Saturday, 13 November 2021

Tâm linh gia đình Thánh gia - Bài học hỏi Giáo Hội Tháng 12/2021

 Đời Sống Tâm Linh Gia Đình Thánh Gia

" Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su." (Lc. 1:30-31)  “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." (Mt. 1:21-22) 

Đức Maria và Thánh Giuse được Thiên Chúa mời gọi xây dựng gia đình với Đức Giêsu.  Lời mời gọi quá rõ ràng, khiêm nhu và tôn trọng, mà Đức Maria và Thánh Giuse sẵn sàng chấp nhận.  Sau lời mời gọi ấy, họ đặt tâm hồn vào Thiên Chúa để nghe tiếng Thiên Chúa hướng dẫn họ nuôi dưỡng Đức Giêsu và xây dựng đời sống theo Thiên Chúa hướng dẫn.  Sau khi trở về Nazareth, gia đình Thánh Giá sống âm thầm đơn sơ nghèo nàn mà người đời bị khinh bỉ Nazareth “Từ Nazareth, làm sao có cái gì hay được?” (Gn. 1:46)  Tước vị của Đức Maria và Thánh Giuse là mẹ của Con Thiên Chúa và là cha nuôi, nhưng họ dựa trên thân phận đơn sơ nghèo nàn để giữ kín thân phận của mình và Đức Kitô.  Thẩm chí ông Simeon nhật định Đức Maria phải chụi đau khổ với Đức Kitô nhưng Đức Maria vẫn một lòng ân thầm.  Tâm trí của họ đều quy thuộc về Thiên Chúa. 

 

Tâm linh là gì?

Định nghĩa căn bản của Tâm Linh truyền thống Kitô Giáo là xây dựng tình yêu thương với Đức Kitô và được trưởng thành trong thánh thiện.  Tâm Linh là sống trong sự màu nhiệm của Đức Kitô và được thánh hóa trở thành như Đức Kitô và được tuôn đổ hồng ân bởi Chúa Thánh Thần. 

Ví dụ như Thánh Phaolô là người bách hại Kitô Giáo và trở thành môn đồ của Đức Kitô và ngài nói rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Ga. 2:20)  Câu nói của Thánh Phaolô bao hàm tình yêu thương với Đức Kitô và được trưởng thành trong Đức Kitô.  Mọi sự do bởi Chúa Thánh Thần hướng dẫn Thánh Phaolô ra đi rao giảng. 

Trong truyền thống Kitô Giáo được triển sinh nhiều thành phần tâm linh, ví dụ như tâm linh khó nghèo, linh thao, cầu nguyện chiêm niệm, phục vụ tha nhân và truyền giáo.  Nhưng mọi tâm linh đều được quy hướng về Đức Kitô và là khuynh hướng xây dựng tình yêu kết hợp với Đức Kitô.   

 

Tâm Linh Gia đình Thánh Gia

Gia đình Thánh Gia thể hiện bản chất thánh thiện với tinh thần vâng lời, khó nghèo và khiết tịnh và ta có thể tưởng tượng Thánh Gia sống trong căn nhà nhỏ bé đơn.  Thánh Gia thể hiện hình ảnh của Chúa Ba Ngôi mà cả ba; Đức Maria, Thánh Giuse và Đức Giêsu đều quy hướng về Thiên Chúa Cha.  Thiên Chúa chọn Đức Maria và Thánh Giuse nơi nghèo nàn để nuôi dưỡng Đức Giêsu và trong cảnh nghèo nàn, gia đình toàn tâm trông cậy vào Thiên Chúa và đó là đời sống tâm linh của gia đình Thánh Gia. 

Trong nhật ký của Mẹ Têrêsa Calcutta, Mẹ Têrêsa chia sẻ chuyện cầu nguyện với Đức Kitô và Đức Kitô yêu cầu Mẹ Têrêsa khi lập dòng, Mẹ Têrêsa phải theo y phục hội dòng là đơn sơ nghèo nàn như Mẹ Maria của Đức Kitô.  Y phục hội dòng biểu hiện sự thánh thiện vì đó là biểu tượng của Đức Kitô.  Sự cảm nghiệm cầu nguyện của Mẹ Têrêsa mạc khải đời sống khó nghèo của Thánh Gia và Đức Kitô yêu mến Mẹ Maria trong đời sống nghèo nàn ấy và cũng thể hiện theo thánh ý của Thiên Chúa. 

 

Sự Vâng Phục của Thánh Gia

Khi Đức Maria vâng theo lời Sứ Thần truyền và Thánh Giuse vâng theo lời truyền trong giấc mộng, cả hai không chỉ xin vâng một lần mà sự vâng lời đến khi Đức Kitô bị chết trên cây thập giá.  Khi Đức Giêsu 12 tuổi, gia đình Thánh Gia đi lên Giêrusalem và hai ông bà bỏ quên Đức Giêsu ở lại.  Khi tìm thấy Đức Giêsu; Đức Maria dùng trách nhiệm người Mẹ trách mắng Đức Giêsu và Ngài vâng lời Đức Maria mà về cùng hai ông bà.  Trong bữa tiệc cưới tại Cana, Đức Maria xin Đức Giêsu làm phép nước thành rượu, và Ngài vẫn vâng lời Đức Maria.  Khi Đức Giêsu bị chết trên thập giá, Đức Maria cảm nhận lời của ông Simeon là Đức Maria phải chịu đau bởi Đức Giêsu, vì cũng là sự vâng phục cho Thiên Chúa Cha và Đức Kitô mà Đức Maria không chống lại những kẻ giết hại Đức Kitô. 

Đời Sống Tâm Linh Gia Đình Ta

Thiên Chúa tạo dựng con người có nam và nữ mà họ trở nên thành một gia đình và theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Gia đình là thánh ý của Thiên Chúa và chính con một của Thiên Chúa nhập thể vào thế gian cũng phải qua gia đình.  Đời sống gia đình của Thánh Gia thể hiện đời sống tâm linh thánh thiện và vâng phục Thiên Chúa.  Ai cũng được sinh ra từ gia đình và diễm phúc hơn là ta được Thiên Chúa mời gọi theo Đức Kitô và được xây dựng tình yêu thương tâm linh với Đức Kitô. 

Đời sống căn bản nhất của gia đình là bắt nguồn từ tình yêu mà Thiên Chúa là tình yêu.  Nhân thế Thiên Chúa luôn luôn ở giữa gia đình và trong niềm đức tin với Đức Kitô, ta được ân sủng xây dựng đời sống tâm linh gia đình ta trong sự màu nhiệm của Thiên Chúa.  Tình yêu gia đình là động lực cho tìm đến Thiên Chúa và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi.  Đời sống luôn có thách đố.  Ân sủng của thách đố là giúp ta biết trông cậy vào Thiên Chúa như gia đình Thánh Gia.  Với tâm hồn khó nghèo sẽ giúp ta sống đời sống tâm linh được thêm thánh thiện hơn.  Gia đình ta để tâm hồn quy hướng về Thiên Chúa, thì gia đình ta sẽ cảm nhận được Thiên Chúa hiện diện. 

Chia Sẻ

Gần đây tôi linh hướng cho một người Nam Dương.  Chú là người theo đạo Công Giáo vì lập gia đình.  Chú chia sẻ, từ khi được rửa tội, tâm hồn chú luôn luôn muốn tìm hiểu về Thiên Chúa.  Mỗi cuối tuần đều tham gia nhiều sinh hoạt vì lòng khao khát tìm kiếm Thiên Chúa.  Nhưng trái lại người vợ và hai người con lại thiếu sự khao khát về Thiên Chúa.  Nhưng Chú vẫn tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người.  Gần đây chú có cảm tưởng là khi chú lãnh nhận mình Thánh Chúa là chú được vui mừng, nhưng các linh hồn nơi luyện ngục đang khao khát mà họ không được.  Trong tâm chú là chú cầu xin Thiên Chúa cho chú chia sẻ một phần linh thiêng ấy cho các linh hồn.  Tôi cảm tưởng câu chuyện trong Phúc Âm Lazarô và ông chủ giàu có xin Abraham một giọt nước. (Lc. 16:19-31)  Tôi không ngờ rằng, câu truyện đang được diễn xuất ra trước mắt tôi và tôi cảm nhận kinh nghiệm đời sống tâm linh của chú quá gần gũi với Thiên Chúa. 

Trong khóa Ba Ngày Thiên Chúa đã ban cho ta cảm nhận tình yêu của Thầy Chí Thánh.  Nếu ta mất đi tâm hồn khao khát khó nghèo, thì ngọn lửa sẽ bị tàn.  Gia đình Thánh Gia là gương mẫu giúp đời sống tâm linh cho gia đình ta.  Đời sống tâm linh là động lực cho ta tiến tới đời sống và ta cần phải được gần gũi với Thầy Chí Thánh của ta. 

Declores.

Fx Vũ Viết Phương.  

Tuesday, 2 November 2021

APG Newsletter for October/November 2021

APG NEWSLETTER 
October/November 2021

“Make a friend, be a friend, bring your friend to Christ”

Greetings Dear Friends,

This has been another difficult year for everyone, including worldwide Cursillo. We hope that there is some light and hope ahead as we come to the end of 2021, trusting that the Lord never leaves us to carry our burdens alone. Certainly, we have hopeful news with the intervention by the Dicastery for Laity, Family and Life at the Vatican, into the issues that have taken up too much attention regarding the future governance of our Movement.

The proposed amendments to our Statutes, which were aimed at unifying the Movement, have only caused further disagreement and disunity among National Secretariats in different parts of the world. Fortunately, the head of the Dicastery, Kevin Cardinal Farrell, has stepped in to cancel the scheduled Extraordinary Meeting to decide on the proposed amendments, which was to be held in Argentina next March. Instead, he requires the OMCC (that is, the Executives of the four International Groups and the OMCC Executive) to gather in Rome in the first half of 2022, where he will assist in the process of reconciliation and finding a new form of international coordination of the Movement, based on international participation in the Presidency. We ask you to pray for the success of this process, which we hope will be conducted in the spirit of synodality.

At the end of 2022, the VIII World Encounter in Mexico will be the opportunity for the delegate of each National Secretariat in the world to vote on this new model of international participation in the Presidency which is to be included in the Statutes. It is important for everyone to continue to study these outcomes as they come to hand, in order to be fully informed and provide input to your representative before voting.

NEWS FROM OUR COUNTRIES

VIETNAM IN DIASPORA contacted us to say that they have a new Secretariat based in Australia and we were able to have a meeting with them via Zoom. We congratulate the office bearers and look forward to working with them. They are in the process of contacting Vietnamese speaking cursillistas in other countries to see how they might be of service to them. They have been severely impacted by the Covid 19 lockdowns in Australia and have had to cancel Three Days in 2020 and 2021 but have plans to resume activities in the new year.

AUSTRALIA has had a National Secretariat Meeting online this month and a new Executive was elected. Terrie McLean continues as Australian Cursillo President for the next two years and leads an experienced team. Anne Moloney was elected as the International Representative and will be Australia’s delegate at overseas meetings. We wish them well for the future.

FINANCES

APG Treasurer, Rhonda Porteous has prepared a Finance Report for 2020 and 2021, which she will send to you shortly. Although we advised that APG invoices would not be sent out, we are grateful to those who sent a contribution. We will pay our OMCC affiliation fees for this period as soon as we are invoiced and confident that we have the correct Vatican Bank account details.

APG EXECUTIVE NEWS

As you are aware, the term of office of the OMCC Executive and all the International Group Executives have been extended until the end of 2022. The APG Executive members have agreed to continue in their roles for the extra year with the exception of our Vice President, John Andrews. We have appreciated his valuable gifts and service to the Movement over the last four years. At the recent Australian National Secretariat Meeting, a new Vice President was appointed and will take up the position in January 2022. This is Peter McMahon, whom many of you may remember from our 2019 APG Encounter in Hawaii and from his term as OMCC Treasurer, when Australia was the coordinating country of the OMCC from 2010 to 2013. Peter has a lot of experience in worldwide Cursillo and has worked with President Margaret for many years. Margaret has had a difficult year with her health, after the fractures she suffered after a bad fall meant many weeks in hospital at the beginning of the year. Just recently she was in hospital again for heart surgery and is now recovering. Please pray for her and for us all in the year ahead.

A MESSAGE FROM Fr JOHN

Servant leadership is a phrase we may have heard, but not fully understood. Often, we imagine leaders being appointed over us to govern us rather than being people who live among us for our good. It is the difference between exercising power and authority. Authority comes about through a person living in the midst of us and sharing the same life as us. There is a responsibility to be at one with others so that we may act for the good of the whole and not just for the individual in power. This is an art that needs to be lived as much as to be learned.

When we listen to Jesus as he speaks about this leadership we can notice where he directs our attention. This is not about receiving privileged seats at the table but rather a willingness to share in the reality they are called to be present to. They need to be people who have open hearts and engaged minds applied to the greater good and not just to their own interests. This calls them to be willing to give their best for the good of the whole.

Yet, we know people in leadership have to balance their own instinct of self-serving and their own weaknesses which can often be exploited by others who seek special favour. It is why we need to pray for those called to leadership whether it is in the secular or religious realm. We need to pray that their faith in God does not fail them or us. They need to be people of considered judgment and great wisdom. To be people who do not trust themselves to their own whims but are gently discerning of the Spirit who guides them.

By suffering for others with their lives, they raise up a community that looks to the margins. They notice that in listening to those in greatest need they empower a commonwealth of gifts to emerge. It sees each person as created in the image and likeness of God. It builds up a society of saints who are of service to each other by undertaking who they are called to be, in what they do.

We conclude with a prayer of St Augustine, as we continue to encourage each other in working for the Lord in our environments.

Give us the sense of comradeship, with heroes and saints of every age;

And so quicken our spirits that we may be able to encourage the souls of all who journey with us

On the road of life, to your hour of glory. Amen


Margaret, Fr John, Merran, John & Rhonda

ASIA PACIFIC GROUP EXECUTIVE

CURSILLOS IN CHRISTIANITY


Please find attached the APG Newsletter for October/November 2021