Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2021

Bản Tin Ultreya Tháng 11-2021 CHỨNG NHÂN CỦA TÌNH YÊU VÀ NHÂN ÁI TRONG TỬ ĐẠO HẰNG NGÀY

 Bản Tin Ultreya Tháng 11-2021 CHỨNG NHÂN CỦA TÌNH YÊU VÀ NHÂN ÁI TRONG TỬ ĐẠO HẰNG NGÀY Đọc full link here

Văn Phòng Điều Hành Perth 2021-2024

  VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM TGP PERTH (2021 - 2024) 3 Victoria Road, Westminster, WA. 6061 LINH HƯỚNG Lm Michael Phạm Quang Hồng - (08) 9344 4437 CHỦ TỊCH Gioan Phaolô Nguyễn Chính Nghĩa tthddtn@yahoo.com.au - 0417 929 564 PHÓ NỘI VỤ Teresa Hoàng Thị Mỹ Hạnh hanhcan10@gmail.com - 0449 238 188 PHÓ NGỌAI VỤ Vicente Nguyễn Văn Hiền vanhiennguyen@iinet.net.au - 0429 125 727 TRƯỜNG LÃNH ĐẠO Phaolô Vũ Bình binhminh5459@gmail.com - 0466 502 090 Maria Trương Thị Minh - 0427 959 832 Têrêsa Đinh Thị Lan - 0406 238 483 THƯ KÝ Maria Nguyễn Thị Luyến - 0415 324 462 THỦ QŨY Vicente Trương Quang Huy - 0432 421 658 Rosa Nguyễn Thị Thanh Hương - 0466 542 588 Maria Trần Thị Một - 0431 563 412 KHỐI TIỀN Phaolô Nguyễn Đinh Ngọc Minh - 0450 096 788 Giuse Maria Phạm Văn Trường - 0402 595 180 KHỐI BA NGÀY Maria Madalena Trần Ngọc Thúy Nga - 0421 359 375 Phêrô Nguyễn Quang Thiện - 0404 689 990 KHỐI HẬU Teresa Nguyễn Thị Khá

Thánh Nhân là Nhân chứng của Đức Kitô

 Bài học hỏi về Giáo Hội Tháng 11.2021 Thánh Nhân là Nhân Chứng Của Đức Kitô “ Nhưng các con sẽ lãnh nhận sức mạnh, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các con và các con sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem, trong toàn cõi Giuđê, Samari, cho đến tận cùng trái đất .”  (TĐCV 1:8)  Cứ mỗi khi vào tháng 11, chúng ta đều tưởng nhớ đến các Thánh Tử Đạo Việt Nam của chúng ta.  Mọi con cháu Công Giáo Việt Nam trong nước hoặc ngoài nước đều có tâm hồn hãnh diện và yêu mến các thánh Tử Đạo Việt Nam.  Các thánh nhân gầy dựng đức tin cho ta và ta là những người thừa hưởng hồng ân bao la của các ngài.  Vậy Giáo Hội Công Giáo thiết lập các vị thánh nhân có nghĩa là gì?  Hệ thống đức tin trong tinh thần thánh nhân ra sao đối với tín hữu.  Thế nào mới được gọi là thánh nhân?  Lịch Sử Phong Thánh  Đến năm 1234 Giáo Hội mới chính thức được gọi là Phong Thánh và thiết lập tư tưởng thánh nhân.  Vào thời vua Constintine năm 313, những ngôi mộ của các vị tử đạo hoặc các vị sống thánh thiện đạo hạnh đức

Bản Tin Ultreya Tháng 10/2021: Cùng Mẹ Mân Côi Sống Bác Ái Huynh Đệ

Bản Tin Ultreya Tháng 10/2021 Cùng Mẹ Mân Côi Sống Bác Ái Huynh Đệ Đọc Bản Tin - Full download here