Các chủ đề cho Phong trào Cursillo Việt Úc 2023

  CÁC CHỦ ĐỀ SINH HOẠT CHO PT CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM ÚC CHÂU

NĂM 2023: ĐỒNG HÀNH NÊN MỘT

1/1/2023-31/12/2023.


Kính gửi Quý Cha Linh Hướng, Quý anh Chị Chủ Tịch Phong Trào tiểu Bang, và quý anh chị trong ban điều hành.  

Con/em là Cha Fx. Vũ Viết Phương và là cha linh hướng của Phong Trào Cursillo Melbourne.  Nhân vì nhiệm kỳ kế đến là Phong Trào Cursillo Melbourne lãnh nhiệm vụ phụ trách đại diện liên bang (2023-2025) và ban điều hành Cursillo Melbourne đã đề cử con/em làm linh hướng liên bang.  Tuy bận việc mục vụ riêng, nhưng vì tình thân thương của quý anh chị và Phong Trào và cũng nhìn đó là Thầy Chí Thánh mời gọi, con/em xin tiếp nhận lời mời gọi của Phong Trào lãnh trách nhiệm linh hướng liên bang.  Con/em xin chân thành cảm ơn quý Cha Linh Hướng và quý anh chị đã nâng đỡ tinh thần hỗ trợ.  

Tuy con/em chưa chính thức nhận trách nhiệm linh hướng liên bang, và đã được mời gọi đề ra chủ đề cho năm 2023.  Qua cầu nguyện và suy niệm, con/em dựa trên chủ đề của đại hội Brisbane "Đồng Hành Nên Một" và phát huy duy tư và đã hoàn thành 11 chủ đề cho năm 2023.  

Con ý thức nhận biết quý cha rất bận việc mục vụ của chính mình, và con xin quý cha vui lòng cùng con đồng hành với phong trào bằng cách viết lá thư linh hướng của mỗi tháng như con đã chỉ định mỗi quý cha lãnh nhận một tháng của chủ đề. Thư linh hướng của quý cha là chia sẻ tâm linh với quý anh chị Cursillista và cũng là món phần nuôi dưỡng tâm linh.  Con xin đại diện Phong Trào chân thành cám ơn quý cha.  

Một lần nữa xin chân thành cám ơn quý cha và quý anh chị chủ tịch mỗi tiểu bang và quý anh chị ban điều hành.  xin kính chúc quý cha và quý anh chị nhiều sức khỏe và hẹn gặp nhau trong đại hội tại Brisbane.  Chúng ta cùng "Đồng Hành Nên Một" trong tình thân thương của Phong Trào Cursillo.  

Mến
Lm Fx Vũ Viết Phương Tháng

Chủ Đề

Những chi tiết gợi ý thêm

 

Tháng Giêng

Đồng Hành Nên Một.

" Thầy là cây nho, anh em là cành. " Jn. 15:5.

 

·         Hiệp thông, Tham Gia, và Sứ Vụ để đồng hành nên một.

·         Đại hội là cùng đồng hành đức tin của gia đình Cursillo.

 

Tháng Hai

Đồng Hành Tìm Đến Nhau.

lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? (Mt. 18: 13).

Thư LH: Phụ Trách: Lm. Fx Vũ Viết Phương.

Email: phuongvusvd@gmail.com

Mob. 0423 508 645  

·        Nối kết lại với các AC Cursillista đã ngưng sinh hoạt PT.

·        Gợi lửa tinh thần cho các AC Cursillista khác.

·        Cam kết chính mình với PT.

 

Tháng

Ba

Vác Thánh Giá Đồng Hành Với Thầy.

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mc. 8:34).

Thư LH: Phụ Trách: ĐO. Paul Nguyễn Minh Tâm.

 minhtam.nguyen2014@mail.com

Mob. 0421 331 475.

 

·         Thánh giá là ân sủng canh tân nên người công chính.

·         Ý thức Đức Kitô cùng vác thánh giá với ta.

·         Chân lý của thánh giá vì Đức Kitô là chân lý.

·         Không bao giờ vác thánh giá một mình, hãy mời Đức Kitô đi cùng.

 

Tháng

Nhiều Khuông Mặt Nhưng Một Trái Tim.

các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.” (1Cor. 12:12).

 

Thư LH: Phụ Trách: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ. pierrexuanmy@gmail.com  

Mob. 0480 152 757.

·         Ai cũng có bản tính chính mình nhưng đều có đức ái.

·         Hiệp nhất trong phục vụ, cầu nguyện.

·         Nhiều Cursillista, nhưng một phong trào.

·         Đức ái giúp chúng ta nên một với Đức Kitô.

 

Tháng Năm

Khiêm Nhường Xin Vâng Đồng Hành.

"Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." (Lc. 1:38).

Thư LH Phụ Trách: Cha Peter Trần Văn Trợ. trvantro@yahoo.com.au.com

Mob. 0412 840279.

·         Nếu ta nhận ra ơn gọi của mình thì giúp ta biết xin vâng như Đức Maria.

·         Thái độ khiêm nhường là đáp lại tình yêu Thiên Chúa.

·         Hành trình đồng hàng với Đức Kitô thì luôn có Đức Maria đi cùng.

 

Tháng

Sáu

Phúc Âm và Thánh Phaolô.

Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl. 2:20).

Thư LH: Phụ Trách: Cha Giuse Vũ Minh Nguyên. SVD  

Email: joseph.vu@divineword.com.au

Mob. 0422 040 918.

·         Phúc Âm được sống động trong đời sống của Thánh Phaolô.

·         Theo gương Thánh Phaolô, Phúc Âm là trung tâm điểm của đời sống.

·         Phúc Âm hóa đời sống ta và mội trường.

 

Tháng Bảy

Đặc Sủng của Đồng Hành.

“nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.” (Tđcv 1:8)

Thư LH Phụ Trách: Cha Antôn Trần Bạch Hổ. SVD

  hotransvd@yahoo.com.au   

Mob.0422 165 664.

·           Đặc sủng của PT Cursillo để Đồng Hành Nên Một.

·           Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi (2Cor. 5:14).

·           Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. (1Cor 12:4)

 

Tháng Tám

Đức Kitô Đồng Hành với Môn Đệ.

"Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt. 28:20).

Thư LH: Phụ Trách: Cha Michael Phạm Quang Hồng.

michaelhongpham@gmail.com

Mob. 0431 304 389.

·         Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. (Mt. 10:24)

·         Cầu nguyện và phục vụ là nơi học hỏi.

·         Học trò thì phải hỏi thầy và đó là cầu nguyện.

·         Đồng hành với Đức Kitô chứ không bất cứ đấng nào khác.

 

Tháng Chín

Tình Yêu Gia Đình là Sức Mạnh Của Đồng Hành.

"Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa,

vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Jn. 4:8).

Thư LH: Phụ Trách: Cha Giuse Mai Văn Thịnh, CSsR

 Email: jmvthinh@gmail.com

Mob. 0418 864 067.

·         Gia đình được yêu thương và bình an là sức mạnh cho ta tiến đến đời sống.

·         Tình yêu gia đình là tình yêu Chúa Ba Ngôi.

·         Gia đình là nơi khởi động của hành trình đồng hành.

 

Tháng Mười

Mân Côi là Công Cụ của Đồng Hành.

“Anh em đừng mang gì đi đường.” (Lc. 9:3).  

Thư LH: Phụ Trách: Cha Phêrô Hoàng Kim Huy, SDB

Email: phoang@salesians.org.au

Mob. 0412 715 656.

 

·         Giá trị và hiệu quả của Kinh Mân Côi trong đồng hành.

·         Mân côi là cộng tác với Đức Maria.

·         Kinh Mân Côi gắn liền với công tác tông đồ và sứ vụ sai đi.

 

Tháng Mười Một

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Quyết Tâm Đồng Hành Như Đức Kitô.

“Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng.” (Mc. 10:29).

Thư LH: Phụ Trách: Cha Văn Chi.

paulvanchi@yahoo.com 

Mob. 0410 552 650.

·         Các Thánh Tử Đạo Việt Nam quyết tâm trung thành đồng hành với Đức Kitô đến cùng.

·         Rao giảng Chúa Giêsu trên Thập Giá là sứ mạng Ngày Thứ Tư.

·         Con cháu của các Ngài đang thừa hưởng ân huệ.

·         Thực hành vai trò chứng nhân tình yêu theo gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

 

Tháng Mười Hai

Ngôi Lời Nhập Thể Trên Hành Trình Đồng Hành.

"Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ." (Mt. 18:20).

Thư LH: Phụ Trách: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB

  quangsdb@yahoo.com

Mob. 0412 560 445.

 

·       Trên hành trình đồng hành, ta tìm kiếm màu nhiệm Chúa giáng sinh giữa ta.

·         Nên một là đúng Chúa giáng sinh.

·         Tình yêu của Chúa giáng sinh được lan tỏa trên đồng hành.

·         Ultreya, Khóa Ba Ngày và đại hội là Chúa giáng sinh ở giữa mọi Cursillista.

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال