Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2022

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022: Tham Gia Phục Vụ

Hỏi Giáo Hội Tháng 7-2022 Tham Gia Phục Vụ Mục đích Ngôi Lời nhập thể là phục vụ cho nhân loại để vinh quang của Thiên Chúa được chiếu ánh sáng trong thế gian.  Đức Kitô phục vụ vâng theo Chúa Thánh Thần hướng dẫn và vinh quang của Chúa Cha được phát xuất khi chữa lành, phép lạ và giảng dạy.  Mục đích Đức Kitô kêu gọi môn đệ theo Ngài là để phục vụ tha nhân như Ngài.  Đức Kitô sai bảy mươi hai môn đệ ra đi phục vụ và dặn không mang tiền, bao bị và dày dép.  Mọi sự đều dựa bởi ơn Chúa.  Môn đệ trở lại báo cáo với Đức Kitô: “ Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. ” (Lc. 10:17)  Nước Trời thể hiện sống động dưới đất qua bàn tay các môn đệ và các môn đệ vui mừng được cảm nhận sự màu nhiệm phát xuất từ tay phục vụ của mình.  Trong phục vụ của Đức Kitô thể hiện sự tiên báo là những Bí Tích.  Đức Kitô thiết lập Bí Tích là mục đích chuẩn bị cho Giáo Hội để tiếp tục phục vụ sau khi Đức Kitô về trời.  Ngày nay chúng ta đang thừa kế và được mời gọi tham gia phục

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 Tham Gia Giáo Hội

Tham Gia Giáo Hội HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022  Phêrô thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." (Ga. 13:8)  Phêrô đã hăng say tham gia vào công việc của Đức Kitô và đã được chung phần với Đức Kitô trong Giáo Hội là vị lãnh thủ Giáo Hội đầu tiên.  Giáo Hội biểu hiện Nước Trời trong thế gian mà Đức Kitô đã xây dựng một gia đình Thiên Quốc cho nhân loại để được ơn cứu độ.  Mãi đến ngày nay, Đức Kitô vẫn đang kêu gọi nhân loạn tham gia vào Giáo Hội và Ngài hứa sẽ đáp trả hơn gấp trăm lần: “ Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau .” (Lc. 18:29-30)   Đức Kitô mời gọi mọi người tham gia trong Giáo Hội và tùy theo khả năng của mình và mọi người đều được tôn trọng và cảm kích.  Chúng ta tham gia trong Giáo Hội là vì lợi ích cho chính mình là thêm gia tang đời sống đức

Bản Tin Ultreya T6-2022: Thánh Phaolô với sứ vụ Tông Đồ sai đi

Bản Tin Ultreya T6-2022 Thánh Phaolô với sứ vụ Tông Đồ sai đi Read full. Download bản tin tại đây