HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 Tham Gia Giáo Hội

Tham Gia Giáo Hội

HỌC HỎI GIÁO HỘI THÁNG 6/2022 

Phêrô thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giêsu đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy." (Ga. 13:8)  Phêrô đã hăng say tham gia vào công việc của Đức Kitô và đã được chung phần với Đức Kitô trong Giáo Hội là vị lãnh thủ Giáo Hội đầu tiên.  Giáo Hội biểu hiện Nước Trời trong thế gian mà Đức Kitô đã xây dựng một gia đình Thiên Quốc cho nhân loại để được ơn cứu độ.  Mãi đến ngày nay, Đức Kitô vẫn đang kêu gọi nhân loạn tham gia vào Giáo Hội và Ngài hứa sẽ đáp trả hơn gấp trăm lần: “Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.” (Lc. 18:29-30)  Đức Kitô mời gọi mọi người tham gia trong Giáo Hội và tùy theo khả năng của mình và mọi người đều được tôn trọng và cảm kích.  Chúng ta tham gia trong Giáo Hội là vì lợi ích cho chính mình là thêm gia tang đời sống đức tin và nhân đức.  Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa và gìn giữ ta tiến bước trong đời sống đức tin và sống theo thánh ý Chúa.  Khi ta lãnh nhận bí tích Thêm Sức là chúng ta được chính thức trở thành thành viên của Giáo Hội và chúng ta có bổn phận góp sức tham gia trong Giáo Hội.  Trong Bí Tích Thêm Sức, chúng ta được ân sủng bởi Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần đang linh động Giáo Hội, thì chúng ta cần phải cộng tác với Chúa Thánh Thần.  Mỗi người đều có ân sủng khác nhau và mọi ân sủng đều được mời gọi tham gia trong Giáo Hội theo khả năng của mình để trở thành một thân thể của Đức Kitô.  Những gì của Thiên Chúa đều mang lại sự sống và tốt đẹp cho ta khi ta tham gia trong Giáo Hội.  Sự mời gọi của Đức Kitô và Giáo Hội rất là rõ ràng và Đức Kitô đã hứa với ta sẽ đáp trả gấp bội lần. 

Tham gia trong Giáo Hội ta đạt được lợi ích gì?  Nếu ta tham gia trong Giáo Hội với tinh thần yêu mến Thiên Chúa và sống với ân sủng khả năng của mình thì ta sẽ cảm nhận được sự bình an trong đời sống, ơn khôn ngoan và nhận ra ơn gọi của mình.  Thế giới càng thêm phát triển trong khoa học thì Thiên Chúa vẫn ban cho ân sủng tài năng để phát huy sự sống cho thêm sung mãn.  Ví dụ như mạng lưới internet trở thành tài nguồn truyền thông quảng bá Phúc Âm và Thánh Lễ quá lợi ích và nhanh chóng.  Mỗi khi thiên tai có xẩy ra, toàn cầu nhận thông tin lập tức và tài trợ giúp đỡ không quảng ngại.  Những tài nhân trong cơ nghiệp điện toán tham gia trong Giáo Hội là giúp ích cho Giáo Hội trong thời đại văn minh khoa học của thế kỷ này.  Mọi tài năng đều là từ Thiên Chúa ban thưởng và ta dùng tài năng của chính mình để tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa.  Tài năng của ta đều cần tham gia trong xã hội và Giáo Hội để ân sủng của Chúa được vinh quang.  Đức Kitô nói “Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt. 13:12)  Chúng hăng say tận dụng tài năng của chính mình để phục vụ Giáo Hội và tha nhân thì Thiên Chúa sẽ ban nhiều hơn dư thừa.  Chúng ta có tài năng mà không mang lợi ích cho tha nhân và Giáo Hội thì chính mình trở thành kẻ ích kỷ lợi dụng. 

Chúng ta nhìn lại thời Phúc Âm khi Đức Kitô mời gọi môn đệ theo Ngài và sau này các vị đã đạt được ân sủng cho chính mình.  Ví dụ như Phêrô nguyên lại là người chài lưới bắt cá, nhưng trở thành người chài lưới bắt người và mang lại sự sống cho Giáo Hội.  Matthew là người thu thuế, nhưng trở thành Thánh Sử Phúc Âm và đặc sủng là tác giả Gia Phả của Đức Kitô.  Thánh Phaolô là người bách hại Giáo Hội và trở thành Tông Đồ của Đức Kitô trong Giáo Hội và viết rất nhiều thư trogn Giáo Hội.  Thánh Sử Luca trước đó là y khoa bác sỹ Hy Lạp và được theo Thánh Phaolô rồi trở thành Thánh Sử Phúc Âm.  Màu nhiệm Thiên Chúa thánh hóa các vị tràn đầy ân sủng và Giáo Hội vẫn đang tôn vinh và cảm kích các vị.  Thành tích của các vị được tồn tại trong ân sủng Lời Chúa Phúc Âm đến muôn đời.  Nhưng riêng Giuđa theo Đức Kitô mang theo con người của mình là thái độ tham vọng và cuối cùng đưa đến tự mình tử vong. 

Giáo Hội là công việc của Thánh Thần và sức mạnh chống lại Giáo Hội là ma quỷ.  Khi chúng ta tham gia trong Giáo Hội, chúng ta vận dụng tài năng của mình nhưng chúng ta vẫn còn có cái Tôi của mình mà ma quỷ lợi dụng cái Tôi của chúng ta để chống lại Giáo Hội.  Nhân thế cầu nguyện và Thánh lễ vẫn là quan trọng và là trung tâm điểm của công việc tham gia trong Giáo Hội.  Cầu nguyện và Thánh Lễ là để ta biết lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đạt được thánh ý của Thiên chúa.  Ví dụ như trong Tòa Thánh Roma mới đây đã xẩy ra vụ tham nhũng trong hội đồng Giám Mục.     

Tham gia trong Giáo Hội là đặc sủng của phong trào Cursillo.  Phục vụ là đặc ân sủng để Phúc Âm hóa môi trường.  Khóa Ba Ngày là thời gian ta được huấn luyện tinh thần ra đi phục vụ trong Giáo Hội.  Cursillista được mời gọi tham gia phục vụ trong các hội đoàn thể và giáo xứ nơi ta đang cư ngụ để làm men làm muối cho các tín hữu.  Tinh thần mời gọi ra đi phục vụ trong ngày Thứ Tư của ta là khiêm nhường âm thầm.  Thánh Lễ và cầu nguyện là trung tâm điểm của cursillista.  Họp nhóm là nơi để chia sẻ tinh thần phục vụ của ta và nâng đỡ tinh thần anh chị em.  Ultreya là nơi học hỏi thêm và tôn vinh Thiên Chúa trong tinh thần phong trào Cursillo. 

Tham gia trong Giáo Hội là chúng ta cùng đồng hành với Chúa Thánh Thần và ta đi tìm kiếm tình yêu Thiên Chúa trong công việc tham gia.  Khi ta tham gia trong Giáo Hội mà đi tìm kiếm lợi ích cho chính mình thì sẽ dẫn ta đến tình huống chán nản và hư vô và chia rẽ.  Khi chúng ta phục vụ cho Thầy Chí Thánh thì Thầy Chí Thánh sẽ ban hồng ân cho ta tình yêu và bình an.  Hai ân sủng ấy là sức lực cho đời sống.  Vậy chúng ta có nhận thức và cảm nghiệm và hiểu được tình yêu bình an của Thiên Chúa ra thế nào? 

Xin chia sẻ với quý anh, trong cuối tuần qua cha xứ của tôi bị Covid-19 là tôi phải lãnh trách nhiệm trong 7 Thánh Lễ, 2 tiếng giải tội và 1 tiếng chầu mình thánh cho cả hai ngày cuối tuần.  Đến Thánh Lễ thứ 7 vào tối Chúa Nhật là tôi cảm thấy mệt và chỉ muốn đi tìm kiếm nơi yên tĩnh để nghỉ.  Nhưng nhìn lại cả cuối tuần tôi cảm thấy sức mạnh ân sủng trên tôi làm tôi vui vẻ và hạnh phúc.  Tôi không có thời gian để chuẩn bị bài giảng, nhưng mọi sự tôi đều phó thác.  Mọi sự đều vượt qua tốt đẹp và dạy tôi biết phó thác mọi sự cho Chúa.  Tôi cảm nghiện rằng ân sủng của Thiên Chúa ban trên con người không có thời gian mà chỉ yêu cầu sự phó thác tin tưởng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.  Thời gian là của thế gian.  Phó thác tin tưởng là của Thiên Chúa. 

Tham gia trong Giáo Hội với khả năng của mình và phó thác tin tưởng trong Chúa và Chúa sẽ được tự do thực hành trên ta.  Lo sợ và tự kiêu tự đại là cái cản trở ân sủng của Thiên Chúa thực hành trên ta.  Là Cursillista ta phải xung phong tận dụng tài năng của chính mình để tham gia trong Giáo Hội.  Ta Phục vụ cho Thầy Chí Thánh với tinh thần khiêm nhường và cầu nguyện để đi tìm tình yêu Thiên Chúa nơi ta phục vụ.  Phúc Âm sẽ được sống động khi ta phục vụ. 

Declores

Lm. FX. Vũ Viết Phương.  

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال