Đặc Sủng Là Gì? - Học Hỏi Giáo Hội Tháng 2/2023

 Đặc Sủng Là Gì?

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.  Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình.” (Tcv 2:1-6) 

Đặc sủng là gì?  Đặc Sủng (tiếng Anh: Charism/Charisma).  Đặc sủng là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho người Kitô hữu do bởi Chúa Thánh Thần mà đem lại hồng phúc cho Giáo Hội.  Đặc sủng là ơn riêng đặc biệt để thi hành mục vụ Phúc Âm và được quy thuộc xây dựng trong hình ảnh của Đức Kitô.  Trong Giáo Hội có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng cùng một đức tin của Đức Kitô; “Anh em là thân thể Đức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”. (1Cor. 12:27) Ví dụ như: Ơn chú giải Thánh Kinh, Thần học, truyền giáo, linh hướng, tu sỹ, phục vụ trong thánh đường, lãnh đạo và nhiều ơn khác. 

Mỗi người đều là chi thể của Đức Kitô và đều có ơn gọi riêng của chính mình.  Thánh Phaolô nói: “Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin.” (Rom. 12:6) Để duy trì đặc sủng của mình, chúng ta luôn phải củng cố ba nhân đức như Thánh Phaolô mời gọi: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cor. 13:13)

Một khi người Kitô hữu được ơn đặc sủng thì nội tâm có một động lực thúc đẩy, Thánh Phaolô nói: “Tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi.” (2Cor. 5:14) Tình yêu Đức Kitô làm cho người Kitô hữu hăng say yêu mến ơn đặc sủng của mình và luôn luôn tìm thấy niềm sung mãn của đời sống.  Họ khao khát tìm kiếm Đức Kitô trong mục vụ của mình và tâm hồn luôn chú tâm đến lời mời gọi bên trong để vâng phục thi hành thánh ý của Chúa.  Họ được Đức Kitô sống trong họ mà họ không còn phải sống cho riêng mình.  Ngôi Lời được tái nhập thể trong đời sống của họ.  Hay nói gần gũi hơn: khi một người Kitô hữu yêu mến Thánh Lễ và cầu nguyện và đó là ơn đặc sủng cho chính mình.  Ví như cậu thanh niên trẻ tuổi Carlo Acutis được ơn đặc sủng yêu mến Thánh Lễ và phát minh truyền giáo Thánh Lễ trên mạng internet.  Hoặc như Mẹ Têrêsa thành Calcuta được ơn đặc sủng phục vụ cho người bần cùng nghèo nàn của dân Ấn Độ.  Mục vụ của các vị làm cho chúng ta đạt câu hỏi là làm thế nào họ làm được những công việc ấy, nếu không có ơn đặc biệt của Chúa?  Hay tự hỏi chính mình là tại sao tôi chưa biết yêu mến Thánh Lễ được?  Tâm hồn tôi chưa được chú tâm đến Thánh Lễ. 

Các thánh tử đạo Việt Nam của chúng ta các vị cũng được ơn đặc sủng là các vị sẵn sàng chết cho đức tin vì Đức Kitô.  Các vị được mời gọi trong thời cấm đạo Kitô Giáo và đó là Dấu Hiệu của thời thế, (Signs of times).  Sức mạnh tình yêu của Đức Kitô mạnh hơn cả mạng sống của con người và cả vật chất danh vọng của thế gian mà người Kitô hữu không thể khước từ.  Đặc sủng của Thiên Chúa ngự trên các vị mà vui mừng vì danh Đức Kitô và xây dựng cho Hội Thánh.  Đặc sủng của các vị trở thành ân sủng cho Giáo Hội và cho con cháu đời sau là chúng ta đang thừa hưởng. 

Nhìn lại lịch sử của Giáo Hội bắt đầu vào thế kỷ 13 và cho đến ngày nay, Chúa Thánh Thần linh hứng và ban đặc sủng cho nhiều dòng tu hội ra đi truyền giáo vượt trên đất nước của mình.  Xưa kia các nhà truyền giáo vui mừng hăng say và vất vả ra đi truyền giáo nơi nghèo nàn để Phúc Âm được khơi dậy.  Mỗi tu hội đều có đặc sủng riêng nhưng cùng một mục vụ truyền giáo và đều quy thuộc về Đức Kitô và phát triển giáo hội.  Ví dụ như, dòng Tên truyền giáo bằng giáo dục và linh thao, dòng Don Bosco truyền giáo bằng giáo dục cho các bạn trẻ, dòng Phanxicô và Vincent de Paul truyền giáo cho kẻ vô gia cư nghèo nàn, dòng Đaminh đặc sủng là giảng thuyết, dòng Biển Đức (Benedictan) và Camilite đặc sủng chiêm niệm cầu nguyện, dòng Ngôi Lời truyền giáo và nhiều dòng tu khác truyền giáo quốc tế đang văn hóa.  Mỗi dòng đều được phân định ơn đặc sủng của mình và nhận định được ơn Thiên Chúa mời gọi.  Qua một thời gian nhiều năm đấng sáng lập của dòng và các hội viên cần cầu nguyện và phản ảnh để thiết lập hiếp pháp của dòng.  Hơn nữa họ luôn cầu nguyện và lắng nghe linh hứng của Chúa Thánh Thần hướng dẫn qua những mục vụ của dòng và liên tục cập nhật với mục vụ truyền giáo của dòng.  Ví dụ như thế giới hiện đại đang sử dụng mạng khoa học kỹ thuật internet, mục vụ nẩy sinh nhiều đa dạng công lý và hòa bình, hoặc kỹ thuật sinh hóa của nhân sinh học. 

Đặc sủng của Cursillo là gì? Theo bản viết “Những Tư Tưởng Nền Tảng (III) đọan 40” định nghĩa rằng: Đặc sủng của Phong trào Cursillo là một ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho Giáo hội, định hình tâm tưởng và thúc đẩy một phong trào của Giáo hội, bằng phương pháp rao truyền riêng của mình, tăng cường kinh nghiệm và chia sẻ những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu, giúp khám phá và chu toàn ơn gọi cá nhân, thúc đẩy các nhóm Kitô hữu làm dậy men các môi trường với Phúc Âm, qua tình bằng hữu.  Phong Trào Cursillo là được Thiên Chúa mời gọi và Chúa Thánh Thần ban đặc sủng cho Phong Trào.  Hơn nữa được Giáo Hội phê chuẩn là Phong Trào Cursillo được tham gia truyền giáo trong Giáo Hội.  Đặc sủng là Chúa Thánh Thần ban cho từng cá nhân qua đức ái tương quan tình yêu thương riêng của mình để rao truyền Tin Mừng.  Qua cách sống động và linh hoạt của đời sống cá nhân để làm chứng nhân và sống giữa đời.  Từ đó tạo nên hấp lực và lời mời gọi để nối kết mọi người với nhau và cùng thăng tiến.  Mỗi người Cursillista đều được mời gọi làm chứng nhân và mỗi Cursillista đều có ơn gọi riêng và Chúa Thánh Thần luôn tác động trên Cursillista.  Khi Cusillista tích cực thi hành đặc sủng của mình thì Chúa Thánh Thần thêm ân sủng.  Nhưng một khi Cursillista hờ hững với ân sủng của mình thì những gì đang có cũng bị lấy đi. (Mt. 13:12)

Cá nhân tôi, tôi cảm nghiệm Phong Trào Cursillo là ân sủng cho tôi.  Tôi rất là quý mến tình thân thương giữa mọi anh chị Cursillista.  Tình thân thương là niềm an ủi nâng đỡ tinh thần cho đời sống của tôi.  Tình thân thương là đặc sủng của Phong Trào Cursillo mà tôi đang được thừa hưởng.  Tôi cũng thừa nhận là Phong Trào Cursillo có rất nhiều việc và áp lực nhưng tình thân thương vượt trên công việc và áp lực.  Đặc biệt hơn nữa là mỗi khi đi dự đại hội hay đi trợ tá Khóa Ba Ngày, tình thân thương trong khuông mặt của quý anh chị Cursillista chất chứa nhiều tình thương trong phục vụ và rất là cảm động.  Và đó là ân sủng của Chúa Thánh Thần ban cho mọi Cursillista.  Cursillista được sống trong tình yêu của Thầy Chí Thánh.  Khi ta yêu mến, cảm kích và khát khao thì Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên ta và ta được giàu sang đức ái.  Đức ái là động lực bí quyết hấp lực rao truyền Tin Mừng và Tin Mừng sẽ được sống động lại giữa đời sống của ta.  Đặc sủng gia tăng ân sủng (Gn. 1:16) ân sủng của tôi là linh mục, linh hướng, phong trào Cursillo, và tình yêu thương.  Khám phá ân sủng của chính mình là tìm thấy nguồn sự sống cho chính mình.  Đức Kitô đến là để cho ta được sống sung mãn. 

Mỗi người đều có đặc sủng riêng.  Khi ta nhận ra đặc sủng của mình và cầu ơn Chúa Thánh Thần để đặc sủng của mình thêm ân sủng và đem lại ân sủng cho chính mình và tha nhân. 

Declores

Lm. Fx.  Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال