Người hòa đồng. A Tuấn với những tâm tình yêu mến tuyệt vời

Chia sẻ của Anh Tuấn trong buổi họp Ban Đại Diên LB 1/4/2024
MC: Trâm Anh (BNE)
Đại diện ADE: Tuấn (Hy vọng CT LB 2025-2028
BTT

Dominic Thang Vien

Sống ở giây phút hiện tại ý thức có Chúa ở cùng. Present with God inner peace

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال