Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 8-2021: Sống yêu thương để được hạnh phúc vĩnh cửu

Bản Tin Ultreya Tháng 8-2021 Sống yêu thương để được hạnh phúc vĩnh cửu Thứ Hai tuần trước, như thường lệ, tôi vào Dòng Kín ở Nedlands để thăm các Soeurs. Có một Soeur người Úc đã 78 tuổi chia sẻ một suy nghĩ như sau : “Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, tôi luôn luôn bị khựng lại ở câu ‘và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, vì thật sự tôi chưa thể thực hiện phần thứ hai của câu kinh nầy. Ngoài mặt thì tôi nói tha nhưng trong lòng tôi vẫn không thể quên những nợ nần của chị em.” Bà ấy tiếp tục : “Cha nghĩ sao, nếu như đó là điều kiện để được Chúa tha, nghĩa là có tha cho người khác thì mới được Chúa tha cho tôi, thì khổ thân tôi quá ! Chỉ còn cách là cứ tin vào lòng nhân hậu của Chúa dù tôi chưa thể tha thứ những lỗi lầm của chị em thì Chúa vẫn tha thứ những lần tôi xúc phạm đến Ngài, vì Ngài yêu tôi vô điều kiện. Ngài không cần tôi phải làm gì cho Ngài rồi Ngài mới yêu thương tôi. Hạnh phúc quá !” (còn tiếp..) Cha Phạm Quang Hồng - LH PT Perth Xem thêm trong PDF link

Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống

  Sự Quan Phòng Thiên Chúa Trong Đời Sống Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, nhưng Cha các con trên trời nuôi nấng chúng! Các con không quí trọng hơn chúng sao ? (Mt. 6:26) Nếu Thiến Chúa tắt đi hơi thở của tình yêu, thì cả vũ trụ sẽ thành điêu tàn.  “ Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật .” (STK 2:7) Ai ai cũng cần sức sống của tình yêu để sống, mà Thiên Chúa là tình yêu.  Những gì Thiên Chúa tạo dựng, đều là tốt đẹp và Ngài luôn chăm sóc và gìn giữ.  Đó là sự quan phòng của Thiên Chúa.  Nhưng thế gian luôn phản lại Thiên Chúa và muốn hủi diệt những gì Thiên Chúa tạo dựng.  “ Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.” (Gn 15:18)  Tình yêu Thiên Chúa cao vời và tôn trọng sự tự do của con người để lựa chọn Thiên Chúa hay thế gian.  Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa không một mực thay đổi vì Thiên Chúa biết là con người không thể nào sống ngoài tìn