Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022: Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi

 Bản Tin Ultreya Tháng 12-2022

Giáng Sinh trong hiệp thông & yêu thương với sứ vụ sai đi

Số 341 - T12/2022


Full download here

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال