Skip to main content

Lá Thư Linh Hướng Tháng 4/2023: Nhiều Khuông Mặt Nhưng Một Trái Tim

 Nhiều Khuông Mặt Nhưng Một Trái Tim

“Các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy.”

(1Cor. 12:12) Trên thập giá, Đức Kitô phát xuất ra một trái tim yêu thương vô biên. Cây thập

giá trở thành biệt hiệu (Icon) của nước Trời nơi trần thế. Nhìn lại lời của Đức Kitô nói:

“Thầy là cây nho, anh em là cành.” (Ga. 15:5) Tình yêu trên thập giá được tuôn đổ ra nhiều

chi thể, như cây nho nảy sinh sự sống cho những cành nho. Thập giá của Đức Kitô là sự

sống và thích ứng cho mọi dân tộc trong thế gian. Nhìn lên thập giá với đức tin thì sự sống

mới được tuôn chảy và tâm hồn con người bằng lời kinh mà Đức Kitô đã dạy cho nhân loại

đó là kinh Lạy Cha. Mỗi quốc gia đều có một lá cờ mang biệt hiệu của đất nước và một bài

quốc ca để ca tụng đất nước. Nhưng Nước Trời Thiên Chúa là Thập Giá và Kinh Lạy Cha.

Tháng Từ Tuần Thánh là cơ hội cho chúng ta nhìn lên thánh giá tình yêu vô biên của Đức

Kitô để giúp chúng ta nhận ra sự màu nhiệm của Thiên Chúa là liên kết con người thành

“Nhiều Khuông Mặt Nhưng Cùng Một Trái Tim.”

Qua thập giá của Đức Kitô chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và chúng ta đều là con của

Thiên Chúa. Chúng ta là chi thể của Đức Kitô nghĩa là chúng ta được nuôi dưỡng bằng đức

tin và tình yêu của bí tích Thánh Thể. Một Thánh Lễ và nhiều chi thể để thành một gia đình

của Thiên Chúa thể hiện như dưới đất cũng như trên trời. Nhiều khuông mặt nhưng cùng một

tình yêu của Thiên Chúa.

“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh

Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt. 28:19) Để trở thành khuông mặt cùng một

trái tim là phải trải qua chịu phép rửa của Đức Kitô. Hơn nữa không chỉ chịu phép rửa mà

còn thi hành niềm tin của Đức Kitô. Phục vụ tha nhân và truyền bá Tin Mừng để tinh thần

thân phận của Đức Kitô được tái sinh trong đời sống của nhân loại.

Mỗi khi có khóa Ba Ngày tinh thần của Phong Trào Cursillo được sống động của hình ảnh

“Nhiều Khuông Mặt Nhưng Một Trái Tim.” Thời gian kéo dài ba ngày mà tinh thần yêu

thương của mỗi anh chị đều nổi bật tình yêu Đức Kitô trên mặt. Tinh thần yêu thương là

động lực cho sức khẻo của mỗi anh chị và ơn Chúa tuôn đổ trong khóa thể hiện hình ảnh của

Đức Kitô đang ở giữa khóa và đồng hành với chúng ta. Đức Kitô trở thành trung tâm điểm

của mỗi anh chị.

Khi chúng ta trở về của ngày Thứ Tư của chúng ta tình yêu của Kháo Ba Ngày được tái sinh

trong gia đình, nơi công trường và nơi giáo xứ đoàn của chúng ta. Khuông mặt Cursillo được

liên kết với những khuông mặt khác trong giáo đoàn và gia đình. Thánh Lễ là nơi được hun

đốt lại tình yêu của Đức Kitô vì đời sống làm cho tình yêu của Đức Kitô bị phai mờ mà

không nhận ra được tình yêu của Đức Kitô trên khuông mặt người khác. “Ai đã có thì được

cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.” (Mt.

13:12)

Đức Kitô đến thế gian là liên kết nhân loại quy về Thiên Chúa qua cái chết và phục sinh của

Ngài. Chúng ta được chịu phép rửa trong Đức Kitô là diễm phúc là chúng ta được trở thành

chi thể của Ngài “Nhiều Khuông Mặt Nhưng Một Trái Tim”. Phong Trào Cursillo và Giáo

đoàn là nơi cho ta cơ hội để cảm nghiệm tình yêu Chúa Phục Sinh. Xin Thiên Chúa luôn

luôn đốt cháy tình yêu của Đức Kitô Phục Sinh trong lòng mọi người để chúng ta nhận ra

Đức Kitô trên khuông mặt của mọi anh chị em.

De Clores


Lm. Fx Vũ Viết Phương

Bài nổi bật

Tổng hợp Bản Tin Ultreya 2004-2022

Tổng hợp những link các báo Ultreya từ năm 2004 Updated: 24/11/2022 Năm 2022 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2021 Tháng 2  ||  Tháng 3  ||  Tháng 4  || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2020 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2019 Tháng 2 || Tháng 3 || Tháng 4 || Tháng 5 || Tháng 6 || Tháng 7 Tháng 8 || Tháng 9 || Tháng 10 || Tháng 11 || Tháng 12 Năm 2018 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2017 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2015 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2014 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2013 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2012 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2011 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Năm 2010 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020

Các Chủ Đề Sinh Hoạt Cursillo Năm 2020     Download tại đây

BAN ĐẠI DIỆN 2019 – 2021

PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM – ÚC CHÂU BAN ĐẠI DIỆN (2019 – 2021) Update 5.2.2020  Linh Hướng: Linh Mục Giuse VŨ MINH NGUYÊN SVD gvunguyen@yahoo.com.au – Tel 0422 040 918.  Phụ tá Linh Hướng: Linh Mục Phanxicô Xaviê VŨ VIẾT PHƯƠNG SVD phuongvusvd@gmail.com – Tel 0423 508 645.  Trưởng Ban: Phêrô ĐẶNG THANH TRÀNG (Brisbane) trangdang1944@gmail.com – Tel 0431 242 879 – (07) 3191 6968.  Phó Ban Ngoại Vụ: Phaolô NGUYỄN NGỌC TRÚC (Melbourne) trucnguyen58@gmail.com – Tel 0418 926 986  Phó Ban Nội Vụ: Giuse PHẠM NGỌC HUYNH (Sydney) huynhpham116@yahoo.com – Tel 0414 693 369 – (02) 9786 9606  Thư ký: Têrêsa Rosa PHẠM THỊ NHƯ HỒNG (Brisbane) thanhhong@live.com – Tel 0434 202 540  Thủ Quỹ: Gioan PHẠM VĂN HÓA (Adelaide) hoapham@iname.com – Tel 0403 434 785  Ủy viên Palanca: Giuse NGUYỄN VĂN KHẢI – Tel 0416 060 649 (Brisbane) khaithao@yahoo.com.au  Ủy viên Tài Liệu: Giuse TRẦN VĂN HÒA (Sydney) vanhoa.tran@yahoo.com – Tel 0433 550 050  Khối Truyền thô