Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2021

Tâm linh gia đình Thánh gia - Bài học hỏi Giáo Hội Tháng 12/2021

  Đời Sống Tâm Linh Gia Đình Thánh Gia " Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. " (Lc. 1:30-31)  “ Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ ." (Mt. 1:21-22)  Đức Maria và Thánh Giuse được Thiên Chúa mời gọi xây dựng gia đình với Đức Giêsu.  Lời mời gọi quá rõ ràng, khiêm nhu và tôn trọng, mà Đức Maria và Thánh Giuse sẵn sàng chấp nhận.  Sau lời mời gọi ấy, họ đặt tâm hồn vào Thiên Chúa để nghe tiếng Thiên Chúa hướng dẫn họ nuôi dưỡng Đức Giêsu và xây dựng đời sống theo Thiên Chúa hướng dẫn.  Sau khi trở về Nazareth, gia đình Thánh Giá sống âm thầm đơn sơ nghèo nàn mà người đời bị khinh bỉ Nazareth “ Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được ?” (Gn. 1:46)  Tước vị của Đức Maria và Thánh Giu

APG Newsletter for October/November 2021

APG NEWSLETTER  October/November 2021 “Make a friend, be a friend, bring your friend to Christ” Greetings Dear Friends, This has been another difficult year for everyone, including worldwide Cursillo. We hope that there is some light and hope ahead as we come to the end of 2021, trusting that the Lord never leaves us to carry our burdens alone. Certainly, we have hopeful news with the intervention by the Dicastery for Laity, Family and Life at the Vatican, into the issues that have taken up too much attention regarding the future governance of our Movement. The proposed amendments to our Statutes, which were aimed at unifying the Movement, have only caused further disagreement and disunity among National Secretariats in different parts of the world. Fortunately, the head of the Dicastery, Kevin Cardinal Farrell, has stepped in to cancel the scheduled Extraordinary Meeting to decide on the proposed amendments, which was to be held in Argentina next March. Instead, he requires the OMCC (