Skip to main content

Posts

Showing posts from February, 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021: Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ

Bản Tin Ultreya Tháng 2-2021 Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ Download bài viết full tại đây Quý Anh Chị Cursillista rất quý yêu trong Thầy Chí Thánh, Tháng 2 năm 2021 là tháng của Mùa Xuân Tân Sửu. Mùa Xuân về trong yêu thương và hạnh phúc. Ban Linh Hướng Liên Bang mến chúc Quý Anh Chị Cursillista một Mùa Xuân Tân Sửu tràn đầy hạnh phúc, yêu thương, và hồng ân chan chứa trong Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria dịu hiền. Nguyện chúc Hồng Ân xuống trên toàn thể Quý Anh Chị và Gia Đình. Mùa Xuân Tân Sửu, chúng ta cùng nhau chia sẻ Hạnh Phúc Tình Yêu Thương Huynh Đệ trong cuộc sống Ngày Thứ Tư với lời mời gọi của Thầy Chí Thánh: “Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được thương xót.” (Mt. 5: 7). Thầy Chí Thánh mời gọi chúng ta sống tình yêu thương huynh đệ trong suốt hành trình cuộc đời. Hành trình tình yêu thương huynh đệ đặt nền tảng trên tình yêu và lòng thương xót như Thầy đã làm gương cho chúng ta. Xuyên suốt 33 năm cuộc đời, Thầy đã thể hiện tình yêu thương và lòng thươ