Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

 Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

Phong Trào Cursillo Úc Châu

“Đặc Sủng”


1. Tháng 2: Đặc Sủng là gì?

2. Tháng 3: Đặc Sủng của Giáo Hội là gì?

3. Tháng 4: Đặc Sủng của các Tu Hội Dòng.

4. Tháng 5: Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội.

5. Tháng 6: Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo

6. Tháng 7: Đặc Sủng và Bí Tích

7. Tháng 8: Thái Độ Sống với Đặc Sủng

8. Tháng 9: Đặc Sủng Truyền Giáo

9. Tháng 10: Kinh Thánh và Đặc Sủng

10. Tháng 11: Đặc Sủng Cầu Nguyện

11. Tháng 12: Ngôi Lời Ban Tặng Đặc Sủng


---------------------


Kính Chào Quý Cha Linh Hướng và quý anh chị chủ tịch tiểu Bang và anh chị VPĐH liên Bang 


Đã hơn hai năm qua con/em đang lãnh trách nhiệm viết bài "Học Hỏi Giáo Hội".  Và con/em xin gửi chủ đề Học Hỏi Giáo Hội cho năm 2023 để chuẩn bị cho Đại Hội Ky VII tại Brisbane.  

Con/em xin chọn chủ đề "Đặc Sủng" vì đây là chí hướng mà con ước ao mọi Cursillista được nắm vững nền tảng của Phong Trào.  Món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho Phong Trào Cursillo mà chúng ta cần cảm kích và nuôi dưỡng ân sủng của Phong Trào.  Con/em hy vọng quý Cha Linh Hướng và quý anh chị cố gắng phổ biến chủ đề "Đặc Sủng" để giúp quý anh chị Cursillista học hỏi và phải triển đặc sủng của mình trong mọi sinh hoạt của Phong Trào.  

Tuy công việc của con/em rất bận rộn nhưng con/em tranh thủ thời gian để viết bài cho kịp hạn định của mỗi tháng.  Xin quý cha linh hướng và quý anh chị cùng con/em phát huy chủ đề "Đặc Sủng".  Vì Đặc Sủng sẽ giúp chúng ta Đồng Hành Nên Một.  

chân thành cảm ơn quý cha linh hướng và quý anh chị. 

Mến 
Lm. Fx.  Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال