Bản tin Ultreya Tháng 5/2023: Khiêm nhường xin vâng đồng hành

Bản tin Ultreya Tháng 5/2023

Khiêm nhường xin vâng đồng hành


https://drive.google.com/file/d/1JUhXxko9gb4nUPEHeg8iDWOaIW5pZ3BI/view?usp=sharing


Đọc trực tiếp

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال