Bản tin Ultreya Tháng 8-2022: Thực hành sứ vụ Tông Đồ bằng Yêu Thương

Bản tin Ultreya Tháng 8-2022

Thực hành sứ vụ Tông Đồ bằng Yêu ThươngĐọc/Download bản tin Full here

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال