Thầy đã chọn con để Thi Hành Sứ Mệnh - Đ.Ô Phaolô Nguyễn Minh Tâm - LH PT Adelaide

Anh chị em Cursillistas thân mến,

Mỗi một người đều được Thiên Chúa mời gọi. Chúng ta được gọi từ không để thành hình trong lòng mẹ. Chúng ta đón nhận sự sống từ Thiên Chúa qua trung gian người cha người mẹ của chúng ta. Rồi khi chúng ta chào đời, Chúa vẫn gìn giữ chúng ta trong sự sống để chúng ta sinh tồn, hoạt động phát triển những tiềm năng của mình.


Thiên Chúa gọi chúng ta từ hư vô vào hiện hữu, từ không có sự sống vào cõi sống. Chúng ta chia sẻ chung một bản tính loài người cùng mang chung hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng mỗi người vẫn có tính riêng biệt. Mỗi người là của riêng Thiên Chúa (Is 43:1). Nhưng ơn gọi không chỉ dừng lại ở đó. Chúa còn gọi chúng ta đi xa hơn, đó là đi vào quan hệ yêu thương với Chúa. Qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta được gọi làm con cái Thiên Chúa Cha và làm môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh.

Cách riêng Thầy Chí Thánh chọn mỗi người trong chúng ta để thi hành sứ mệnh. Vậy sứ mệnh là gì? Chúng ta có thể định nghĩa sứ mệnh là một lý tưởng cao cả đem đến ý nghĩa và mục đích của một tổ chức, nhờ đó tổ chức phát sinh, hiện hữu, hoạt động, tồn tại và phát triển. Đối Giáo Hội nói chung và Phong Trào Cursillo nói riêng, sứ mệnh chính là việc rao giảng Tin Mừng. Đó là lý do tồn tại, hoạt động và phát triển của Giáo Hội cũng như của Phong Trào Cursillo. Chính Thầy Chí Thánh Giêsu trước khi về trời đã trao sứ mệnh này cho các Tông Đồng và cả Giáo Hội: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28:18-20)

Các  Tông  Đồ thời xưa, Giáo Hội  sơ khai và Giáo Hội thời nay đều có bổn phận làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh. Muôn dân phải được Rửa Tội để trở nên con cái Thiên Chúa nhờ tháp nhập vào Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô là Người

Con Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha. Muôn dân phải được dạy dỗ để sống theo giáo huấn của Thầy Chí Thánh. Nơi đây, chúng ta thấy mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh là Chúa Giêsu Kitô gồm ba phần. Trước hết, Giáo Hội phải rao giảng Tin Mừng, phải nói về Chúa Giêsu Kitô, để mọi người biết về Ngài và đón nhận đức tin vào Ngài. Đây là điều mà Phong Trào Cursillo gọi là Phúc Âm hóa môi trường.

Điều thứ hai là phải đón nhận Bí Tích Rửa Tội. Học biết về Chúa Giêsu Kitô vẫn chưa đủ, nhưng còn phải được Rửa Tội. Đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu Kitô. Bí Tích Rửa Tội là phương tiện để Chúa Kitô tha tội cho người ta và làm cho người ta trở nên con cái Thiên Chúa. Bí Tích Rửa Tội cũng làm cho người ta trở nên phần tử của Giáo Hội.

 Điều thứ ba, những người môn đệ của Chúa Giêsu Kitô phải tuân giữ giáo huấn của Ngài. Chúa Giêsu Kitô không phải chỉ dạy bằng lời nói nhưng còn bằng cả hành động. Nói cách khác cả cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô là khuôn mẫu mà tất cả các môn đệ của Ngài phải học hỏi, noi theo và thực hành. Như vậy, mọi môn đệ đều phải nên giống Chúa Giêsu Kitô đến độ như thánh Phaolô xác quyết: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi." (Gl 2:20)

Mỗi một người Cursillista vừa là môn đệ của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, vừa có sứ mệnh làm cho người khác trở thành môn đệ của Thầy. Đó chính là sứ mệnh Phúc Âm hóa môi trường. Tuy nhiên, không ai có thể Phúc Âm hóa môi trường, nếu họ không Phúc Âm hóa chính bản thân mình. Cũng thế, không ai có thể làm cho người khác trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô, nếu chính họ không sống ơn gọi môn đệ của mình.

Sống ơn gọi môn đệ đòi hỏi người Cursillista noi gương Thầy Chí Thánh để luôn cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, người Cursillista nối kết với Thầy Chí Thánh như cành nho nối liền với cây nho. Nơi đây, chúng ta thấy

Thánh Lễ đóng vai trò thiết yếu, bởi vì Thánh Lễ tạo cho chúng ta cơ hội đặc biệt, thân thiết để kết hiệp với Chúa Kitô để được đưa vào sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhất là khi Hiệp Lễ, nghĩa là rước lễ để kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô.


Chúng ta không thể thi hành sứ mệnh Phúc Âm hóa môi trường nếu chúng ta không biết về Chúa Giêsu Kitô và giáo huấn của Ngài. Người Cursillista cần phải luôn trau dồi kiến thức giáo lý của mình, để có thể trình bày đức tin của mình cho tha nhân. Người Cursillista cần phải nhớ lời nhắc nhở của thánh Phêrô tông đồ: "Anh em hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em." (1Pr 3:15) Niềm hy vọng ở đây có nghĩa là đức tin Kitô hữu. Việc học giáo lý không có nghĩa là chỉ học hỏi bộ sách giáo lý, nhưng bao gồm cả Kinh Thánh, các văn kiện Giáo Hội…. Nói chung, giáo lý là tất cả những gì liên quan đến đức tin của người Cursillista. Việc học giáo lý không có thời hạn, nhưng là một diễn tiến không ngừng cho đến trọn đời. Bởi lẽ, cuộc sống con người luôn thay đổi và mỗi hoàn cảnh đều có những vấn đề cần được trả lời dưới ánh sáng đức tin.

Người Cursillista cũng không thể thuyết phục được tha nhân trong thời đại hiện nay, nếu họ không có một đời sống phản ánh giáo lý đức tin. Chúng ta đang ở trong xã hội thực dụng. Mọi thứ đều cần được chứng minh bằng những hành động cụ thể. Lời nói suông khó mang tính thuyết phục. Đằng khác, hệ thống internet toàn cầu giúp cho con người mở mang kiến thức rất nhiều. Người ta so sánh việc này với việc kia, người này với người nọ, để chọn lựa điều mình cảm thấy được thuyết phục và người mình cảm thấy được thuyết phục. Do đó, thực hành sứ mệnh Phúc Âm hóa môi trường đòi hỏi người Cursillista Phúc Âm hóa bản thân, tức là sống những gì mình học hỏi từ giáo lý.

Trong bối cảnh hiện nay, Giáo Hội đang sống tinh thần hiệp hành, tức là nối kết với nhau để hành trình đi về Đất Hứa Quê Trời. Mọi người trong Giáo Hội được kêu gọi để lắng nghe nhau và cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần. Người Cursillista cũng được kêu gọi để lắng nghe nhau trong Phong Trào Cursillo và ngoài Phong Trào Cursillo. Đồng thời, người Cursillista cũng lắng nghe Chúa Thánh Thần để được soi sáng, nhờ đó, họ có thể phán đoán, chọn lựa và hành xử phù hợp trong từng hoàn cảnh cá biệt.

Xin cho mỗi người Cursillista là một môn đệ xứng đáng, một cộng tác viên đích thực của Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô trong sứ mệnh Phúc Âm hóa môi trường, từ trong gia đình ra ngoài xã hội.Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh-Tâm

Linh Hướng Phong Trào Cursillo, Tổng Giáo Phận Adelaide, Ngành Việt Nam

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال