Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023

Khóa Ba Ngày 53 & 54 Sydney - Tháng 9 năm 2023


 Sydney ngày 12/11/2022.

 Kính thưa Cha Linh Hướng Phong Trào Cursillo  Ngành Việt Nam Liên Bang Úc Châu.

Kính thưa Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng,

Kính thưa Quý Anh Chị Ban  Đại Diện Liên Bang Úc Châu. Quý Anh Chị Chủ Tịch, Quý Thành Viên Văn Phòng Điều Hành Phong Trào các Tiểu Bang,

Kính thưa toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.

 

V/V  Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Sydney sẽ tổ chức 2  khóa vào tháng 9 năm 2023.

 

Được sự hỗ trợ của Ban Đại Diện Liên Bang, phong trào Cursillo TGP Sydney đã dự định tổ chức 2 khóa 53 Nam và 54 Nữ vào tháng 9/2020. Nhưng vì dịch bệnh Covid 19 bùng phát và lan tràn trên toàn thế giới vào tháng 3/2020. Do đó tất cả mọi sinh hoạt Mục Vụ đều bị ngưng trệ. Cho đến thời điểm hiện nay tháng 12/2022, những sinh hoạt hầu như đã trở lại bình thường. Vì vậy Phong Trào Cursillo TGP Sydney thông báo đến Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillista.

 

Phong  Trào Cursillo TGP Sydney sẽ tổ chức 2 khóa 53 và 54 vào tháng 9/2023 với chi tiết như sau:

 

1.Thời Gian: Khóa 53 Nam. Từ Thứ Năm 21/09/2023 – Chúa Nhật 24/09/2023.

                       Khóa 54 Nữ. Từ Thứ Năm 28/09/2023 – Chúa Nhật 01/10/2023.

2.Địa Điểm:  Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse. 30 Tyson Rd, Bringelly NSW 2556.

 

Kính mong Đức Ông, Quý Cha Linh Hướng, Văn Phòng Điều Hành các Tiểu Bang cùng toàn thể Quý Anh Chị Cursillista cầu nguyện và  hỗ trợ cho hai khóa 53 và 54.

 

Nguyện xin Thầy Chí Thánh Giêsu Kitô và Hiền Mẫu Maria chúc lành cho 2 Khóa 53&54 cùng ban muôn hồng ân cho Phong Trào Cursillo chúng ta,

File gốc attached

Thân Kính  và Trân Trọng Thông Báo.

Hiệp Thỉnh                                                                                 Văn Phòng Điều Hành TGP Sydney

Linh Mục Linh Hướng                                                                           TM VPĐH

Rev. Paul Chu Văn Chi.                                                                  Chủ Tịch Giuse Phạm Ngọc Huynh

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال