Bí quyết để Ultreya và tinh thần Cursillo sống động. Chia sẻ của A Q. Mi...


Chia sẻ của Anh Minh trong buổi họp Ban Đại Diên LB 1/4/2024
MC: Hồng (BNE)
Đại diện MEL: Anh Minh
BTT

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال