Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2023

Đồng Hành Tìm Đến Nhau | Lá thư linh hướng | Cha LH Mới Fx Vũ Viết Phương

  Đồng Hành Tìm Đến Nhau. “lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?” (Mt. 18: 13).  Mục đích của Đức Kitô đến thế gian là ước ao đi tìm chiên lạc.  Đức Kitô đến là đi tìm chúng ta.  Sự Tìm kiếm của Đức Kitô là phải hy sinh mạng sống của Ngài để dẫn chiên lạc về với Thiên Chúa.  Ngài vẫn tìm chúng ta cho đến tận cùng trái đất.  Nhưng con người vẫn ngoan cố và phủ nhận tình yêu của Ngài.  Đức Kitô đang tìm kiếm chúng ta và chúng ta cũng đang tìm kiếm Ngài.  Nhưng chỉ có khác là tâm hồn của con người chưa biết huyết tâm khiêm nhường tin tưởng phó thác.  Thiên Chúa ở cùng chúng ta và luôn luôn đồng hành với nhân loại, nhưng tâm hồn của nhân loại đang bận rộn lưu loạn chú tâm đến sự của thế gian.  Chúng ta tìm kiếm Chúa không thể nào chỉ riêng chính mình được nhưng chúng ta cần phải có 2 hoặc 3 vì danh Đức Kitô thì Đức Kitô sẽ ở giữa chúng ta.  Nhân thế chúng ta cần phải tìm đến nhau thì tinh thầy của Đức Kitô sẽ được nảy sinh giữa đ

Đặc Sủng Là Gì? - Học Hỏi Giáo Hội Tháng 2/2023

  Đặc Sủng Là Gì? “ Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.  Lúc đó, tại Giêrusalem, có những người Do Thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình .” (Tcv 2:1-6)  Đặc sủng là gì?  Đặc Sủng (tiếng Anh: Charism/Charisma).  Đặc sủng là hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho người Kitô hữu do bởi Chúa Thánh Thần mà đem lại hồng phúc cho Giáo Hội.  Đặc sủng là ơn riêng đặc biệt để thi hành mục vụ Phúc Âm và được quy thuộc xây dựng trong hình ảnh của Đức Kitô.  Trong Giáo Hội có nhiều đặc sủng khác nhau nhưng cùng một đức tin của Đức Kitô; “ Anh em là thân thể Đức Kitô,