Monday, 23 November 2020

CHỦ ĐỀ SINH HOẠT 2021

 Tháng Hai

 
Chủ ĐềHạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ.
“Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Thực hành bài học yêu thương của Chúa đối với tha nhân.
·         Trở thành dấu chỉ tình Yêu Thương Huynh Đệ.
·         Sống chứng nhân tình yêu trong môi trường.
 
 
Tháng Ba
 
Chủ ĐềSống Giới Luật Yêu Thương bằng lòng nhân ái.
“Hãy thương xót như Cha các ngươi có lòng thương xót.” (Lc. 6:36).
 
Những chi tiết gợi ý thêm
·         Sống giới luật yêu thương nơi môi trường: Nơi cộng đoàn, gia đình, công sở...
·         Sống yêu thương với tha nhân cần gì?
·         Sống tử tế và giúp đỡ tha nhân.
·         Sống Giới Luật Yêu Thương qua lòng nhân ái trong mọi hoàn cảnh.