Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2020

Bản tin Ultreya Tháng 4-2020 Trau Dồi Đức Tin

Bản tin Ultreya Tháng 4-2020 Số Đặc Biệt - Mùa Chay 2020 Thân mời quý Cursillista,   Download và đọc bản tin Ultreya T4. 2020

Trau Dồi Đức Tin - Lá thư Linh Hướng - Lm Peter Bùi Xuân Mỹ

Lá thư Linh Hướng - Lm Phero Bùi Xuân Mỹ “Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến.” (2Tim 2:22)     Đức tin là một trong nhiều đề tài gắn liền với đời sống Kitô hữu. Đề tài này được nhiều nhạc sĩ Công giáo khai thác. Các bài thánh ca quen thuộc về đức tin đã được sáng tác, chẳng hạn: “Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên N gười đã phải chết, chết vì tôi…” ; Hoặc bài “Tin hay không tin và chấp nhận hay từ chối…. ”; Hay ngay cả “Kinh Tin Kính” cũng được phổ nhạc nữa.     Lẽ đương nhiên nói về “Đức Tin”, là nói đến một đề tài quen thuộc, vì rằng đã là người Công giáo thì ai ai cũng đều hơn một lần gặp qua, đối diện, suy gẫm, biết đến đề tài này. Nhưng thực chất, đức tin là gì? Có thể trả lời đơn giản: đức tin là sự biểu lộ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và vào những điều Ngài mạc khải qua kinh thánh và qua các giáo huấn được truyền lại từ Giáo hội mà chính Ngài đã thiết lập nơi gian trần. Thường ta hay gọi đó là hai nguồn của đức tin: Thánh kinh