Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022

Gợi ý chủ đề sinh hoạt T12/2022

Giáng Sinh trong Hiệp Thông và Yêu Thương với Sứ Vụ Sai Đi.

"Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một

mình, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời." (Jn. 3:16).

• Sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh trong tâm tình Hiệp Thông và Yêu Thương.

• Thực hành sứ vụ Sai Đi qua mầu nhiệm Giáng Sinh tình yêu của Thiên Chúa

• Loan truyền sứ điệp yêu thương của Thiên Chúa qua Mầu Nhiệm Giáng Sinh.

• Hãy sống tâm tình cầu nguyện bằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال