Sunday, 3 July 2022

Bản tin Ultreya Tháng 7: Tâm tình hiệp thông và tham gia

Bản tin Ultreya Tháng 7

Tâm tình hiệp thông và tham gia


Trích: Nếu Chúa Giêsu là Cây Nho đích thực, và Người Trồng Nho là chính Thiên Chúa, thì chúng ta hãy là những cành nho căng nhựa sống, để dâng hiến cho đời những hoa trái tốt tươi. Xin Chúa hãy cắt tỉa những gì vô ích trong chúng ta, để chúng ta sinh nhiều hoa trái tốt như lòng Chúa mong ước. Amen.°

Antôn Trần Bạch Hổ, SVD

Bản tin full download here: Link

No comments:

Post a Comment