Trau Dồi Đức Tin - Lá thư Linh Hướng - Lm Peter Bùi Xuân Mỹ

Lá thư Linh Hướng - Lm Phero Bùi Xuân Mỹ

“Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến.” (2Tim 2:22)

    Đức tin là một trong nhiều đề tài gắn liền với đời sống Kitô hữu. Đề tài này được nhiều nhạc sĩ Công giáo khai thác. Các bài thánh ca quen thuộc về đức tin đã được sáng tác, chẳng hạn: “Tôi tin, tôi tin Chúa đã thương tôi nên Người đã phải chết, chết vì tôi…”; Hoặc bài “Tin hay không tin và chấp nhận hay từ chối….”; Hay ngay cả “Kinh Tin Kính” cũng được phổ nhạc nữa.

    Lẽ đương nhiên nói về “Đức Tin”, là nói đến một đề tài quen thuộc, vì rằng đã là người Công giáo thì ai ai cũng đều hơn một lần gặp qua, đối diện, suy gẫm, biết đến đề tài này.
Nhưng thực chất, đức tin là gì?

Có thể trả lời đơn giản: đức tin là sự biểu lộ niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và vào những điều Ngài mạc khải qua kinh thánh và qua các giáo huấn được truyền lại từ Giáo hội mà chính Ngài đã thiết lập nơi gian trần. Thường ta hay gọi đó là hai nguồn của đức tin: Thánh kinh và Thánh truyền.

Nhưng một câu hỏi khác được đặt ra là làm sao có đức tin? Thưa, chỉ cần mở lòng đón nhận, vì rằng đó là ân huệ nhưng không, do Thiên Chúa trao tặng.

Thật vậy, đức tin là một quà tặng vô giá và nhưng không, đến từ Thiên Chúa, Đấng tràn đầy yêu thương. Nếu Chúa Giêsu đã chữa lành người mù từ thuở mới sinh (Gioan 9. 1-41) về thể lý là một quà tặng thật hiếm quý, thì quà tặng đức tin Ngài trao cho người mù này còn hiếm quý hơn nhiều. Quả thật, đức tin là vô giá. Chỉ xét về hiệu quả khi so sánh giữa hai phép lạ: Sáng mắt và Sáng linh hồn, ta đã thấy rõ điều đó: Mù được sáng mắt thể lý sẽ vui hưởng ánh sáng trần gian 100 năm; Còn mù được sáng về linh hồn, quà tặng đức tin, sẽ vui hưởng niềm vui nhận biết Đấng Sáng Tạo là Cha mình và sống bình an với Ngài ngay bây giờ và muôn đời mai sau.

Cũng như người mù trong Phúc Âm thánh Gioan, từng Cursillista chúng ta được trao ban hai quà tặng: cuộc sống và đức tin. Được sinh vào đời quả là một quà tặng vô giá; Qua bí tích Rửa tội, ta được trao ban quà tặng đức tin, ân sủng này còn hiếm quý hơn nữa.

Lạy Thầy Chí Thánh, con cảm tạ Thầy hết lòng vì đã ban đức tin cho con.

Nếu như cuộc sống là một quà tặng đến từ Thiên Chúa, mà quà tặng này sẽ kéo theo hệ luận như một lời khuyên là ta phải sống thế nào để trở thành món quà của ta tặng lại Thiên Chúa, dẫu Ngài không cần; thì quà tặng đức tin ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa còn hiếm quý hơn cuộc sống thể lý nữa, nó cũng kéo theo hệ luận là ta phải sống ra làm sao để, như một quà tặng, đáp trả hồng ân này?

Câu trả lời là để đáp trả hồng ân to tát này, ta phải “Trau Dồi Đức Tin.” Đó là cách đáp trả tuyệt vời và đây cũng là đề tài của các bài viết trong Báo Ultreya tháng Tư này. Có trau dồi đức tin, thì đức tin ta mới có cơ hội được duy trì và phát triển. Rồi một khi sống đức tin mạnh mẽ, thì nhờ đó ta sẽ sống hạnh phúc không chỉ miên viễn đời sau, mà bình an từng giây, từng phút ngay trong cuộc sống đời thường nơi dương thế này.

Để có đức tin mạnh mẽ cần thật nhiều yếu tố khác nhau. Các bài cảm nghiệm chia sẻ trong Báo Ultreya số này liên quan đến các yếu tố đó. Nhưng tựu trung là hai lãnh vực lý thuyết và thực hành. Tức là hiểu biết về đức tin và ứng dụng các hiểu biết ấy vào cuộc sống Ngày thứ Tư của mỗi Cursillista chúng ta. Các giải thích liên quan đến mọi tín điều rất quan trọng và cần được đào sâu, học hỏi và phát triển, nhưng phần thực hành, tức là sống đức tin, còn quan trọng gấp bội. Sống đức tin là cách trau dồi đức tin hữu hiệu nhất.

Vậy câu ý lực cho Báo Ultreya tháng Tư này sẽ đong đầy ý nghĩa hơn, nếu từng người chúng ta biết áp dụng lời khuyên của Thánh Quan Thầy phong trào vào cuộc sống từng ngày. “Con cố gắng trở nên người công chính, giàu lòng tin và lòng mến.” (2Tim 2:22)

Chúc mọi người sống vững vàng các lý thuyết đức tin mình học hỏi được. Đó chính là “Trau Dồi Đức Tin” vậy!

Linh Mục Linh Hướng,
Cha Phêrô Bùi Xuân Mỹ.

---oOo---

Mời đọc: Bản tin Ultreya PDF Tháng 4.2020 (Download)


Món quà tinh thần quý giá của PT Cursillo Việt Úc. 
Xin mời quý Cursillista cùng đọc bản tin tháng này.


Previous Post Next Post

نموذج الاتصال