Skip to main content

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023


 Sydney ngày 12/11/2022.

 Kính thưa Cha Linh Hướng Phong Trào Cursillo  Ngành Việt Nam Liên Bang Úc Châu.

Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng,

Kính thưa Quý Anh Chị Ban  Đại Diện Liên Bang Úc Châu. Quý Anh Chị Chủ Tịch, Quý Thành Viên Văn Phòng Điều Hành Phong Trào các Tiểu Bang,

Kính thưa toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.

 

V/V  Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney sẽ tổ chức 2  khóa vào tháng 9 năm 2023.

 

Được sự hỗ trợ của Ban Đại Diện Liên Bang, phong trào Cursillo TGP Sydney đã dự định tổ chức 2 khóa 53 Nam và 54 Nữ vào tháng 9/2020. Nhưng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan tràn trên toàn thế giới vào tháng 3/2020. Do đó tất cả mọi sinh hoạt Mục Vụ đều bị ngưng trệ. Cho đến thời điểm hiện nay tháng 12/2022, những sinh hoạt hầu như đã trở lại bình thường. Vì vậy Phong Trào Cursillo TGP Sydney thông báo đến Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.

 

Phong  Trào Cursillo TGP Sydney sẽ tổ chức 2 khóa 53 và 54 vào tháng 9/2023 với chi tiết như sau:

 

1.Thời Gian: Khóa 53 Nam. Từ Thứ Năm 21/09/2023 – Chúa Nhật 24/09/2023.

                       Khóa 54 Nữ. Từ Thứ Năm 28/09/2023 – Chúa Nhật 01/10/2023.

2.Địa Điểm:  Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse. 30 Tyson Rd, Bringelly NSW 2556.

 

Kính mong Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng, Văn Phòng Điều Hành các Tiểu Bang cùng toàn thể Quý Anh Chị Cursillista cầu nguyện và  hỗ trợ cho hai khóa 53 và 54.

 

Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria chúc lành cho 2 Khóa 53&54 cùng ban muôn hồng ân cho Phong Trào Cursillo chúng ta,

File gốc attached

Thân Kính  và Trân Trọng Thông Báo.

Hiệp Thỉnh                                                                                 Văn Phòng Điều Hành TGP Sydney

Linh Mục Linh Hướng                                                                           TM VPĐH

Rev. Paul Chu Văn Chi.                                                                  Chủ Tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô