Bản Tin Ultreya Tháng 9-2022: Sứ vụ phúc âm hóa trong gia đình

 Bản Tin Ultreya Tháng 9-2022

Sứ vụ phúc âm hóa trong gia đình


Đọc & Download bản tin full here

Xin lời cầu nguyện sức khỏe cho Chú Thắng

Cảm ơn Chú Hoàng đã layout biên tập

Ban truyền thông Liên Bang

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال