Đặc biệt tâm tình chuẩn bị Khóa 3 Ngày 2025. Chú Bình và A Nghĩa

Chia sẻ của Anh Nghĩa & Chú Bình trong buổi họp Ban Đại Diên LB 1/4/2024
MC: Hồng (BNE)
Đại diện PER: Chính Nghĩa & Ông cố Phalo Vũ Bình
BTT

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال