Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2020

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT 2021

  Tháng Hai   Chủ Đề :  Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ. “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7).   Những chi tiết gợi ý thêm ·           Thực hành bài học yêu thương của Chúa đối với tha nhân. ·           Trở thành dấu chỉ tình Yêu Thương Huynh Đệ. ·           Sống chứng nhân tình yêu trong môi trường.     Tháng Ba   Chủ Đề :  Sống Giới Luật Yêu Thương bằng lòng nhân ái. “Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót.” (Lc. 6:36).   Những chi tiết gợi ý thêm ·           Sống giới luật yêu thương nơi môi trường: Nơi cộng đoàn, gia đình, công sở... ·           Sống yêu thương với tha nhân cần gì? ·           Sống tử tế và giúp đỡ tha nhân. ·           Sống Giới Luật Yêu Thương qua lòng nhân ái trong mọi hoàn cảnh.  

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2020 - Tình Yêu Và Tử Đạo

 Bản Tin Ultreya Tháng 11-2020 Tình Yêu & Tử Đạo Download & Đọc tại đây