Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2022

Học hỏi Giáo Hội Tháng 8-2022: Tham Gia Canh Tân Học Hỏi

Tham Gia Canh Tân Học Hỏi Học hỏi Giáo Hội Tháng 8-2022 Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. (Ga. 16:12-13) Thế gian có hạn chế mà Thiên Chúa siêu vượt trên tư duy của con người.  Nhân thế con người luôn luôn cần phải canh tân học hỏi để nhận định thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô nhập thể là một canh tân lớn lao cho thế gian.  Tiên tri trong Cựu Ước chỉ thể hiện lời Chúa và vẫn phải bị hạn chế trong quyền năng thánh ý của Thiên Chúa.  Đức Kitô đến cho người què được đi, người điếc nghe được, kẻ chết sống lại, sóng gió phải im lặng và quỷ ám phải sợ hãi.  Hơn nữa là Đức Kitô tự xưng Ngài là Đường là sự Thật và là sự sống, mà Ngài thực hành tình yêu vô biên chết trên cây thập giá và sống lại.  Đức Kitô đem đến thế gian ân sủng v

Bản tin Ultreya Tháng 7: Tâm tình hiệp thông và tham gia

Bản tin Ultreya Tháng 7 Tâm tình hiệp thông và tham gia Trích: Nếu Chúa Giêsu là Cây Nho đích thực, và Người Trồng Nho là chính Thiên Chúa, thì chúng ta hãy là những cành nho căng nhựa sống, để dâng hiến cho đời những hoa trái tốt tươi. Xin Chúa hãy cắt tỉa những gì vô ích trong chúng ta, để chúng ta sinh nhiều hoa trái tốt như lòng Chúa mong ước. Amen.° Antôn Trần Bạch Hổ, SVD Bản tin full download here:  Link