vừa qua giúp phong trào xây dựng tình thân thương bài hát De-Colores được thuộc nhiều hơn.


Thi hành sứ mệnh của Chúa thì luôn có nhiều sự thách đố và cản trở. Hơn nữa 10 năm không mở khóa Ba Ngày thì nhiều sự thiếu sót. Nhưng sự quan trọng là chúng ta vẫn một mực tín thác và trung tín vào Thiên Chúa. Hơn nữa ân sủng của Chúa luôn luôn tìm ẩn bên trong con người của chúng ta khi thi hành sứ mệnh của Chúa. Sự thách đố và cản trở luôn là từ bên ngoài tiến vào bên trong nội tâm của chúng ta để chống lại sứ mệnh mà chúng ta thi hành. Thể xác chúng ta mệt mỏi nhưng có một động lực thúc đẩy chúng ta tiến tới để thi hành sứ mệnh. Tâm hồn chúng ta luôn có sự bình an và có sức mạnh luôn củng cố chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa và đừng sợ.

Trong khóa 55 tôi có cảm tưởng trong đoạn Phúc Âm khi Chúa Giêsu biến 5 tấm bánh và 2 con cá thành nhiều. Chúa nói với môn đệ phân chia họ ra từng nhóm và rồi phân phát cho họ ăn vì họ đói và mệt sau những ngày theo Chúa nghe giảng dạy. Khóa 55 có 25 người tham dự viên và khoảng 102 người phụ giúp kể cả linh mục và tu sĩ. Và đó là một nhóm mà được phân chia như trong Phúc Âm mà Chúa chỉ định. Chúa phân phát cho nhóm Cursillo chúng ta ăn và giảng dạy dư thừa. Hơn nữa Chúa đến từng người và chia sẻ với chúng ta và có nhiều cảm động. Diễm phúc nữa là ngày Thứ Ba là ngày lễ Chúa hiển linh là Thiên Chúa soi đường cho ba vua đi tìm Chúa. Tôi có cái cảm tưởng là cả cái trường học St Bede được chiếu sáng khi 125 người Cursillista đến viếng thăm Chúa Hài Đồng tại nơi máng cỏ vì mọi anh chị em đều tìm được niềm vui và tình yêu.


Trong khóa 56 tôi có cảm tưởng là các môn đệ theo Chúa Giêsu và có nhiều lúc các môn đệ cũng bị đói, mệt mỏi và rồi họ cũng phải ngủ bất cứ nơi nào; "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu" (Mt. 8:20). Nhưng sự gần gũi với Chúa Giêsu là sức mạnh cho các môn đệ và được cảm nghiệm được sự màu nhiệm của Chúa giảng dạy và Chúa làm những phép lạ. Khóa 56 có 55 người tham dự viên và hơn 110 người phụ giúp. Cả mọi người đều mệt mỏi và ngủ cũng không được thoải mái và yên giấc. Nhưng có một động lực bên trong tâm hồn làm cho mọi người đều nhận ra được tình thân thương giữa mọi người. Tôi cảm thấy khóa ba ngày cho chúng ta cơ hội để cảm nghiệm những thời khắc ngày tháng Chúa sống với các môn đệ và thi hành sứ mệnh của Thiên Chúa. Đây chính là ân sủng để khẳng định là Đức Kitô đã đến thế gian hơn 2000 năm trước đây mà ngày nay chúng ta vẫn đang được cảm nghiệm.


"Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi" (Mc 3:35). Chúng ta thi hành thánh ý của Thiên Chúa và chúng ta được ân sủng được tham dự gia đình của Chúa Giêsu. Khóa Ba Ngày là thánh ý của Thiên Chúa và Chúa mời gọi Phong Trào Cursillo lãnh trách nhiệm và Chúa ban đặc sủng cho phong trào. Ân sủng dựa trên ân sủng. Qua kinh nghiệm của khóa Ba Ngày, đời sống tâm linh của chúng ta được cảm nghiệm Chúa sâu đậm hơn và tình thân thương giữa anh chị em thêm thân thiện hơn. Chúng ta hãy vui mừng hăng say thi hành sứ mệnh Thiên Chúa mời gọi và Đức Kitô luôn ở giữa chúng ta, "nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ" (Mt. 18:19-20). Chúng ta thật diễm phúc được sống với Chúa trong Khóa Ba Ngày.

Bước qua thềm năm mới Giáp Thìn xin kính chúc quý anh chị em nhiều ơn thánh Chúa. Chúc nhiều sức khỏe bình an và đức tin.

De Colores

Lm Fx Vũ Viết Phương

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال