Skip to main content

Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

 Chủ Đề Học Hỏi Giáo Hội Năm 2023

Phong Trào Cursillo Úc Châu

“Đặc Sủng”


1. Tháng 2: Đặc Sủng là gì?

2. Tháng 3: Đặc Sủng của Giáo Hội là gì?

3. Tháng 4: Đặc Sủng của các Tu Hội Dòng.

4. Tháng 5: Đặc Sủng của Tôi và Giáo Hội.

5. Tháng 6: Đặc Sủng của Phong Trào Cursillo

6. Tháng 7: Đặc Sủng và Bí Tích

7. Tháng 8: Thái Độ Sống với Đặc Sủng

8. Tháng 9: Đặc Sủng Truyền Giáo

9. Tháng 10: Kinh Thánh và Đặc Sủng

10. Tháng 11: Đặc Sủng Cầu Nguyện

11. Tháng 12: Ngôi Lời Ban Tặng Đặc Sủng


---------------------


Kính Chào Quý Cha Linh Hướng và quý anh chị chủ tịch tiểu Bang và anh chị VPĐH liên Bang 


Đã hơn hai năm qua con/em đang lãnh trách nhiệm viết bài "Học Hỏi Giáo Hội".  Và con/em xin gửi chủ đề Học Hỏi Giáo Hội cho năm 2023 để chuẩn bị cho Đại Hội Ky VII tại Brisbane.  

Con/em xin chọn chủ đề "Đặc Sủng" vì đây là chí hướng mà con ước ao mọi Cursillista được nắm vững nền tảng của Phong Trào.  Món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho Phong Trào Cursillo mà chúng ta cần cảm kích và nuôi dưỡng ân sủng của Phong Trào.  Con/em hy vọng quý Cha Linh Hướng và quý anh chị cố gắng phổ biến chủ đề "Đặc Sủng" để giúp quý anh chị Cursillista học hỏi và phải triển đặc sủng của mình trong mọi sinh hoạt của Phong Trào.  

Tuy công việc của con/em rất bận rộn nhưng con/em tranh thủ thời gian để viết bài cho kịp hạn định của mỗi tháng.  Xin quý cha linh hướng và quý anh chị cùng con/em phát huy chủ đề "Đặc Sủng".  Vì Đặc Sủng sẽ giúp chúng ta Đồng Hành Nên Một.  

chân thành cảm ơn quý cha linh hướng và quý anh chị. 

Mến 
Lm. Fx.  Vũ Viết Phương 

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô