Đồng Hành Tìm Đến Nhau | Lá thư linh hướng | Cha LH Mới Fx Vũ Viết Phương

 Đồng Hành Tìm Đến Nhau.

“lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Mt. 18: 13).  Mục đích của Đức Kitô đến thế gian là ước ao đi tìm chiên lạc.  Đức Kitô đến là đi tìm chúng ta.  Sự Tìm kiếm của Đức Kitô là phải hy sinh mạng sống của Ngài để dẫn chiên lạc về với Thiên Chúa.  Ngài vẫn tìm chúng ta cho đến tận cùng trái đất.  Nhưng con người vẫn ngoan cố và phủ nhận tình yêu của Ngài. 

Đức Kitô đang tìm kiếm chúng ta và chúng ta cũng đang tìm kiếm Ngài.  Nhưng chỉ có khác là tâm hồn của con người chưa biết huyết tâm khiêm nhường tin tưởng phó thác.  Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn luôn đồng hành với nhân loại, nhưng tâm hồn của nhân loại đang bận rộn lưu loạn chú tâm đến sự của thế gian.  Chúng ta tìm kiếm Chúa không thể nào chỉ riêng chính mình được nhưng chúng ta cần phải có 2 hoặc 3 vì danh Đức Kitô thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Nhân thế chúng ta cần phải tìm đến nhau thì tinh thầy của Đức Kitô sẽ được nảy sinh giữa đời sống chúng ta. 

Phong trào Cursillo là nơi để ta tìm đến nhau là chúng ta được sinh hoạt và cầu nguyện.  Tình yêu của Đức Kitô được thể hiện và Phúc Âm được sống động khi chúng ta được gặp nhau.  Nền tảng của phong trào Cursillo là tình yêu và phục vụ.  Tình yêu của Thiên Chúa linh hứng chúng ta vào phong trào Cursillo và để được phục vụ với Đức Kitô.  Chúng ta nhìn lại kinh nghiệm của Khóa Ba Ngày là nơi chúng ta cảm nghiệm tình yêu phục vụ của từng quý anh chị Cursillista quá là nồng hậu nhiệt tình dâng hiến.  Thẩm chí quý anh chị Cursillista không cảm thấy mệt nhọc vì tâm hồn đầy tình yêu của Đức Kitô.  Tiền Cursillo, chúng ta cầu nguyện để tìm kiếm anh chị em đến để tham gia Khóa Ba Ngày.  Hơn nữa là cả phong trào Cursillo làm Palanca cho từng khóa sinh.  Sinh hoạt của phong trào đào tạo anh chị Cursillista biết cầu nguyện và tham gia phục vụ trong Giáo Hội. 

Đại hội Cursillo lần thứ 7 vừa qua tại Brisbane có hơn 150 Cursilista than dự.  Trong 3 năm qua tình huống Covid đã ngăn cản phong trào không được sinh hoạt.  Nhưng ngày đầu của đại hội quý anh chị được cơ hội gặp nhau từ khắp tiểu bang quy tụ về đại hội Brisbane và làm cho tinh thần của phong trào được sống động lại.  Đại hội được tổ chức tại trung tâm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Brisbane. Chủ đề của đại hội “Đồng Hành Nên Một” và rất là ý nghĩa mà nói nên tâm tình đã 3 năm qua phong trào bị xa cách mà ngày nay chúng ta cần tìm đến nhau để đồng hành nên một.  Hoạt cảnh mở đầu của đại hội là Cha linh hướng liên bang Giuse Vũ Minh Nguyên lái xe bus đến từng tiểu bang mời gọi tiếp đón các cha linh hướng của từng tiểu bang về Brisbane để dự đại hội.  Trong ba ngày của đại hội, quý anh chị trong ban ẩn thực phục vụ rất là hăng say chân tình với những món ăn tương đương như nhà hành.  Nhưng tinh thần của phong trào được nổi bật cả trong ba ngày; qua chương trình cầu nguyện thánh lễ, hội thảo, chia sẻ, báo cáo, văn nghệ, ca hát và gặp gỡ.  Tình thân thương của từng quý anh chị làm sống động tinh thần của phong trào và đó là đặc sủng của phong trào Cursillo.  Lời của Đức Kitô nói, “ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp vì danh thầy thì thầy sẽ ở đó.” (Mt. 18:20) mà chúng ta có đến hơn 150 người đều vì danh Đức Kitô thì tình yêu của quý anh chị được nổi bật và đó chính là tình yêu Đức Kitô được ở giữa phong trào.  Ngày kết thúc chia tay, mọi người vẫn còn hoài nhớ tình thân thương của ba ngày đại hội. 

Hơn nữa nhìn đến tương lai, phong trào đang trông chờ các Khóa Ba Ngày sắp được tổ chức tại các tiểu bang và đó là niềm vui cho phong trào, và đó là cơ hội để chúng ta tìm đến nhau.  Trước lạ sau thành anh chị em.  Tình yêu của Đức Kitô nối kết chúng ta.  Hồng ân tuôn đổ trên hồng ân.  Tháng 9 năm 2023, phong trào Cursillo Sydney sẽ tổ chức hai khóa 53 & 54 tại trung tĩnh huấn Bringelly.  Tháng 1 năm 2024 phong trào Cursillo Melbourne sẽ tổ chức hai kháo 55 & 56 tại trường trung học St Bede Menton.  Tháng 1 năm 2025 phong trào Cursillo Perth sẽ tổ chức 57 & 58.  Khóa Ba Ngày là cơ hội ân sủng để ta đến sống với Đức Kitô và anh chị em.  Hơn nữa cũng là cơ hội để ta canh tân đời sống tâm linh và tìm đến nhau và cùng đồng hành để nên một cùng một đức tin và phục vụ.  Khóa Ba Ngày là cột trụ của phong trào là cơ hội canh tân trưởng thành đời sống tâm linh và nhận thức được một gia đình Cursillo.  Ân sủng của Khóa Ba Ngày không chỉ trên các khóa sinh mà tất cả mọi Cursilista đều tham dự.  Chúng ta cảm nghiệm ân sủng Chúa trong cầu nguyện và tình thân thương phục vụ.  

Đồng hành tìm đến nhau là ân sủng cảm nghiệm Đức Kitô đang tìm kiếm con chiên lạc.  Khi tìm được thì niềm vui sẽ được nẩy sinh.  Chúng ta tìm Đức Kitô trong anh chị em Cursillista.  Tình yêu của Đức Kitô sẽ bao trùm trên chúng ta. 

Chúc mừng năm mới đến quý anh chị và nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn tuôn đổ hồng ân trên phong trào và đặc biệt là những Khóa Ba Ngày sắp được tổ chức tại các tiểu bang.  Chúc quý anh chị măn mới an khang diễm phúc và nhiều hồng ân Chúa. 

Declores

Lm. Fx Vũ Viết Phương 

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال